Rok 2000, pierwszy rok XXI wieku, nie odbiegał od innych w publikowaniu informacji o poleskich bibliotekach. Pojawiły się informacje o spotkaniach autorskich jubileuszach bibliotek i odznaczeniach, wyborach czytelniczych (to nierozłączny z wakacjami temat, ale także problemach jakie niesie ze sobą brak odpowiednich funduszy na zakup nowych książek. Tematem, coraz częściej interesującym dziennikarzy, były zagadnienia związane z automatyzacją bibliotek i bezpośrednim dostępie czytelników do komputerów w placówkach. Kondolencje, to stała forma ogłoszeń, które informowały o wsparciu w trudnych chwilach i solidarności w grupie pracowniczej.

Pisali o nas:
1. Aby wyjść z ukrycia / Magda Hasiuk // Kalejdoskop. – 2000, nr 9, s. 17-18
Informacja o Konkursie Twórczości Literackiej i Plastycznej Uczniów Szkół Zawodowych, w artykule Filia nr 5, ul. Wileńska 59/63 wymieniona wśród sponsorów przedsięwzięcia.
2. [„Autorka Zuzi”] / MKS. – (Zaproszenia) // Gazeta Łódzka. – 2000, nr 118, s. 2
Informacja o spotkaniach z Dorotą Gellner w Filii nr 1, ul. Tomaszewicza 2 i w Filii nr 2, ul. Wróblewskiego 67
3. [„Autorka Zuzi”] / MKS. – (Zaproszenia) // Gazeta Łódzka. – 2000, nr 119, s. 2
Informacja o spotkaniach z Dorotą Gellner w Filii nr 1, ul. Tomaszewicza 2 i w Filii nr 2, ul. Wróblewskiego 67.
4. Biblioteki sponsorowane / (a.m.) // Dziennik Łódzki. – 2000, nr 26, s. 8
Mowa o trudnościach finansowych bibliotek przy zakupie odpowiedniej ilości nowych książek. Przytoczona m.in. wypowiedź Joanny Santi-Leszczyńskiej – dyrektor, o środkach wydatkowanych na ten cel w poleskich bibliotekach.
5. Biblioteki z komputerem // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2000, nr 227, dod. Gratka, s. 33
Informacja o działalności i ofercie korzystania z komputerów i programów multimedialnych w Punkcie Informacji Komputerowej w Filii nr 2, ul. Wróblewskiego 67.
6. Jeszcze o Dniu Bibliotekarza / Lucyna Sułkowska // Bibliotekarz. – 2000, nr 10, s. 26
Zawiera opis obchodów Dnia Bibliotekarza w Łodzi oraz informację o nadaniu odznak m.in. bibliotekarzom z Polesia: Honorową Odznakę SBP otrzymała Alicja Lenartowicz – kierowniczka Filii nr 12, a medal „W Dowód Uznania” – Maria Kmieciak-Harasimowicz – kierowniczka Filii nr 1.
7. Jubileusz 55-lecia istnienia Rejonowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie ul. Perla 9 / Dorota Tarnowska. – (Nasze sprawy) // Polesie : biuletyn mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego. – 2000, nr 4(27), s. 9-12
Informacja o działalności biblioteki i ofercie dla czytelników.
8. [„Koleżance Bożenie Sałyga…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2000, nr 180, s. 12
Wyrazy współczucia dla specjalisty ds. ekonomicznych, z powodu śmierci matki, od koleżanek i kolegów z Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
9. [„Koleżance Krystynie Krupskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2000, nr 254, s. 16
Wyrazy współczucia dla kierowniczki administracji, z powodu śmierci ojca, od koleżanek i kolegów z Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
10. [„Koleżance Małgorzacie Skwarek-Gałęska…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2000, nr 208, s. 1
Wyrazy współczucia dla kierowniczki Filii nr 15, z powodu tragicznej śmierci męża, od koleżanek i kolegów z Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
11. Książka bez barier. – (Kronika Krajowa i Zagraniczna) // Przegląd Biblioteczny. – 2000, nr 3, s. 256-257
Notka o seminarium dla instruktorów ds. czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych, wymienione wystąpienie kierowniczki Filii nr 14 Barbary Appel pt. „Książki, które pomagają żyć”.
12. Księgozbiory do przesiania / (kup) // Dziennik Łódzki. – 2000, nr 39, s. 12
Krótka prezentacja informacji nt. księgozbiorów bibliotek, ich wymiany i środków przeznaczonych na nowości wydawnicze oraz oferty zbiorów multimedialnych, a także dostępu czytelników do komputerów i Internetu – tu wymienione m.in. placówki na Polesiu.
13. Łzy Strumyka / MG// Gazeta Łódzka. – 2000, nr 139, s. 4
Informacja o spotkaniu autorskim z Grzegorzem Strumykiem w Zespole Bibliotek, przy ul. Wróblewskiego.
14. [„Na spotkania z Dorotą Gellner…”]. – (Jutro) // Wiadomości Dnia. – 2000, nr 120, s. 6
Zapowiedź spotkań z ciekawymi ludźmi, m.in. z Dorotą Gellner w bibliotekach: Filii nr 1 i Filii nr 2.
15. [„O godzinie 18 w Zespole…”] // Dziennik Łódzki. – 2000, nr 140, s. 6
Informacja o spotkaniu autorskim z Grzegorzem Strumykiem w Zespole Bibliotek, ul. Wróblewskiego 67.
16. Pierwsza pizza / ACZ // Gazeta Łódzka. – 2000, nr 235, s. 5
O działalności Banku Żywności prowadzonego przez Irenę Jaros, byłą kierowniczkę Filii nr 11 w Szpitalu im. M. Pirogowa.
17. Wakacje z książką / (p.c) // Trybuna Łódzka. – 2000, nr 167, s. 5
Wypowiedź dyrektor Joanny Santi-Leszczyńskiej nt. czytelnictwa dzieci i młodzieży podczas wakacji, w bibliotekach Polesia i działających punktach informacji komputerowej.
18. Poetka na Polesiu / (wp). – (W kulturze) // Wiadomości Dnia. – 2000, nr 119, s. 6
Informacja o spotkaniach z Dorotą Gellner w Filii nr 1, ul. Tomaszewicza 2 i Filii nr 2, ul. Wróblewskiego 67.
19. Tylko jedno stoisko / JP // Gazeta Łódzka. – 2000, nr 218, s. 4
O XI Krajowych Targach Książki w Warszawie i spotkaniu czytelników z Grzegorzem Strumykiem.
20. ["… z Łodzi"] / Izabela Nagórska. – (Doniesienia) // Bibliotekarz. – 2000, nr 4, s. 29-30
W artykule m.in. jubileusze bibliotek poleskich w roku 1999; rocznice istnienia obchodziły filie nr 2, 5, 8, 12, 14, 17. Prócz tego podana jest informacja o wystawach i druczku z pracami nagrodzonymi w opracowaniu Jolanty Włochacz.

Publikacje pracowników:
1. Biblioteki łódzkie w okresie transformacji ustrojowej 1989-1999 / pod red. Jerzego Andrzejewskiego. – Łódź : SBP, Okręg Łódź, 2000
Opracowanie omawia sytuację łódzkiego bibliotekarstwa (w tym biblioteki poleskie) z zakresu komputeryzacji, opracowania bibliografii i dorobku naukowego.
2. Jubileusz 55-lecia istnienia Rejonowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie ul. Perla 9 / Dorota Tarnowska. – (Nasze sprawy) // Polesie : biuletyn mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego. – 2000, nr 4(27), s. 9-12
Informacja o działalności biblioteki i ofercie dla czytelników.
3. Łzy / Grzegorz Strumyk. – Warszawa : W.A.B., 2000. – (Archipelagi)
Powieść wyróżniona w roku 2000 przez Fundację Kultury w IX edycji konkursu "Promocja najnowszej literatury polskiej".
4. Pigment / Grzegorz Strumyk // Twórczość. – 2000, nr 5, s. 6-49
Powieść.
5. "Radość z czytania płynąca" – mój ulubiony bohater literacki : materiały konkursowe z okazji jubileuszy bibliotek / wybór, redakcja i oprac. Jolanta Włochacz ; zdjęcia Grzegorz Strumyk. – Łódź : Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, 2000
Druczek towarzyszący zaproszeniu na jubileusze Filii nr 3 i Filii nr 15.
6. Silnie zielona trawa / Grzegorz Strumyk // Studium. – 2000, nr 4, s. 4-14
Opowiadanie.
7. Spotkanie / Grzegorz Strumyk. – (Strumykowe Pisanie) // Fraza. – 2000, nr 1/2, s. 274-275
Felieton o literaturze polskiej.

Wydawnictwa zwarte, broszury:
1. Komputeryzacja bibliotek samorządowych m. Łodzi do roku 2000 : opracowanie analityczno-syntetyczne / Stanisława Kurek-Kokocińska. – Łódź : SBP, Okręg Łódzki, 2000
Jako jednej z pięciu automatyzujących się bibliotek Łodzi, dużo miejsca poświęcono placówkom z dzielnicy Polesie.

Oprac. JaW