Rok 2002 także nie zaznaczył się szczególna ilością publikacji o bibliotekach poleskich. Nadal, w okresie wakacyjnym, interesowano się wyborami czytelniczymi, pojawiła się znacząca informacja o Bibliotece Sybiraka, która znalazła siedzibę w naszej instytucji, a także informacje o imprezach. Grzegorz Strumyk, twórca zatrudniony jako plastyk w instytucji miał kolejny rok „dobrej prasy” – także jeśli chodzi o recenzje książek.

Pisali o nas:
1. Bezpieczny maluch / BLEW // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 72, dod. Łódź, s. 3
Informacja nt. akcji prewencyjno-wychowawczej Bezpieczny maluch w Szkole Podstawowej Nr 164, do której włączyła się Filia nr 2. W tekście wymieniona Asia Paciorkowska – czytelniczka tej biblioteki.
2. Biblioteka Sybiraka / Anna Surowiec. – Fot. // Nasz Dziennik. – 2002, nr 141, s. 19
Informacje o historii powstania Biblioteki Sybiraka w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie. Na zdjęciu Stanisław Jacoń – inicjator i założyciel zbioru.
3. [„Koleżance Barbarze Karasiewicz…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2002, nr 172, s. 14
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki, dla pracownicy Działu Udostępniania, od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
4. [„Koleżance Grażynie Wrońskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2002, nr 24, s. 13
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
5. [„Koleżance Jolancie Nierobskiej-Bira…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2002, nr 126, s. 12
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki, dla kierowniczki Filii nr 5, od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
6. Na urlop parasol i książka / (MAWI). – Fot. // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2002, nr 151, s. 8
Dotyczy wyborów czytelniczych podczas wakacji. Cytowana wypowiedź Elżbiety Trzeciak – bibliotekarki z Filii nr 2. Na zdjęciu: Alicja Lenartowicz – kierowniczka Filii nr 12 i Ewa Kopa – bibliotekarka.
7. Łódź – nie fraszka / Leszek Karczewski // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 196, dod. Łódź, s. 5
Cytowana wypowiedź instruktor Grażyny Rurowicz o konkursie zorganizowanym w Filii nr 3 na wiersz i fraszkę o Łodzi, oraz Doroty Tarnowskiej – kierowniczki biblioteki, pomysłodawczyni konkursu.
8. Pigment / Grzegorz Strumyk. – Wałbrzych, 2002. – Rec.: W sztuce ocalenie / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita. – 2002, nr 209, dod. Rzecz o Książkach, s. D3
9. Rozmawiamy z Krystyną Filipczyńską z Miejskiej Biblioteki Publicznej / rozm. (TJ). – (Rozmawiamy…). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2002, nr 241, s. 4
Krótka rozmowa z kierowniczką Filii nr 10 na temat wyborów czytelniczych.
10. [„Szkoła Podstawowa nr 164…”] . – (Dziś w Łodzi) // Express Ilustrowany. – Nr 71, s. 3
Informacja o akcji Bezpieczny maluch, w której bierze udział Filia nr 2.
11. Wyostrzyć wyobraźnię : rozmowa z Grzegorzem Strumykiem / rozm. Joanna Podolska // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 155, dod. Łódź, s. 6
Rozmowa o nowej książce Grzegorza Strumyka „Pigment”.
12. [„Wyrazy szczerego współczucia Koleżance Teresie Kubis…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki-Wiadomości Dnia. – 2002, nr 66, s. 14
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
13. Zbawienie w kolorach / Magdalena Michalska. – Rec.: Pigment / Grzegorz Strumyk. Wałbrzych, 2002 // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 196, dod. Łódź, s. 11

Publikacje pracowników:
1. „Jubileusze” : [na pamiątkę powstania, ku ciągłości tradycji i w czas jubileuszy… / druczek oprac. Jolanta Włochacz]. – Łódź : Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, 2002. – 1 k. złoż. : il. ; 21 cm + zapr. – Zaw. ekslibrisy proj. Danuty Chojnackiej i Mariana Bocianwskiego
Druczek z zaproszeniem przygotowano z okazji jubileuszy: 35-lecia Filii nr 10, 30-lecia Filii nr 7, 10-lecia Filii nr 16 „Biblioteki Katolickiej”.
2. „List do przyjaciela” : czyli o sztuce pisania listów / [ pomysł całości, red. tekstów i oprac. Jolanta Włochacz ; kompozycja zakładki Grzegorz Strumyk]. – Łódź : Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, 2002. – 22, [2] s. ; 21 cm + zakładka kolor.
Druczek z zaproszeniem przygotowano z okazji jubileuszy: 35-lecia Filii nr 10, 30-lecia Filii nr 7, 10-lecia Filii nr 16 „Biblioteki Katolickiej”.
3. Organizacja i zarządzanie siecią miejskich bibliotek w Łodzi / Grażyna Rurowicz . – Łódź, 2002 [maszynopis 7 s.]
Komunikat pt. „Biblioteki publiczne w środowisku wielkomiejskim” wygłoszony podczas konferencji we Wrocławiu.
4. Pigment / Grzegorz Strumyk. – Wałbrzych, 2002
Powieść.
5. Patrzeć i patrzeć / Grzegorz Strumyk. – Kraków, 2002
Opowiadania.

Oprac. JaW