Najnowsze wpisy z Filii
  • Wakacje w bibliotece więcej
  • Nowości książkowe - Budżet Obywatelski 2018 r. więcej
  • Wakacyjny konkurs fotograficzny więcej
  • Galeria Jednego Obrazu więcej
  • Dary Czytelników - lipiec 2018 więcej
  • Nowości – Dary Czytelników więcej
  • Wakacyjne nowości więcej
  • W lipcu i sierpniu zapraszamy więcej
  • Darmowe e-booki dla czytelników więcej
  • Spotkanie DKK więcej
Archiwum wpisów

Dziecko w swiecie ksiazki i mediow1 Niewątpliwym wydarzeniem, tak dla teoretyków jak i praktyków związanych z książką, była dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa Dziecko w świecie książki i mediów, wpisująca się w cykl Kultura czytelnicza młodego pokolenia, a zorganizowana w Łodzi, 10-11 maja 2012 r. przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi. Obok środowiska akademickiego z różnych rejonów Polski uczestniczyli w niej nauczyciele, bibliotekarze, pedagodzy oraz studenci. Szczególną grupę stanowili prelegenci m.in. ze Słowenii, Danii, Finlandii, Nepalu, kilka osób nie dojechało dostarczając jedynie referaty. Obrady toczyły się w języku polskim i angielskim, przy czym wystąpienia były tłumaczone zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Początek obrad pierwszego i drugiego dnia odbywał się z udziałem wszystkich uczestników konferencji, w dalszej części zajęcia dzielono już na równoległe sekcje tematyczne.

W programie widoczne były dwa kierunki: jeden związany z rozwojem nowych technologii i ich wpływem zarówno na formę książki (kodeks, audiobook, e-book), funkcję bibliotek i korzystaniem przez nie z szeroko pojętych mediów oraz drugi, w którym dominowało czytanie dla przyjemności, wybory czytelnicze i ich badanie, a także dbałość o formy wydawnicze książek dla dzieci. Interesujące były także rozważania na poziomie naukowym związane z typologią dziecięcej książki popularnonaukowej, czy tożsamością bibliotek dziecięcych. Przy tak szeroko zakrojonym programie i wielości poruszanych zagadnień trudno było zapoznać się ze wszystkim, dlatego udział w sekcjach odbywał się już zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

W kilku słowach chciałabym wspomnieć o własnych odczuciach, podzielić się refleksją odnośnie zagadnień, które skupiły moją uwagę. Otóż jako bibliotekarze doświadczamy przemian związanych z wykonywanym zawodem przy wsparciu i rozwoju technologii informacyjnych, a także zmieniających się nośników zawierających treści literackie i edukacyjne. Młode pokolenia coraz powszechniej je wykorzystują. Rozpoczęty proces trwa, jak będzie długi? Zobaczymy. Dzisiaj uczestniczymy w przemianach.

A mnie nadal fascynuje książka tradycyjna, zwłaszcza artystyczna, w której ilustracja stanowi nośne medium przekazu zarówno treści jak i bodźców oddziaływujących na wyobraźnię odbiorcy. I jakże różna jest od produkcji popularnych, często wykorzystujących, także do promocji, znane ekranizacje filmowe. Dlatego z ogromną przyjemnością wysłuchałam referatu dr Aliny Brzuski-Kępy, skupiającej się w wystąpieniu na analizie treści w powiązaniu z ilustracją książek artystycznych Iwony Chmielewskiej, toruńskiej autorki i ilustratorki, mocno związanej z wydawnictwami w Korei Południowej. Jej książki ukazały się także w Japonii, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. W Polsce wydano: Dzień dobry, Europo!, O wędrowaniu przy zasypianiu, Domowe duchyPamiętnik Blumki. Spośród wielu nagród, które otrzymała można wymienić: Złote Jabłko na Biennale Ilustracji w Bratysławie w 2007 r. oraz BolognaRagazzi Award na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii w 2011 r. Autorka wystąpienia skupiła się głównie na przykładach wydawnictw koreańskich: Moja córka, Pomysły, Kroki, O wędrowaniu przy zasypianiu wskazujących funkcjonowanie ilustracji jako symbol, alegoria czy wariacje na określony temat. Snuła rozważania, która z funkcji w przekazie jest ważniejsza – ilustracja czy tekst; która ma dominujące znaczenie w odbiorze.

Ciekawie w tym kontekście zabrzmiała relacja dr Barbary Firla na temat: Działania prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na rzecz upowszechniania kultury publikacji dla dzieci na tle przemian kulturowych, mówiąca o polu zainteresowań studentów włączających się warsztaty, konkursy, wystawy czy wykłady otwarte poświęcone estetyce książki dla dzieci. Wszak chodzi o to, by rozwijać wśród dzieci kompetencje kulturowe i wizualne, które w konsekwencji kształtują późniejszych odbiorców sztuki.

Ważne, pełne erudycji, było także wystąpienie prof. Joanny Papuzińskiej, która wskazała na zmiany w kulturze literackiej i przygotowania dorosłego pośrednika lektury w odniesieniu do form kontaktu dziecka z książką. Porównała typy kultury czytelniczej wychodząc od kultury monocentrycznej poprzez kulturę policentryczną, która można nazwać niszową. Wskazała na przyczyny tworzenia kręgów realizujących się poprzez wybory czytelnicze, które podkreślają przynależność do określonej grupy. Zazwyczaj bowiem dzieci i młodzież sami wybierają różne typy lektury, a pośrednik lekturowy nie wpływa na obszary makrospołeczne, może jedynie wpływać na mikrozespoły. Stwierdziła, odnoszące się do dorosłych pośredników lektury, że: Nie można przekazać komuś pasji, jeśli się jej samemu nie posiada.

Na zakończenie warto odnieść się także do pierwszej, zorganizowanej 25 maja 2010 r. w ramach wspomnianego cyklu konferencji Czytanie i bajanie: w teorii i praktyce. Organizatorzy: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zapoczątkowali m.in. wymianę poglądów i ocen stanu badań nad elementami kultury czytelniczej dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wpływu głośnego i systematycznego czytania w dzieciństwie na jej kształt i rozwój w życiu dorosłym, ukazanie dobrych praktyk środowisk edukacyjnych, podkreślenie roli książki i czytelnictwa w życiu młodego pokolenia oraz ukazanie stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.

okładka1 Efektem konferencji jest publikacja Miedzy teorią a praktyką wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak wydana w 2011 r. stanowiąca źródło adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy, kadr kształcących i szeroko pojętych animatorów kultury. Tu obok materiału teoretycznego, także w ujęciu historycznym, zaprezentowano nurt naukowo-badawczy poświęcony pierwszym kontaktom dziecka z książką, nurt metodyczny sięgający do praktycznych rozwiązań pracy w bibliotece szkolnej oraz wykorzystanie bajkoterapii i dramy w pracy z czytelnikiem dziecięcym. Pojawiły się też zagadnienia związane z włączeniem nowych technologii (np. Internetu) do pracy dydaktycznej, a także różnych środowisk w działania Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, promocji książki dziecięcej na przykładzie czasopisma Guliwer oraz badania nad książką dziecięcą w Polsce.

Podsumowując. Dwudniowy pobyt w muzealnych wnętrzach Pałacu Poznańskich przyniósł moc inspiracji. Organizatorzy w pełni zadbali zarówno o komfort obrad, materiały konferencyjne, spotkania ze sponsorami i autorami książek jak i o możliwość zwiedzenia aktualnych ekspozycji. Miłym dla uczestników akcentem było losowanie, każdego dnia na zakończenie obrad, upominków książkowych pochodzących od sponsorów. Wszyscy wypełniający ankietę ewaluacyjną oceniającą organizację i przebieg konferencji mieli szansę na pozyskanie publikacji. Polescy bibliotekarze wylosowali: Ludzie i książki : studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz pod redakcją Ewy Andrysiak, Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa autorstwa Marioli Antczak i Anny Nowackiej, album Pałac Muzeum : Muzeum Historii Miasta Łodzi pod redakcją Ryszarda Czubaczyńskiego i fotografiami Tadeusza Karpińskiego, Rzecz o tym jak paw wpadł w staw z tekstem Agnieszki Wolny-Hamkało i ilustracjami Józefa Wilkonia. Książki zasilą zbiory bibliotek.
Teraz oczekujemy na wydawnictwo pokonferencyjne, z nadzieją na zapoznanie się z referatami, których nie udało się wysłuchać.

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie