W 2010 r., po otwarciu Filii nr 15 na Złotnie, sieć poleskich bibliotek utrwaliła się – miejmy nadzieję – na dłużej. Biorąc pod uwagę lokalizacje placówek w obszarze dzielnicy Polesie wydaje się, że można mówić o nasyceniu, uwzględniając też biblioteki zlokalizowane na terenie innych instytucji np. szpitala, domu pomocy społecznej, osiedla studenckiego czy kościoła.

Wyraźnie dają się wyodrębnić obszary, w których usytuowane są placówki. Poczynając od tzw. „starej” części miejskiej zabudowy, gdzie mieści się siedziba dyrekcji przy ul. Struga 33 i w niedalekim sąsiedztwie Filia nr 10 przy ul. Więckowskiego 32 oraz Filia nr 4 przy ul. Legionów 71/73. W tym obszarze znajduje się jeszcze Filia nr 18 przy al. Politechniki 3a na terenie osiedla studenckiego Politechniki Łódzkiej. Wymienione biblioteki dopełniają krąg opisanej części dzielnicy.

Idąc dalej, w kierunku Kozin mamy usytuowane 3 biblioteki: Filię nr 9 przy ul. Zielonej 77, Dział Udostępniania przy ul. Długosza 7/9 i Filię nr 17 przy ul. Ossowskiego 4. Tuż za dużą arterią komunikacyjną, jaką jest al. Włókniarzy, za torowiskiem trakcji PKP, znajduje się przedwojenne osiedle im. Józefa Montwiłła Mireckiego, w którym zlokalizowana jest Filia nr 3 przy ul. Perla 9. Z tego miejsca najszybciej można dotrzeć na Złotno, gdzie przy ul. Garnizonowej 38 mieści się Filia nr 15. Ten obszar możemy uznać za dwa stykające się okręgi osiedli z lat sześćdziesiątych i wcześniejszej, przedwojennej zabudowy osiedlowej i podmiejskiej.

Zawracając w kierunku południowym, to już osiedle Karolew z Zespołem Bibliotek im. Jana Augustyniaka przy ul. Wróblewskiego 67 i placówkami: Filią nr 2 i Filią nr 12. Obszar Karolewa, przed przebudową ul. Bandurskiego i okolic dworca Łódź-Kaliska w swojej przestrzeni łączył się z ulicami: Wileńską (w całości) i Krzemieniecką, które dzisiaj, po powstaniu szerokiej jezdni z podziemnymi przejściami, bliższe są Retkini, o której poniżej.

Ostatni krąg, to osiedle mieszkaniowe Retkinia, z właściwym dla siebie podziałem administracyjnym znajdujących się tam spółdzielni mieszkaniowych i głównie wysoką zabudową. Tu na Piaskach, w Domu Seniora usytuowana jest Filia nr 14, przy ul. Rajdowej 8, a w sąsiedztwie, przy ul. Wileńskiej 59/63 ma siedzibę Filia nr 5. Centralną część Retkini obsługują 3 placówki: Filia nr 16 (Biblioteka Katolicka) usytuowana w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Retkińskiej 127, Filia nr 1 przy ul. Tomaszewicza 2 i Filia nr 7 z Czytelnią Naukową przy ul. Armii Krajowej 32. Na samym obrzeżu osiedla, w bloku mieszkalnym przy ul. ks. J.Popiełuszki 17 mieści się Filia nr 8.

A tak prezentuje się rozmieszczenie bibliotek Polesia na mapie, można tu rozróżnić opisane kręgi.