Najnowsze wpisy z Filii
 • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
 • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
 • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
 • Uwaga więcej
 • Uwaga! więcej
 • Informacja więcej
 • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
 • Uwaga! więcej
 • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
 • Zmiana godzin otwarcia Filii nr 29 więcej
Archiwum wpisów


                     Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.
                                                             Elias Canetti (1905-1994)

Rolą bibliotekarskiego zawodu jest m.in. dokumentowanie przeszłości i teraźniejszości, którą tworzą ludzie. Najczęściej jest to praca zespołów historyczno-pamiętnikarskich podejmujących tematykę wspomnieniową. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wpisuje się w ten kierunek najczęściej poprzez różnego rodzaju publikacje. Pierwsze książki zawierające wspomnienia o nieżyjących bibliotekarzach polskich ukazały się w serii Książki o Książce Wydawnictwa Ossolineum; były to: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego (Wrocław 1974) i Portrety bibliotekarzy polskich (Wrocław 1980). Ponad dziesięć lat później w SBP zainicjowano wydawnictwo ciągłe zatytułowane Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych, wydawane wspólnie z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP.

W latach 1991-2012 ukazało się 12 tomików, których tytuł zawsze charakteryzowały temat, pod jakim zebrano życiorysy. W pierwszym, Redakcja tak opisywała przedsięwzięcie: Podstawowym celem serii jest utrwalenie pamięci o wybitnych znawcach swego zawodu, którzy zostawili trwały ślad w bibliotekarstwie, jako znakomici fachowcy i nieprzeciętne osobowości 1. Opracowania graficznego serii dokonała Dobrochna Badora-Zawadzka. Numerowane tomy łączy jednolita szata graficzna z rozpoznawalną białą okładką, w lewym górnym rogu zawierającą tytuł, z prawej strony stylizowaną ramkę nawiązującą do portretów zamieszczonych w publikacjach. Czasami stanowi ona miejsce dla zawarcia informacji szczególnych np. o ważnych datach dla SBP – rocznicach jubileuszowych.

W serii Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych ukazały się następujące publikacje:

 1. Z warsztatu bibliografa / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – 1991.
 2. Z książką do ludzi / Zespół Historyczno Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [przedm. Izabela Nagórska]. – 1992.
 3. W kręgu nauki i bibliotek / [red. Edward Jakimowicz ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 1993.
 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej / [red. t. Hanna Zasadowa ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 1995.
 5. Znawcy rękopisów / [red. t. Hanna Zasadowa, Mirosława Kocięcka ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2002.
 6. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego / [red. t. Barbara Białkowska ; przy współudz. Władysławy Wasilewskiej ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 1999.
 7. Organizatorzy i inspiratorzy / [red. t. Danuta Ostaszewska, Wiesława Żukowska ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 1997.
 8. Kustosze zbiorów specjalnych / [red. t. Mirosława Kocięcka, Hanna Zasadowa ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2004.
 9. Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [red. t. Andrzej Jopkiewicz ; Zespół Historyczno-Pamietnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2005.
 10. Bibliotekarze bibliotek specjalnych / [red. tomu Maria Lenartowicz ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2007.
 11. Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 / [red. tomu Maria Lenartowicz przy współpr. Barbary Drewniewskiej-Idziak, Elżbiety Dudzińskiej, Joanny Popłońskiej] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2010.
 12. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. tomu Maria Lenartowicz i in. ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. – 2012.

Okładka serii

Dla łódzkiego środowiska bibliotekarskiego ważne są: tom 6 – Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego, w którym zamieszczono wspomnienie o Danucie Kargowskiej-Gubiec, Zofii Kułagowskiej, tom 9 – Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie znajduje się biogram Izabeli Nagórskiej oraz tom 12 – Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa, w którym znalazły się wspomnienia o Jerzym Andrzejewskim, Januszu Dunin-Horkawiczu, Andrzeju Kempie i Lucynie Sułkowskiej. We wstępie ostatniego tomu Maria Lenartowicz podkreśla fakt, że autorzy tekstów znali bibliotekarzy, o których pisali. W konsekwencji powstały wspomnienia żywe, pełne osobistych refleksji, emocjonalne.

Z perspektywy lat wydawca wskazuje na popularnonaukowy charakter serii skierowanej do środowiska, a szczególnie młodzieży bibliotekarskiej, przybliżającej wybitne postacie zawodu bibliotekarskiego oraz ich dorobek zawodowy, intelektualny i organizacyjny. Zachęcam tedy do lektury, nie tylko przy okazji studiów, ale przede wszystkim dla poznania części historii naszego zawodu.

JaW

_________

1 Z warsztatu bibliografa. Warszawa 1991 s. 6.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie