Najnowsze wpisy z Filii
 • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
 • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
 • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
 • Uwaga więcej
 • Uwaga! więcej
 • Informacja więcej
 • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
 • Uwaga! więcej
 • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
 • Zmiana godzin otwarcia Filii nr 29 więcej
Archiwum wpisów

 

wejście do Biblioteki Narodowej W dniach 8-10 czerwca 2011 r., odbyły się kolejne 13 Ogólnopolskie warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w Warszawie, w Bibliotece Narodowej, w Audytorium im. Stefana Dembego.

Pierwsze dwa dni poświęcone były Językowi Haseł Przedmiotowych BN, referentami byli głównie członkowie zespołu Pracowni JHP BN, którzy zaprezentowali kierunek zmian i stan prac nad słownictwem.

plakat

Kierunek zmian, to weryfikacja słownictwa, które ma być spójne, współczesne, z uproszczoną gramatyką. Języki powinny podążać za zmianami środowiska informacyjnego. Z badań wynika, że użytkownicy oczekują: pełniejszej informacji o treści dokumentów, szybszego jej pozyskiwania i treściowo powinna być wysokiej jakości. Wanda Klenczon i Anna Stolarczyk przedstawiły stan prac nad słownictwem i metodyką opracowania, na czerwiec 2011. Przypomniały, że usunięto określniki formalne i wprowadzono tematy formalne, nastąpiło uproszczenie gramatyki, rozważa się usunięcie określnika chronologicznego, ponieważ jest on zbyt często stosowany i według prelegentek nadużywany. Zaproponowano nowe określniki np. w filmie, w kartografii, w literaturze, w sztuce itd. A także określnik: media zamiast czasopisma. Rozważano także kategorie haseł formalnych i wprowadzenie haseł: przekłady, testament, herbarze itd. Bartłomiej Włodarczyk zaprezentował nowe rozwiązania w zakresie tematów formalnych w opracowaniu przedmiotowym dokumentów życia społecznego, Aldona Borowska i Kacper Trzaska omówili opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji i wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania, Wanda Klenczon chronologię jako element opisu rzeczowego w JHP BN (chronologia traktowana jest z dużą niekonsekwencją, brak jest jednolitej metodyki, określniki chronologiczne związane są z historią i polityką, a w rzeczywistości są wykorzystane dużo szerzej). Anna Stolarczyk zaprezentowała propozycje zmian nazw miejscowych w kartotece wzorcowej JHP BN i katalogu, a Paweł Rygiel omówił problemy tworzenia i stosowania haseł przedmiotowych dla obiektów w miejscowościach pod intrygującym tytułem Jak dojść z Placu Wareckiego na Plac Napoleona. W kolejnym wystąpieniu Kacper Trzaska omówił efektywność JHP BN w dobie społeczeństwa sieciowego w prezentacji pt. Wyciśniemy z Ciebie wszystko, a potem wypełnimy Cię naszą własną treścią.

Audytorium im. Stefana Dembego

Dr Alina Grochowska z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego omówiła tematy formalne w opracowaniu wydawnictw ciągłych, Maria Bereśniewicz z Książnicy Pomorskiej – określniki chronologiczne dla tematów i wyrażeń z pola semantycznego „Filozofia”, a Szymon Kiełpiński z Książnicy Kopernikańskiej – Indeks, słowo z opisu, typ dokumentu – czym są i czy w różnych programach bibliotecznych działają tak samo, na przykładzie katalogów: BN w Innopacu, oraz katalogów w programach: MAK, Aleph, Sowa, Prolib, Patron.

Krótkie wystąpienie (nie zaplanowane) Grzegorza Kolka reprezentującego Bibliotekę Główną Akademii Obrony Narodowej pokazało, jakie nastąpiły zmiany w nazewnictwie w naukach wojskowych i opracowaniu zasobów bibliotecznych. http://biblioteka.aon.edu.pl/ W przyszłym roku powstanie witryna ze słownikiem JHP stosowanym w tej Bibliotece.

Pierwszego dnia krótkie wystąpienie mieli przedstawiciele Firmy MOL. Konsultant Marcin Mystkowski zaprezentował biblioteczny portal nowej generacji Axiell Arena, określany jako Web 2.0, który integruje elektroniczne usługi biblioteczne z witryną internetową np. biblioteki i stanowi rodzaj centrum kulturalno-naukowego, a także portal społecznościowy, pozwalający na obsługę zamówień, rezerwacji czy wypożyczeń, może być uzupełnieniem systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi.

Na zakończenie drugiego dnia Aldona Borowska z Zakładu Opracowania Rzeczowego BN – zaprezentowała wpływ zmian w JHP BN i UKD na jakość i tempo opracowania książek, prezentując dane liczbowe z ostatnich dwóch lat.

Dzień trzeci dotyczył UKD i tu pracownicy Zakładu Opracowania Rzeczowego BN omówili: Jolanta Hys i Joanna Kwiatkowska – zapis pionowy UKD w BN, Anna Marsula – zapis pionowy na przykładzie działu 8, a Dorota Szumilas – nowe rozwiązania na przykładzie działu 2. Zapis pionowy jest stosowany w Przewodniku Bibliograficznym BN od stycznia 2011. Pracownicy BN podkreślali, że nowy sposób nie jest obowiązujący dla innych bibliotek. Na zakończenie doświadczeniami z innych bibliotek dzielili się pracownicy: Elżbieta Mickiewicz zaprezentowała zapis pionowy w Bibliotece Politechniki Białostockiej, Elżbieta Kulawiec z Biblioteki Pedagogicznej z Białej Podlaskiej zaproponowała większe wykorzystanie poddziałów wspólnych osoby w wyszukiwaniu UKD, które pozwoli pogrupować materiały biblioteczne i łatwiej wyszukiwać, w przypadku zapytań czytelników. Agnieszka Kowalczuk z Biblioteki Politechniki Warszawskiej pokazała trzy języki informacyjno-wyszukiwawcze, jakie są stosowane w Bibliotece Głównej PW.

Wszystkie prezentacje poparte przykładami będą zamieszczone na stronie Biblioteki Narodowej w zakładce dla bibliotekarzy http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/materialy-warsztatowe ; http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/materialy-z-konferencji-i-warsztatow . Mam nadzieję, że nastąpi to szybko, nie ma więc potrzeby szczegółowego omawiania poszczególnych wystąpień, sami autorzy zrobią to najlepiej.

Natomiast najważniejszymi informacjami ogłoszonymi podczas tegorocznych warsztatów było:

 1. Przygotowanie Poradnika opracowania przedmiotowego JHP BN. Od lat uczestnicy warsztatów postulowali o taki podręcznik. Będzie on dostępny tylko w wersji elektronicznej, aktualizowanej i zmieniane w systemie rocznym. Wersje robocze będą powstawać do końca kwietnia każdego roku, zmiany będą konsultowane podczas warsztatów, a publikacja będzie następowała w lipcu. Obecna wersja robocza pokaże się w połowie lipca br. Wersję elektroniczną będzie można nieodpłatnie pobierać ze strony BN, z zakładki dla bibliotekarzy. Przewiduje się, że pierwsze wydanie obejmie częścią podstawową dla wszystkich, przykłady opracowane w formacie MARC 21, historię JHP w pigułce, gramatykę i ogólne charakterystyki wyszukiwawcze, oraz definicje tematu i określnika, a także indeks rzeczowy. W Poradniku znajdzie się kompletna lista określników z komentarzem, ogólne informacje o tematach formalnych i ich wykorzystaniu.
 2. Stworzenie przez Pracownię Języka Haseł Przedmiotowych BN bloga Fabryka Języka, który prowadzą Kacper Trzaska i Bartłomiej Włodarczyk. W czterech zakładkach będą zamieszczane informacje:
  · Surowce – nt słownictwa i metodyki JHP BN, propozycje zmian i ulepszeń;
  · Biblioteka Zakładowa – recenzje i informacje dotyczące nowych wydawnictw nt. opracowania rzeczowego;
  · Technologia produkcji – nt sposobu i organizacji prac w Pracowni JHP BN
  · Rada zakładowa – z adresami kontaktowymi do twórców bloga.
  Najważniejszą informacją zachęcającą do aktywnego komentowania ukazujących się artykułów czy wysyłanie zapytań, jest możliwość dodania komentarza, którego nie trzeba podpisywać – można komentować anonimowo. Twórcy liczą na interakcję i dużą aktywność bibliotekarzy. Stworzyli także profil na Facebooku. Poradnik będzie prezentował materiały metodyczne, które weszły już w życie i są stosowane, a blog przejmie funkcje informowania o problemach, propozycjach i aktualnych wątpliwościach.
 3. Powstanie Indeksu – Kartoteki UKD w systemie MAK w wersji 4.3 z dnia 1.04.2011. Ma ona zapewnić standaryzację opracowania i metod wyszukiwania, spójność i kompatybilność opracowania rzeczowego, przeszukiwania w języku polskim. Kartoteka na razie traktowana jest jak słownik do użytku pracowników BN. Główne prace są zakończone, będzie dostępna na stronie BN jesienią br. w pewnym ograniczeniu z powodu obwarowań licencji. Stanowi rodzaj słownika UKD, nie jest powiązana z rekordami bibliograficznymi.
 4. Instytut Bibliograficzny również pracuje nad własnym blogiem.

Warsztaty zdominowały rozważania na temat przydatności prezentowanych propozycji i ich rozstrzygnięcia w zastosowaniu i pokazaniu w Poradniku, a także uaktywnienia bibliotekarzy w korzystaniu z bloga Fabryka Języka.

Główny kierunek zmian przyjętych w Bibliotece Narodowej, to uzupełnianie się obydwu języków: JHP i UKD. UKD charakteryzowałoby dokumenty z poziomu ogólniejszego, a JHP bardziej szczegółowo.

W imieniu własnym i pracowników BN zachęcam do przyjrzenia się propozycjom ujętym w prezentacjach z warsztatów:
materiały warsztatowe;
materiały z konferencji,
a także do korzystania z bloga Fabryka Języka, nawet jeśli samemu nie będzie się miało odwagi zadać pytania, to może w komentarzach i odpowiedziach na inne zapytania znajdziemy ciekawe informacje. Już teraz można wziąć udział w ankiecie: Czy wprowadzenie tematów formalnych to dobry kierunek rozwoju JHP BN?
Z niecierpliwością oczekuję też Poradnika.

DT

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie