Najnowsze wpisy z Filii
  • Wakacje w bibliotece więcej
  • Nowości książkowe - Budżet Obywatelski 2018 r. więcej
  • Wakacyjny konkurs fotograficzny więcej
  • Galeria Jednego Obrazu więcej
  • Dary Czytelników - lipiec 2018 więcej
  • Nowości – Dary Czytelników więcej
  • Wakacyjne nowości więcej
  • W lipcu i sierpniu zapraszamy więcej
  • Darmowe e-booki dla czytelników więcej
  • Spotkanie DKK więcej
Archiwum wpisów

IMG-20121114-0000414 listopada 2012 roku, na zaproszenie organizatorów: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Departamentu Kultury i Edukacji oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi wzięliśmy udział w konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy ph. E-booki na horyzoncie, która odbyła się w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury.

Dwudziesto minutowe wystąpienia zaprezentowali: prof. Dr hab. Jarosław Płuciennik (prorektor ds. programów i jakości kształcenia UŁ) ph. E-książki nadchodzą!; Czy biblioteki muszą odejść?; Bogusława Walenta z Łódzkiego Centrum Kształcenia Praktycznego Doskonalenia Nauczycieli z wystąpieniem ph. Jaka jest szkolna biblioteka; dr Jacek Stańdo rzeczoznawca MEN z Politechniki Łódzkiej ph. E–edukacja – szanse i zagorzenia w kontekście biblioteki szkolnej; Przedstawiciel wydawnictwa Raabe, jeden ze sponsorów imprezy, zaprezentowała publikację pt. Serwis nowoczesnego bibliotekarza (dostępny również na pendrivie, zachęcała także do podjęcia współpracy z wydawnictwem. Jolanta Traczyńska Kiewel z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przygotowała wystąpienie ph. Biblioteki cyfrowe – zdalny dostęp do wiedzy, Marcin Paszkowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi – E-ksiażka a biblioteka (zagrożenia czy korzyści?) na zakończenie Agnieszka Koszowska z Programu Rozwoju Bibliotek FRSI wystąpiła z prezentacją Biblioteko – zmobilizuj się! Technologie mobilne w pracy biblioteki. I to dla mnie było najciekawsze wystąpienie bez protekcjonalności sprawnie i czytelnie zebrane informacje, uporządkowane, ciekawie zaprezentowane – zainteresowało mnie, nowe dla mnie określenie Chmury i czytanie w Chmurze będzie to inspiracją do własnych poszukiwań. Najmniej wpisujące się w tematykę konferencji było wystąpienie Bogusławy Walenty – uważam iż nauczyciele bibliotekarze podejmując pracę w szkolnych bibliotekach wiedzą jakie jest umocowanie prawne tych placówek i nie trzeba do tego konferencji aby o tym przypomnieć. Natomiast Marcin Paszkowski, omówił raczej znane wszystkim właściwości i plusy zarówno e-booków jak i urządzeń do ich wykorzystania. Rzetelna była prezentacja Jolanty Traczyńskiej-Kiewel, która zdefiniowała bibliotekę cyfrową i jej rodzaje, stosowane formaty publikacji, obowiązujące prawo autorskie i zasoby tychże bibliotek. Jacek Stańdo także krótko i rzeczowo zaprezentował stan prac nad projektami e-edukacji czyli e-matury, e-podręczników itp.)
W kwestii organizacyjnej zabrakło przerwy na chwilę oddechu i kawę, część uczestników w drugiej połowie spotkania wychodziła na własną przerwę przeszkadzając pozostałym uczestnikom konferencji.

DT


Rozwój nowych technologii w naturalny sposób wymusza pojawianie się nowych mediów będących nośnikiem informacji. Żadne z nich nie tak mocno jak e-booki nie podważa kwestii istnienia bibliotek. Tempo, z jakim elektroniczne książki zdobywają rynek i czytelników nie pozostaje również obojętne dla bibliotekarzy szkolnych. To dla nich Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zorganizowała konferencję „E-booki na horyzoncie”.

Dobór prezentacji szeroko obejmował obszary związane z cyfryzacją bibliotek przy czym jedyna która bezpośrednio odnosiła się do tematu konferencji była „E-książka a biblioteka” przedstawiona przez Marcina Paszkowskiego (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi). Autor w dość swobodnej formie zapoznał nas z własnymi doświadczeniami z użytkowania e-czytnika oraz korzystania z e-booków. Zabrakło natomiast praktycznych informacji lub raczej propozycji w jaki sposób małe biblioteki mogą pozyskiwać, katalogować, przechowywać i udostępniać e-booki czytelnikom. W prezentacji o bibliotekach cyfrowych Jolanty Traczyńskiej-Kiewel (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi) zawartych było wiele informacji o stanie i możliwościach tworzenia cyfrowych repozytoriów. Z czego jednym z najważniejszych aspektów jest obecnie nie nadążanie prawodawstwa dotyczącego praw autorskich do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Efektem takiej sytuacji jest często brak możliwości udostępniania zdigitalizowanych zbiorów poza budynkiem biblioteki.

Zarówno otwierający wykład prof. dr hab. Jarosław Płuciennika (Prorektor ds. programów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego) oraz zamykające wystąpienie Agnieszki Koszowskiej (Program Rozwoju Bibliotek FRSI) podkreślały wartość pracy bibliotekarzy zwracając przy tym uwagę na konieczność akceptacji i aktywnym uczestnictwie w zachodzących zmianach.

Na zakończenie konferencji Jarosław Jędrych (Dyrektor PBW) poruszył często obecnie wymienianą rolę biblioteki jako „trzeciego miejsca”. Wspomniał również o potrzebie organizacji takich konferencji, szkoleń i warsztatów które mają pomóc bibliotekarzom przy wprowadzaniu nowych rozwiązań i dostosowaniu bibliotek do oczekiwań czytelników.

PT


Horyzont a może widnokrąg? Patrząc w przestrzeń obszaru zagadnienia ma się wrażenie, że wielość dostrzeganych punktów i ich objaśnienie, a w konsekwencji przełożenie na codzienność pracy, jest dość trudne. Zakreślone podczas konferencji obszary – zarówno dla bibliotek szkolnych jak i publicznych – nie wyczerpują zagadnień e-booków czy innych, nowych form kulturowych. I o ile placówki oświatowe, zgodnie z założeniami, wchodzą w proces e-edukacji i e-podręczników, to obszar działań bibliotek publicznych nie jest już tak jednoznaczny. Mamy tu bowiem tego samego odbiorcę – ucznia, który objęty edukacją zetknie się szybciej z e-podręcznikiem i być może szybciej (na własny użytek i dla przyjemności) z urządzeniem pozwalającym czytać e-książki – czytnikiem, tabletem, smartphonem. Rodzi się pytanie: jakich usług i jakich dokumentów będzie oczekiwał w bibliotece jej „wyedukowany” w technologiach cyfrowych odbiorca?

Bibliotekarze wiedzą, że tworzenie kolekcji, to proces nie tylko zakrojony w czasie, ale i kosztowny. Dzisiaj, gdy brakuje środków na uzupełnianie zbiorów książkowych trudno o decyzje o rozpoczęciu budowania kolekcji np. e-booków.

Odrębnym zagadnieniem jest łatwy dostęp do komputerów w bibliotekach dla indywidualnego odbiorcy. Sprzęt musi być nie tylko stabilny, ale także odpowiadający standardom związanych z parametrami dostępu do Internetu. A przy tym wszystkim budowanie w bibliotekach przestrzeni, która pomieści w sobie zarówno media jak i ich odbiorców, „trzeciego miejsca”. Dlatego nie dziwiło stwierdzenie prof. dra hab. Jarosława Płuciennika: „Biblioteki przyszłości to przestrzenie realno-wirtualne i przestrzenie społecznościowe, gdzie się dyskutuje, a bibliotekarz to pracownik – przewodnik”.

Konferencja, tak jak zakładali organizatorzy, miała charakter edukacyjny. Dla tych, którzy śledzą na bieżąco zagadnienia – nazwijmy je – zawodowe, nie była wyzwaniem. Przygotowana ze starannością miała dla każdego uczestnika materiały konferencyjne. Jako pierwsze z zagadnień merytorycznych zawierały zestawienie bibliograficzne w wyborze pt. E-booki, w podziale na książki i artykuły z czasopism. A mnie zabrakło w nim chociażby kilku opisów artykułów zamieszczonych w sieci. Ich wielość, zarówno od strony teoretycznej, prawnej czy rankingów sprzedaży książki elektronicznej na świecie stanowi znakomity materiał do wyselekcjoowania dla potrzeb takiego zestawienia. I to też świadczy o tym, jak zachowawcze bywa podejście do nowych problemów…

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie