Najnowsze wpisy z Filii
  • Nowości w Bibliotece Na Piętrze więcej
  • Katalogi internetowe łódzkich bibliotek w trakcie prac informatycznych więcej
  • Ważne ! Informacja dotycząca katalogów internetowych więcej
  • Owoce w literaturze – spotkanie więcej
  • Uwaga więcej
  • Uwaga! więcej
  • Informacja więcej
  • Powrót do wakacyjnych godzin pracy w Filiach BMwŁ więcej
  • Uwaga! więcej
  • Zmiana godzin pracy w wakacje więcej
Archiwum wpisów

Archiwum dla ‘Przeczytaj’ Kategorie

Człowiek może postąpić dziesięć razy źle, potem raz dobrze
i ludzie z powrotem przyjmują go do swoich serc.
Ale jeśli postąpi odwrotnie: dziesięć razy dobrze,
a potem raz źle, nikt już więcej mu nie zaufa.
                                              Jonathan Carroll Poza ciszą

Zaufanie - okładka

 

Pozyskaliśmy dla bibliotek książkę Anny Cieplak i Lidii Ostałowskiej pt. Zaufanie z ilustracjami wykonanymi przez Annę Pluta. Jest to już trzecia pozycja do rozdawnictwa przygotowana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Z wcześniej wydanych książek, opatrzonych podtytułem „Przewodnik dla dzieci”: BiedaWspółpraca mamy w zbiorach tę pierwszą, druga rozeszła się zbyt szybko i przeszła niezauważona, dlatego można się tylko na nią powoływać.

Więcej »


                     Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.
                                                             Elias Canetti (1905-1994)

Rolą bibliotekarskiego zawodu jest m.in. dokumentowanie przeszłości i teraźniejszości, którą tworzą ludzie. Najczęściej jest to praca zespołów historyczno-pamiętnikarskich podejmujących tematykę wspomnieniową. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wpisuje się w ten kierunek najczęściej poprzez różnego rodzaju publikacje. Pierwsze książki zawierające wspomnienia o nieżyjących bibliotekarzach polskich ukazały się w serii Książki o Książce Wydawnictwa Ossolineum; były to: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego (Wrocław 1974) i Portrety bibliotekarzy polskich (Wrocław 1980). Ponad dziesięć lat później w SBP zainicjowano wydawnictwo ciągłe zatytułowane Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych, wydawane wspólnie z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP.

Więcej »

Raymond QueneauLiberatura (od. łac. liber – księga oraz wolny), to nowy gatunek literacki, gdzie ważny jest nie tylko sam tekst ale także książka jako jego nośnik: jej kształt, format, krój pisma, rodzaj papieru, ilustracje, grafika. Wszystko to stanowi integralną całość, książka może przybrać dowolny wygląd i kształt – niekoniecznie kodeksu.

W Polsce koncepcję liberatury wysunął w 1999 r. Zenon Fajfer autor książek liberackich, tworzonych indywidualnie i wspólnie z Katarzyną Bazarnik. To oni w 2002 r. założyli w Krakowie pierwszą Czytelnię Liberatury w Małopolskim Instytucie Kultury, w której zebrane zostały przykłady książek liberackich z różnych krajów i epok, co pozwoliło odczytać te dzieła w nowym kontekście.

W tym samym roku Universitas wydał pierwszą pozycję krytycznoliteracką poświęconą temu zjawisku – tom szkiców Od Joyce’a do liberatury pod red. K. Bazarnik – wzbudzając zainteresowanie środowiska akademickiego. W 2003 r. magazyn Ha!art poświęcił liberaturze dwa numery inicjując także unikalną na polskim rynku wydawniczym serię Liberatura, której redaktorami zostali Z. Fajfer i K. Bazarnik.

Od 2008 r. w Bibliotece Sztuki w Małopolskim Instytucie Kultury prowadzą cykliczne spotkania poświęcone twórcom liberatury i ich książkom.

Po upływie dekady od pojawienia się terminu, liberatura weszła do oficjalnego języka teoretycznoliterackiego, czego wyrazem stało się m.in. opracowanie hasła o tej treści w materiałach do nowej edycji Słownika rodzajów literackich pod red. Grzegorza Gazdy (Zagadnienia Rodzajów Literackich, tom L, 1-2 [99-100] 2007).

Koncepcja liberatury wykorzystywana jest w recenzjach i omówieniach krytycznych, w pracach magisterskich i doktorskich. W kilku ośrodkach uniwersyteckich (min. Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie) rozwijane są badania poświęcone temu zagadnieniu. Liberatura pojawia się także w programach studiów. Poprzez przekłady oryginalnych utworów, artykułów, wystawy i międzynarodowe konferencje, idea zaczyna docierać do odbiorcy zagranicznego.

Więcej »

Bieda to nie jest brak pieniędzy. Wiąże się z nią dużo gorszych rzeczy. Wstyd, że nie mam tego, co inni. Złość, poczucie poniżenia, kiedy porównuję się z rówieśnikami. Przecież ich rodzice kupują im drogie prezenty, którymi lubią się chwalić przed całą klasą. Pewnie czujesz, jakie to musi być trudne. A przecież ubóstwo nie jest nigdy winą dziecka.

Hanna Gil-Piątek i Henryka Krzywonos: Bieda. Przewodnik dla dzieci

Miniony rok 2010  był ogłoszony przez Unię Europejską – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym i miał na celu zwrócenie uwagi na problemy i lęki ludzi, którzy się z nimi zmagają. Czas ten wykorzystano na zwalczanie stereotypów w postrzeganiu, uświadomieniu i zrozumieniu ubóstwa. W ramach projektu „Oczy szeroko otwarte”, realizowanego przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Cieszynie powstała książka pt. „Bieda. Przewodnik dla dzieci” autorstwa Hanny Gill-Piątek i Henryki Krzywonos, z ilustracjami Anny Pluty. Publikacja jest wydana ze środków unijnych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie można jej kupić, jest natomiast przeznaczona do rozdawnictwa. My pozyskaliśmy ją za pośrednictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który poleca tę książkę, jako pomoc w rozmowie z dziećmi o trudnym zjawisku – ubóstwie.

Bieda. Przewodnik dla dzieci 

Więcej »

Kategorie