Niestety, w roku 2001 więcej było kondolencji zamieszczanych ze strony bibliotekarskiego środowiska, niż informacji o bibliotekach. Wyrażone zostało stanowisko środowiska odnośnie nazwy pubu, pojawiło się kilka informacji o imprezach kulturalnych w placówkach poleskich.

Pisali o nas:
1. Biblioteka piwna / Michał Jagiełło. – Rys. // Gazeta Łódzka. – 2001, nr 60, s. 3
Protest w sprawie nazwania pubu przy al. Kościuszki nazwą „Biblioteka”.
2. Czwartkowe Podwieczorki Literackie / Włodzimierz Galicki. – (Kącik Kulturalny) // Polesie : biuletyn mieszkańców osiedla im. Montwiłła Mireckiego. – 2001, nr 5, s. 15-16
O cyklicznych spotkaniach z poezją w Filii nr 3, ul. Perla 9. Wymienione z imienia i nazwiska Dorota Tarnowska i Zofia Zajdel.
3. Dobroczyńca funduje stypendia / (PAS). – Fot. // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 152, s. 6
Na zdjęciu, pierwsza z lewej, Joanna Santi-Leszczyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, w trakcie „Balu Prezydentów” stowarzyszenia charytatywnego Rotary, podczas którego wybierano „Dobroczyńcę Roku”.
4. Jasne duże przy lekturze / Michał Jagiełło. – Fot. // Gazeta Łódzka. – 2001, nr 61, s. 2
Informacja o zgłoszeniu nazwy pubu do konkursu na „Bzdurę Roku”, a także wypowiedzi bibliotekarzy na temat nazwy pubu piwnego „Biblioteka”. Wypowiada się m.in. Lucyna Sułkowska – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi, była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
5. [„Koledze Andrzejowi Igielskiemu…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 143, s. 14
Kondolencje dla Andrzeja Igielskiego, inspektora bhp i p.poż w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, z powodu śmierci ojca.
6. [„Koleżance Irenie Chojeckiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 119, s. 14
Kondolencje dla głównej księgowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, z powodu śmierci matki.
7. [„Koleżance Małgorzacie Skokalskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 242, s. 12
Kondolencje dla bibliotekarki z Filii nr 4, z powodu śmierci ojca.
8. [„Koleżance Urszuli Jackowskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001 nr 56, s. 16
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
9. [„Koleżance Zofii Graczyk…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 167, s. 14
Kondolencje dla pracownicy Filii nr 12 z powodu śmierci matki.
10. Konferencje bibliotekarskie / G[rażyna] Rurowicz // Fiszka : komunikat Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi. – Nr 1-4, s. 10-1
Wspomnienia z VIII Forum Czytelniczego w Cedzynie k/Kielc.
11. Łódzkie dni Wandy Chotomskiej / (SŁAW) // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 126, s. 15
Informacja o twórczości Wandy Chotomskiej i spotkaniach w Łodzi, m.in. w Zespole Bibliotek Publicznych, przy ul. Wróblewskiego 67.
12. [„Wyrazy głębokiego (…) zmarłej Honoraty Orlikowskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 196, s. 14
Kondolencje dla rodziny byłej pracownicy poleskich bibliotek.
13. [„Wyrazy najszczerszego współczucia (…) Witoldowi Barszczowi…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2001, nr 67, s. 15
Skarbnikowi miasta Łodzi wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci córki od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.

Publikacje pracowników:
1. Janowi Augustyniakowi in memoriam / oprac. Jerzy Andrzejewski. – Łódź, 2001. – [20] s., il.
Publikacja wydana w 20-lecie nadania imienia Zespołowi Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka (obecnie Filia nr 2 i 12).
2. Jubileusze : [w 55 rocznicę powstania Filii nr 4 do niedawna 3 Rejonowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie] / druczek oprac. Jolanta Włochacz. – Łódź, grudzień 2001
Druczek wydany z okazji jubileuszu Filii nr 4, ul. Legionów 71/79
3. Konferencje bibliotekarskie / G[rażyna] Rurowicz // Fiszka : komunikat Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi. – 2001, nr 1-4, s. 10-11
Wspomnienia z VIII Forum Czytelniczego w Cedzynie k/Kielc.
4. Wspomnienie o nadaniu imienia Jana Augustyniaka Zespołowi Bibliotek Publicznych w dzielnicy Łódź-Polesie / Jolanta Włochacz // W: Janowi Augustyniakowi in memoriam / oprac. Jerzy Andrzejewski. – Łódź, 2001. – S. 17-19
W pracy ujęto informacje o historii nadania imienia Jana Augustyniaka Zespołowi Bibliotek Publicznych (obecnie Filia nr 2 i 12) oraz formach czczenia pamięci Patrona przez bibliotekarzy.

Oprac. JaW