Najnowsze wpisy z Filii
  • Nowości w Bibliotece Na Piętrze więcej
  • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
  • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
  • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
  • Uwaga więcej
  • Uwaga! więcej
  • Informacja więcej
  • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
  • Uwaga! więcej
  • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
Archiwum wpisów

Niechaj potomni przestaną snuć
Domysły „w sprawie Tuwima”,
Bo sam oświadczam: mój gród – to Łódź,
To moja kolebka rodzima!
Julian Tuwim Łódź z tomu Jarmark rymów

Nie ma osoby, która nie zetknęłaby się z twórczością Juliana Tuwima. Obcujemy zarówno ze słowem jak i jego ilustracją – zwłaszcza w dzieciństwie znane i lubiane wiersze poety towarzyszą nam zarówno w domu, przedszkolu czy szkole. Któż nie zna Lokomotywy, Słonia Trąbalskiego, Rzepki czy Ptasiego radia? W okresie młodzieńczym, dla potrzeb edukacji zapoznajemy się z jego twórczością już tylko we fragmentach wybranych wierszy lub poematów Kwiaty polskie czy Bal w operze. Dla wielu dorosłe życie, to często piosenki, utwory znane z wykonania Ewy Demarczyk Grande valse brillante, Tomaszów, Hanki Ordonówny Miłość ci wszystko wybaczy, Czesława Niemena Wspomnienie czy i innych artystów oraz uczestniczenie, jeśli jest taka okazja, w imprezach organizowanych w instytucjach kultury lub przestrzeni miejskiej; w Łodzi to np. Dni Tuwima, Urodziny Tuwima. Melomanom znane są kompozycje – Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Meyera.

Łódzkie z Tuwimwm 2013

Obchody Roku Juliana Tuwima na terenie Łodzi i województwa oficjalnie zainaugurowano konferencją 5 lutego 2013 r., która odbyła się w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury. Organizator – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i partnerzy ŁDK i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zadbali o bogaty program.

Część pierwsza, naukowa O człowieku – o poecie miała za zadanie przybliżenie sylwetki (począwszy od łódzkich adresów) i poglądów Tuwima popartych przykładami twórczości, analizę tekstów, także opartych na grze słów. Zajmująco mówiono o sprawach trudnych związanych z tożsamością żydowską, stanem zdrowia (zaburzenia nerwicowe i depresja), które miały duży wpływ na proces twórczy poety.

Część druga Rok Tuwima w Łódzkiem skupiła informacje związane zarówno z historią upamiętniania poety w Łodzi, o czym mówił Marcel Szytenchelm – aktor i reżyser, pomysłodawca Galerii Wielkich Łodzian, którą otwiera Ławeczka Tuwima (dzisiaj miejsce spotkań i różnego rodzaju happeningów związanych z poetą) – jak i różnego typu przedsięwzięć, które będą realizowane podczas obchodów. Interesująco wybrzmiały zapowiedzi kolejnych Urodzin Tuwima oraz oferta Domu Literatury – koordynatora działań na terenie naszego miasta w zakresie imprez o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym realizowanych przez różne instytucje i stowarzyszenia. Postulowano przywrócenie Nagrody Literackiej Miasta Łodzi, której patronem byłby Julian Tuwim.

Już w niedługim czasie, po wielu trudach i staraniach, ma nastąpić odsłonięcie tablicy pamiątkowej na froncie kamienicy przy ul. Kilińskiego 46, miejscu urodzenia poety. Na budynkach w mieście mają się pojawić graffiti i murale inspirowane jego twórczością. Ciekawie zapowiada się także promocja Tuwima w przestrzeni województwa łódzkiego i mazowieckiego, polegająca na oklejeniu pociągu relacji Łódź-Warszawa aplikacją lokomotywy wg ilustracji Jana Marcina Szancera. Centrum Informacji Turystycznej przygotowuje do druku folder Śladami Tuwima po Łodzi, który wytyczy trasę turystyczną i będzie zachęcał do spaceru po mieście. Uniwersytet Łódzki planuje na listopad konferencję naukową.

Na tle tych wszystkich propozycji bardzo dobrze jawi się interaktywna Literacka mapa województwa łódzkiego przygotowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach kampanii społecznej Łódzkie czyta. Prezentuje ona ślady obecności i działalności twórców literackich z uwzględnieniem różnych kategorii np. miejsc edukacji, pracy, urodzin, pochówku, śmierci i innych. Zasób i sposób poruszania się po mapie został przedstawiony na przykładzie Juliana Tuwima. Twórczość poety promowana jest w zakładce Wiersz Tuwima na dziś.

Organizatorzy zadbali o materiały metodyczne przygotowane przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Na płycie CD zamieszczono: bibliografię podmiotowo-przedmiotową Julian Tuwim (1894-1953), prezentację 2013 Rok Juliana Tuwima oraz link do Portalu Tuwim.

Podsumowując – Rok Juliana Tuwima można uznać za rozpoczęty. Chociaż w przestrzeni miasta zainaugurowano go 6 stycznia przy Ławeczce Tuwima odczytując debiutancki wiersz Prośba dokładnie w 100. rocznicę publikacji w Kurierze Warszawskim, a także organizując mini koncert z wierszami poety w wykonaniu zespołu rockowrgo Rambo Jet. Wielość i różnorodność przedsięwzięć promujących obchody tuwimowskie wydaje się imponująca. Pozostaje pytanie jak bardzo będzie skuteczna? Ile zostanie po tych przedsięwzięciach w świadomości Łodzian i mieszkańców województwa? Jak i na ile twórczość poety stanie się im bliższa? Zobaczymy – lokomotywa ruszyła… 

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie