Materiały do bibliografii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie powstają w oparciu o  adnotowane opisy artykułów z czasopism i gazet, które dokumentują informacje na temat:

  • bibliotek – prezentacja placówek, zmian ich lokalizacji,
  • bibliotekarzy – wywiadów, wypowiedzi byłych i obecnych pracowników, także nekrologów i kondolencji,
  • czytelnictwa – promocji, wyborów czytelniczych,
  • imprez organizowanych dla odbiorców w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli,
  • fotografii tematycznie związanych.

W miarę możliwości postaramy się także zamieszczać informacje o twórczości literackiej i publikacjach pracowników. W rocznych wykazach materiał uszeregowano w porządku alfabetycznym tytułów opisów w działach: Pisali o nas i Publikacje pracowników. Zamieszczone wykazy stanowią wstępny materiał do tworzonej bibliografii instytucji.