Najnowsze wpisy z Filii
  • Nowości książkowe - Budżet Obywatelski 2018 r. więcej
  • Wakacyjny konkurs fotograficzny więcej
  • Galeria Jednego Obrazu więcej
  • Dary Czytelników - lipiec 2018 więcej
  • Nowości – Dary Czytelników więcej
  • Wakacyjne nowości więcej
  • W lipcu i sierpniu zapraszamy więcej
  • Darmowe e-booki dla czytelników więcej
  • Spotkanie DKK więcej
  • Pocztówka z dawnej Łodzi – wystawa więcej
Archiwum wpisów

konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"15 czerwca 2016 roku Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, zaprosiła bibliotekarzy łódzkich na konferencję pt.

„Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem”.

Dzięki zaangażowaniu Katedry BiIN Wydziału Filologicznego UŁ spotkaliśmy się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach i pracowniach komputerowych.
W imprezie uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Łodzi, ogółem 40 osób.

Konferencję rozpoczęła dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak witając wszystkich uczestników, a następnie wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy”. Zachęcała w nim do stosowania nowych technologii, poznawania i uczenia się ich praktycznych zastosowań, które możemy wykorzystywać zarówno w życiu codziennym jak i pracy zawodowej. Zwróciła naszą uwagę na teorię przepływu, węgierskiego psychologa Mihály Csíkszentmihályi, który zajmował się zagadnieniem szczęścia, kreatywności, dobrego samopoczucia psychicznego, według którego przepływ, z ang. flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. To koncepcja motywacyjna, gdzie wykonujemy jakąś czynność, dla samej radości z jej wykonywania. Człowiek całkowicie zatraca się w przyjemności, którą dostarcza mu dana aktywność. Stan przepływu pozwala zaspokoić wewnętrzne potrzeby umysłu, osiągnąć rozwój psychiczny, doświadczyć prawdziwego poczucia szczęścia i spełnienia. Zdobywanie wiedzy i umiejętności może odbywać się właśnie poprzez zabawę na przykład wykorzystując atrakcyjne rozwiązania proponowane poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne, które mieliśmy okazję poznać i przećwiczyć w części praktycznej konferencji.
Za stroną organizacyjną konferencji odpowiadała Dorota Tarnowska instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, pełniąca obowiązki przewodniczącej Sekcji Edukacji Młodego Czytelnika.
Z ramienia Katedry funkcję sekretarza konferencji pełnił dr Zbigniew Gruszka.
Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w zaproponowanych warsztatach przygotowanych przez pracowników PBW w Łodzi. Każdy z uczestników mógł wybrać dwa z trzech.
Justyna Chylak poprowadziła zajęcia pt. Wordle – jak tworzyć chmury wyrazów- unikalne narzędzie do zobrazowania słów.
Monika Wachowicz poprowadziła zajęcia pt. Książeczki interaktywne z rozszerzoną rzeczywistością.
Piotr Szeligowski poprowadził zajęcia pt. Learning Apps ukazujące możliwości platformy.

W przerwie mogliśmy skorzystać z poczęstunku sfinansowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi.
Jednym z celów działalności Sekcji Edukacji Młodego Czytelnika jest właśnie wspieranie bibliotekarzy w metodyce pracy z młodym użytkownikiem, zwiększenie dostępu do nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji, a także integracja środowiska bibliotekarskiego.
Dlatego cieszymy się, że podjęliśmy współpracę i jako absolwenci Katedry mogliśmy wrócić na uczelnię przy okazji konferencji.

Mamy także nadzieję, ponieważ Katedra pozytywnie odniosła się do możliwości współpracy bibliotekarzy praktyków ze środowiskiem naukowym, że była to pierwsza z wielu kolejnych spotkań, które wspólnie z Katedrą BiIN i Sekcją EMC przygotujemy.
Wiemy już, że takie spotkania są potrzebne. Ponieważ po warsztatach przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród jej uczestników. Badanie wykazało, że zarówno zakres jak i tematyka szkoleń bardzo się podobały i były satysfakcjonujące. Pojawiły się także sugestie i prośby o kontynuowanie spotkań dla bibliotekarzy i rozszerzenie ich na teren województwa.

konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem" konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem" konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"  konferencja pt. "Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem"

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie