Najnowsze wpisy z Filii
  • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
  • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
  • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
  • Uwaga więcej
  • Uwaga! więcej
  • Informacja więcej
  • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
  • Uwaga! więcej
  • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
  • Zmiana godzin otwarcia Filii nr 29 więcej
Archiwum wpisów

Slowniki W dniu 13 lutego 2012 r. o godz. 1700 w siedzibie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki związane z promocją publikacji Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III pod red. Hanny Tadeusiewicz i Podręczny słownik bibliotekarza w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki przy współpracy Hanny Tadeusiewicz.
Przybywającym na spotkanie prof. Grzegorz Matuszak przedstawiał Kronikę ŁTPK, w której uczestnicy składali podpisy potwierdzające obecność.
Zebranych powitała dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna – kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i oddała głos prezes ŁTPK – Barbarze Czajce, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, która rozpoczęła spotkanie – tym razem poszerzone o osoby niezrzeszone, a zainteresowane tematem.

Na wstępie uczestnicy wysłuchali prof. Hanny Tadeusiewicz, która przedstawiła krótkie, historyczne ujęcie prac związanych z redakcją Słownika pracowników książki polskiej, wspominając okres zabiegania zarówno o środki na pierwszy tom podstawowy, jak i późniejsze suplementy. Przypomniała trudny okres zmiany wydawcy z Państwowego Wydawnictwa Naukowego na Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Omawiając ostatni – czwarty – tom nawiązała do współczesności mówiąc, że znalazły się w nim biogramy: „kolegów zza biurka”. W tym gronie nie musiały padać nazwiska, wiemy bowiem jakie w ostatnich latach łódzkie środowisko naukowe i bibliotekarskie poniosło straty. Zwróciła uwagę, że Suplement III doczekał się wnikliwej recenzji dr hab. prof. UJ Marii Kocójowej (zob. Przegląd Biblioteczny 2011 z. 3 s. 341-355).

O kontynuacji prac nad piątym tomem Suplementem IV, opowiedziała dr Magdalena Rzadkowolska – kierownik Pracowni Słownika Pracowników Książki Polskiej. Będą one możliwe dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przygotowywanym tomie znajdą się biogramy osób związanych z II obiegiem wydawniczym (będzie to kontynuacja tego kierunku) oraz ludzi związanych z książką polską na obczyźnie. Uwzględnione zostaną także dezyderaty na przyszłość zawarte we wspomnianym artykule dr hab. prof. UJ M. Kocójowej. W Suplemencie IV będzie pokazany warsztat badawczy, a na dołączonym CD-ROM archiwum słownika. W planach jest digitalizacja kartoteki.

Po przerwie na poczęstunek, w czasie której można było nabyć obydwa wydawnictwa, powrócono do dalszej części prezentacji. Prof. H. Tadeusiewicz zarysowała losy powstawania nowej edycji Podręcznego słownika bibliotekarza Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej z 1955 r. Nawiązała do składu zespołu redakcyjnego powstałego w 1995 r., w którym znaleźli się: dr hab. Anna Sitarska, dr Bogumił Karkowski, dr Józef Robowski i dr Jerzy Andrzejewski. Różne koleje losu członków zespołu, wyczerpujące się środki na honoraria, nie sprzyjały postępowi prac. Tym większe uznanie dla członków ostatniego zespołu redakcyjnego, który doprowadził do finału wydawniczego publikacji mogącej służyć humanistom, nie tylko bibliotekarzom.

Historię rozwoju siatki terminologicznej słownika przedstawił dr Grzegorz Czapnik, przywołując spuściznę po prof. H. Więckowskiej oraz prace pierwszego zespołu redakcyjnego, który wyodrębnił siatkę haseł rzeczywistych. Powołał się też na artykuł dra B. Karkowskiego (zob. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 1/2 s. 139-145) mówiący o zasobie terminów stanowiących kompendium haseł z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa oraz reprezentowanych w wyborze haseł nauk pomocniczych bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa: drukarstwo, edytorstwo, papiernictwo. W efekcie nowego wydania mamy do czynienia ze słownikiem językowo-znaczeniowym.

Uzupełnieniem prezentacji była wypowiedź mgr Zbigniewa Gruszki – doktoranta, który wspomniał o modyfikacji założeń pierwotnych, związanych głównie z budową siatki terminologicznej, z której usunięto hasła stare np. bedel – woźny, zmieniono definicję hasła informacja naukowa na informatologia, wprowadzono uzupełnienia związane z rozwojem nauki np. bibliotekarz dziedzinowy, folksonomia. Wskazał na podręczność słownika, która jest kluczem do zrozumienia jego idei. Świadczyć o tym mają: krótkie teksty haseł zawarte w 4 językach oraz drobne ilustracje.

Promocję zakończyła prof. H. Tadeusiewicz. Głos zabrała także prezes ŁTPK B. Czajka dziękując za udział i zachęcając niezrzeszonych do wstąpienia do Towarzystwa.

Wśród komunikatów znalazło się zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy Izraelska ilustracja dziecięca i seminarium naukowe organizowane przez Uniwersytet Łódzki i Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w czwartek 23 lutego 2012 r. o godz. 1100, w siedzibie Katedry przy ul. Matejki 34a.

Wybierałam się na spotkanie z nadzieją zdobycia wiadomości, takich od kulis, które towarzyszyły powstawaniu obydwu publikacji. Mniej byłam zainteresowana promocyjnym kupnem, bo obydwie pozycje znajdują się już w naszym księgozbiorze metodycznym. I nie zawiodłam się. Zastanawia mnie jednak, jaka ilość Podręcznego słownika bibliotekarza trafi na półki w bibliotekach publicznych, małych i dużych, jako publikacja niezbędna w codziennej pracy; wszak ma ona stanowić podstawowe narzędzie wypełniające lukę terminologiczną i leksykograficzną. Czy przy mizerii środków finansowych na zakup książek bibliotekarze wygospodarują ich część na zakup słownika? Zobaczymy. Dzisiaj cieszy fakt, że publikacja, po wielu przeciwnościach i dzięki determinacji autorów, zmaterializowała się w formie kodeksu.

I jeszcze jedna refleksja związana z wieczorem – powrót ze spotkania w zimowej aurze. Padający śnieg, zasypana okolica BUŁ, parku im. Jana Matejki oraz blask latarni i błękitna poświata bijąca ze szklanego frontu budynku biblioteki tworzyły iście bajkową scenerię – niecodzienne.

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie