Od wielu lat, stałym punktem szkoleń dla pracowników merytorycznych, jest cykl „Na ścieżce samokształcenia”, który obejmuje różnorodny materiał poczynając do przeglądów literatury i artykułów z prasy fachowej, po relacje z konferencji i warsztatów wyjazdowych. Podczas ostatniego, przedwakacyjnego spotkania w dniu 6 czerwca 2011 r. rozmawialiśmy m.in. o tworzeniu nowych standardów pracy w bibliotekach dziecięcych. Temat prezentowany był na przykładzie:

  • warsztatów przygotowanych przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Praca z czytelnikiem dziecięcym – 24.01.2011 r. w Warszawie,
  • konferencji pt. Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece – 28-29 marca 2011 r. Mediateka START-META w Warszawie.

Do obydwu relacji przygotowane zostały prezentacje multimedialne. Zapraszamy do obejrzenia pokazu przygotowanego przez Ewę Dybałę i Ewę Sycan – uczestniczki konferencji warszawskiej.