Czasopisma

Prasa fachowa, i z obszarów będących w zainteresowaniach bibliotekarzy, jest nieodłączna w pracy i podczas samokształcenia. A oto dostępne tytuły:

 • Arteterapia – terapia sztuką w praktyce
 • Biblioteka w Szkole czasopisma
 • Bibliotekarz
 • Biblioterapeuta
 • Guliwer
 • Magazyn Literacki KSIĄŻKI
 • Mały Miłośnik Teatru
 • Nowe Książki
 • Notes Wydawniczy
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Przegląd Biblioteczny
 • Ryms
 • Zagadnienia Informacji Naukowej