Najnowsze wpisy z Filii
 • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
 • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
 • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
 • Uwaga więcej
 • Uwaga! więcej
 • Informacja więcej
 • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
 • Uwaga! więcej
 • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
 • Zmiana godzin otwarcia Filii nr 29 więcej
Archiwum wpisów

Panel konerencji Po raz kolejny Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi były organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura czytelnicza młodego pokolenia. W dniach 16-17 października 2014 r. odbyło się szereg spotkań poświęconych zagadnieniom stanu badań i stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, wpływowi mediów na jej kształtowanie oraz uwarunkowaniom towarzyszącym kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami. Zajmowano się także konkurencyjnością mediów wobec książki, praktykami bibliotek różnego typu w zakresie promocji książki i czytelnictwa, a także działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych. Program konferencji był obszerny, o czym zaświadcza dwujęzyczna publikacja, którą otrzymał każdy z uczestników, pod redakcją Marioli Antczak i Tomasza Kochelskiego prezentująca sylwetki prelegentów, streszczenia ich wystąpień oraz patronów i sponsorów przedsięwzięcia.

Banery promocyjne

Ilu uczestników tyle odczuć. Dla potrzeb sprawozdania wybrałam zaledwie kilka obszarów, które chciałabym zasygnalizować. Już na początku poruszyło mnie wystąpienie prof. Bronisławy Woźniczki-Paruzel – Rola multimediów w komunikacji dzieci głuchych, która przedstawiła, w jaki sposób adaptowane są różnorodne media dla niesłyszących w dobie Internetu, pozwalające na dostęp do informacji w języku migowym, korzystanie z portali internetowych oraz w sposobach czytania i odbierania sztuki filmowej (audiodyskrypcja). Z mediów, stwarzających nowe możliwości komunikacji, chętnie i bez oporu korzystają ludzie młodzi i dzieci – zwani pokoleniem e-generacji.

Ciekawie rysowały się prezentacje związane z badaniami czytelnictwa: dr Zofii Zasadzkiej – Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków i dr hab. prof. nadzw. Marioli Anczak – Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych. Obydwa badania opierały się na technice sondażowej – pierwsze było badaniem ogólnopolskim obejmującym 3537 uczniów z różnych środowisk – wielkomiejskich i małych miejscowości, drugie lokalnym obejmującym 444 uczniów i 444 rodziców, gdzie porównano deklaracje uczniów z wiedzą rodziców o czytelnictwie swoich dzieci.

Zajmujące było wystąpienie dr hab. Hanny Dymel-Trzebiatowskiej – Nie tylko dla dzieci. Dwuadresowość w książkach o Muminkach Tove Jansson prezentujące różnorodne definicje charakteryzujące dwuadresowość oraz konkretne już przykłady odnoszące się do bohaterów cyklu. Referentka przedstawiła w oparciu o postawy filozoficzne Oswalda Spenglera i Henriego Bergsona sylwetki mieszkańców Doliny Muminków, ich życiowe postawy i ewoluujące poglądy – nierzadko będące odbiciem jej własnych zainteresowań filozofią. Zwróciła uwagę, że w Polsce kolejne wydania cyklu nie zachowały chronologii powstawania, co jednak ma duże znaczenie w związku z biografią Tove Jansson. Wystąpienie zostało zakończone stwierdzeniem, że dwuadresowość będzie coraz większym problemem zwłaszcza w książkach skierowanych do dzieci, bo gdzie położyć taką książkę, która być może jest dla dorosłych?

Zainteresowanym polecam polskie wydanie biografii Tove Jansson : Mama Muminków napisanej przez Boel Westin, której szwedzki, oryginalny tytuł jest inny: Tove Jansson. Ord, bild, liv – w dosłownym tłumaczeniu oznacza: Tove Jansson. Słowa, obrazy, życie. Mam nieodparte wrażenie, że wydawca poszedł na skróty…

W szerokim obszarze „dobrych praktyk” poświęconych pracy z dzieckiem i książką oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa prelegenci kilkakrotne odwoływali się do książki obrazkowej, wykorzystującej technikę kamishibai – papierowego teatru kamishibai, wywodzącego się z Japonii (jap. kami – papier, shibai – sztuka). Na polskim rynku dostępne są książki Wydawnictwa Tibum, mogą być używane do pracy z dzieckiem zarówno w domu jak i bibliotece, przedszkolu, szkole czy świetlicy. Podobną rolę w kreowaniu i prowokowaniu twórczego myślenia u dzieci spełniają karty dialogowe np. Mythos i Saga – budują odniesienia intelektualne, pozwalają na odkrywanie ciekawych aspektów rzeczywistości.

Od dawna dyskutowane zagadnienie pierwszej książeczki dla noworodka zostało przedstawione przez dra Michała Zająca w wystąpieniu Darmowa książka dla nowonarodzonego dziecka: jeden pomysł wiele realizacji. Od zagranicznych programów: Bookstart, Lesestart, Brandtford and Brant County, po polski, realizowany we Wrocławiu – Na dobry początek, przedstawiono główne cele i założenia związane z promocją czytania, promocją głośnego czytania i akulturacją imigrantów oraz różnorodność typów rozwiązań od ogólnokrajowych po lokalne.

Na zakończenie konferencji intersującym akcentem była prezentacja Ewy Grudy Muzeum Książki Dziecięcej w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie obejmująca okładki cymeliów oraz książek nowszych o znacznej wartości intelektualnej i kulturowej. Zwróciła też uwagę na logo Muzeum, autorstwa Bohdana Butenki.

Konferencji towarzyszył kiermasz książek Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, a organizatorzy zorganizowali loterię – wypełniając ankietę ewaluacyjną można było wylosować publikację. Dzięki temu do księgozbioru metodycznego przybyły:

Książki zakupione i wylosowane

 • pozycje zakupione:
 1. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży  początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
 2. Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
 • pozycja wylosowana:
 1. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 150)

Za dwa lata możemy oczekiwać kolejnego spotkania. Czy organizatorzy zaproponują taką samą formułę? Być może będzie to już tylko konferencja dla środowisk naukowych. Zobaczymy… Tymczasem czekamy na publikację pokonferencyjną.

JaW

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie