Bezpieczna biblioteka – bez przemocy i agresji

Dla realizacji powyższego hasła prosimy dzieci i młodzież o:

  • okazywanie szacunku i respektowanie poleceń pracowników biblioteki,
  • nieużywanie wulgarnych wyrazów,
  • stosowanie się do przyjętych form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę itp.),
  • dbałość o kulturę osobistą przy korzystaniu ze zbiorów i sprzętów bibliotecznych,
  • niezakłócanie spokoju i porządku w bibliotece,
  • nieużywanie telefonów komórkowych i niespożywanie posiłków (dotyczy także chipsów, gumy do żucia itp.) na terenie biblioteki,
  • zachowanie ciszy w bibliotece,
  • dbałość o sprzęt i materiały biblioteczne, gdyż w razie zniszczeń odpowiedzialność materialną za nieletniego sprawcę ponoszą rodzice (opiekunowie).

Przypominamy, że o naruszeniu powyższych reguł oraz regulaminu bibliotecznego będziemy powiadamiali rodziców (opiekunów), a w dalszej kolejności szkołę i policję. Możemy także na podstawie regulaminu zawiesić lub wykluczyć czytelnika z grona korzystających z biblioteki.