W roku 2003 pytających i piszących dziennikarzy interesowały wybory czytelnicze w różnym okresie czasu: ferie zimowe, wakacje letnie, a także środki na działalność kulturalną i zakupy książek, egzekwowanie kar za niezwrócone zbiory. Prócz tego zamieszczane były informacje o imprezach kulturalnych, głównie wystawach i wycieczkach do redakcji. Pojawiło się kilka recenzji i informacji o spotkaniach z Grzegorzem Strumykiem. Nadal zamieszczaliśmy kondolencje.

Pisali o nas:
1. Biblioteki czekają na książki / (EK). – Fot. // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 254, s. 22
Informacja o zakupach książek dla bibliotek i pozyskaniu funduszy na książki ze środków ministerialnych. M.in. wypowiedź instruktorki Jolanty Włochacz o nabytkach w bibliotekach poleskich w roku 2003 i planach pozyskania środków w roku 2004 (ostatnia część wypowiedzi wypaczona przez dziennikarkę).
2. Dla wielbicieli Makuszyńskiego / (AN) // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 58, s. 8
Dotyczy wystawy książek zorganizowanej w Filii nr 7 „Bohaterowie Kornela Makuszyńskiego w książce, filmie i teatrze”.
3. Do biblioteki przez ekran komputera / (MAWI). – Fot. // Dziennik Łódzki. – 2003 nr 29, s. 9
O feriach w bibliotece i wyborach czytelniczych mówią m.in. Henryka Skonieczka – kierowniczka Filii nr 2 i Alicja Lenartowicz – kierowniczka Filii nr 12.
4. Do sądu za książkę / (AZ). – Fot. // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 75, s. 8
Dotyczy egzekwowania kar za przetrzymywanie książek oraz ich odzyskiwania od czytelników uporczywie nie wywiązujących się z regulaminu.
5. [„Grzegorz Strumyk, autor „Łez”,…”] / RP. – (Zaproszenia) // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 104, dod. Łódź, s. 6
Informacja o otwarciu wystawy Grzegorza Strumyka pt. „Świat pisarza” (w Filii nr 3, ul. Perla 9). W notatce podano inny tytuł wystawy niż w zaproszeniu towarzyszącemu imprezie i błędną dat).
6. [„Grzegorz Strumyk, autor „Zagłady fasoli”,…”] / MB. – (Zaproszenia) // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 103, dod. Łódź, s. 5
Informacja o otwarciu wystawy Grzegorza Strumyka pt. „Świat pisarza” (w Filii nr 3, ul. Perla 9). W notatce podano inny tytuł wystawy niż w zaproszeniu towarzyszącemu imprezie.
7. [„Koledze Grzegorzowi Strumykowi…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 169, s. 14
Kondolencje z powodu śmierci brata od koleżanek i kolegów z MBP Łódź-Polesie.
8. Kolejka po bestsellery / (AP). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2003, nr 49, s. 6
Informacja o czytelnictwie w bibliotekach na terenie Łodzi, m.in. wypowiada się kierowniczka Filii nr 9 przy ul. Zielonej 77 – Mariola Parzęczewska.
9. Kolejki w bibliotekach / (MAC) // Express Ilustrowany. – 2003, nr 157, s. 2
Informacja o czytelnictwie dzieci w czasie wakacji. Cytowana wypowiedź kierowniczki Filii nr 2 Henryki Skonieczka.
10. [„Koleżance Dorocie Tarnowskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 145, s. 15
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
11. [„Koleżance Ewie Kopie…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 169, s. 14
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki, dla bibliotekarki z Filii nr 12, od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
12. Łódź bankrutuje? / (KOW). – Fot. // Dziennik Łódzki. – nr 107, s. 2
Informacja o kondycji finansów publicznych w Łodzi i zmniejszeniu dotacji na działalność bieżącą instytucji kultury. Cytowany fragment wypowiedzi dyrektora biblioteki na Polesiu Joanny Santi-Leszczyńskiej.
13. Patrzeć i patrzeć / Grzegorz Strumyk. – Rec. Grzegorz Strumyk „Patrzeć i patrzeć” / Ryszard K. Sławiński // Książki. Magazyn Literacki. – 2003, nr 1, s. 51
14. Pigment / Grzegorz Strumyk. – Rec.: Zagęszczenie / Helena Zaworska // Nowe Książki. – 2003, nr 2, s. 60-61
15. Pigment na Krzemienieckiej : w środę o godz. 18 / JP. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 8, dod. Łódź. Co jest grane, s. 2
O twórczości Grzegorza Strumyka i o terminie promocji książki „Pigment”.
16. Spotkanie w redakcji / (PB). – (Rubryka Najmłodsi). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2003, nr 122, s. 12
Informacja o wycieczce uczniów z Gimnazjum nr 26, zorganizowanej przez Filię nr 3, ul. Perla 9 do redakcji. Na zdjęciu od lewej Dorota Tarnowska – kierowniczka biblioteki.
17. Spotkanie w redakcji / (PB). – (Rubryka Najmłodsi). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2003, nr 145, s. 11
Informacja o wycieczce uczniów ze SP nr 40, zorganizowanej przez Filię nr 3, ul. Perla 9 do redakcji. Na zdjęciu druga od lewej Dorota Tarnowska – kierowniczka biblioteki.
18. Świat Grzegorza Strumyka / MB. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 114, dod. Łódź, s. 6
Krótka notatka prezentująca wystawę Grzegorza Strumyka – pisarza mieszkającego w osiedlu Józefa Montwiłła-Mireckiego – w Filii nr 3 przy ul. Perla 9. Zawiera zdjęcie fragmentu ekspozycji zatytułowanej „Z szuflady…”.
19. [„W piątek na całym Polesiu…”]. – (Łódzka Opinia Publiczna) // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 256, dod. Łódź, s. 2
Anonimowa, krytyczna informacja o zamkniętych bibliotekach publicznych na Polesiu w dniu 31 października (piątek).
20. Wakacje z książką / (AZ). – Fot. // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 159, s. 8
Wypowiedzi o czytelnictwie łodzian w czasie wakacji spędzanych w mieście m.in. Danuty Bandel – kierowniczki Filii nr 7.
21. [„Z głębokim żalem (…) Bolesław Miguła…”] : [nekrolog] // Dziennik Łódzki. – 2003, nr 161, s. 12
Bolesław Miguła był dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1967-1973.

Publikacje pracowników:
1. Akcja czytania dzieciom z domów dziecka przez bibliotekarzy łódzkich / Grażyna Rurowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 4, s. 27
Informacja o rozpoczętej w 2003 r. akcji czytania dzieciom przez bibliotekarzy sieci. Wymienione placówki Polesia w liczbie zaangażowanych w akcję. Notka zawiera także opis i potrzeby w zakresie wspomożenia działań.
2. Koło Seniora w Oddziale SBP w Łodzi / Grażyna Rurowicz. – (Wiadomości) // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 3, s. 35
Informacja o działalności Koła w latach 1998-2003.
3. Pamięci Izabeli Nagórskiej (1913-2001) / pod red. Jerzego Andrzejewskiego. – Łódź, 2002. – Rec.: In memoriam Izabeli Nagórskiej / Grażyna Rurowicz // Bibliotekarz. – 2003, nr 5, s. 31-32; Toż // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 20-21
Informacja o publikacji poświęconej nestorce łódzkiego bibliotekarstwa – Izabeli Nagórskiej, wydanej w rocznicę śmierci oraz o wieczorze „Przy filiżance wspomnień” zorganizowanym przez Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi, podczas którego odbyła się także prezentacja wydawnictwa.

Oprac. JaW