Spośród licznych publikacji prasowych związanych z opisywanym przedmiotem w 2005 r. znalazły się informacje o imprezach bibliotecznych, także tych zorganizowanych z okazji Tygodnia Bibliotek, czytelniczo-plenerowej w ZOO, czytaniu dzieciom w domach dziecka. W dalszym ciągu, poruszanym w prasie tematem, były problemy z odzyskiwaniem przetrzymanych książek i naliczaniem kar regulaminowych oraz budżetu. Pojawiły się informacje o bibliotekarzach wyróżnionych nagrodami państwowymi i lokalnym. Wiele artykułów relacjonowało twórczość Grzegorza Strumyka i przebieg jego spotkań autorskich. Niezmiennie składaliśmy kondolencje.

Pisali o nas:
1. A ja zazdroszczę żyrafie / (ŁS). – Fot. Dziennik Łódzki. – 2005, nr 144, s. 6
Krótka relacja z pierwszego dnia imprezy ph. „Imieniny pana Jana” w łódzkim ZOO, przygotowanej w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” przez biblioteki poleskie, widzewski i bałuckie oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
2. Bat na przetrzymywaczy / Michał Jagiełło // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 35, dod. Łódź, s. 4
W tekście m.in. wypowiedź Joanny Santi-Leszczyńskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie nt. kar regulaminowych za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin.
3. Bibliotekarz karze, czym może / (ŁS) // Dziennik Łódzki. 2005, nr 99, s. 8
O sposobach odzyskiwania książek od dłużników, wysokości kar za przetrzymane, ponad termin, tomy. Zamieszczona wypowiedź dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie – Joanny Santi-Leszczyńskiej.
4. Bibliotekarze łódzcy czytają dzieciom w domach dziecka / Grażyna Rurowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 27 – 28
Artykuł informuje o przebiegu akcji czytania dzieciom i współpracy z Fundacją ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego. Obok innych łódzkich bibliotek wymieniona jest Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, a wśród najaktywniejszych bibliotekarzy – Dorota Tarnowska.
5. „Czerwony Kapturek” i kwiaty dla wujka Waldka / (PB). – Fot. // Dziennik Łódzki. 2005, nr 14 s. 11
W tekście informacja o dyplomie „Dobrodzieja Biblioteki”, który z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej Waldemar Presia otrzymał od dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
6. Docenieni na starcie / Małgorzata Ludwisiak // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 234, dod. Łódź s. 10
Informacja o rozpoczęciu sezonu kulturalnego i nagrodach dla działaczy kultury. Krótka wypowiedź Joanny Santi-Leszczyńskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, jednej z nagrodzonych Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.
7. Idźcie, kupujcie książki! / Wioletta Gnacikowska, Małgorzata Ludwisiak. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 220, dod. Łódź, s. 3
Informacja z uroczystego spotkania premiera Marka Belki i ministra Waldemara Dąbrowskiego z pracownikami bibliotek, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w celu przekazania symbolicznych czeków na zakup książek z puli Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Podczas uroczystości wręczono 10 brązowych medali „Zasłużeni Kulturze – Gloria Artis”. Wśród nagrodzonych – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie Joanna Santi-Leszczyńska (na zdjęciu za premierem Markiem Belką).
8. Imieniny Pana Jana. – (Zaproszenia) // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 142, dod. Łódź, s. 2
Zaproszenie na imprezę do łódzkiego ZOO przygotowaną w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przez biblioteki poleskie, widzewskie i bałuckie oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W relacji wypowiedzi dzieci i bibliotekarzy.
9. [„Koledze Mirosławowi Łatkowskiemu…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. 2005, nr 54, s. 12
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca, dla bibliotekarza z Działu Udostępniania, od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
10. [„Koleżance Jolancie Poranek…”] : [kondolencje] ] // Dziennik Łódzki. 2005, nr 59 s. 14
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca, dla bibliotekarki z Filii nr 5, od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
11. [„Koleżance Marcie Pabianek…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2005 , nr 19 s. 18
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca, dla bibliotekarki z Filii nr 8, od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
12. Los człowieka / KR. – Fot. // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 82, dod. Co jest grane, s. 16
Informacja o spotkaniu autorskim Grzegorza Strumyka w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu. Cytowany fragment wypowiedzi pisarza. Artykuł opatrzony zdjęciem z wystawy zorganizowanej w bibliotece w osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
13. Młoda poezja i młoda proza / KR. // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 54, dod. Co jest grane, s. 17
Informacja o 14. edycji konkursu o Nagrodę im. Baczyńskiego, oraz o składzie jurorów, wśród których wymieniono Grzegorza Strumyka.
14. [„Na jutro zaś…”]. – Rok Andersena // Express Ilustrowany. 2005, nr 76, s. 27
Informacja m.in. o imprezie w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie – zorganizowanej w ramach obchodów Roku Andersena, w której weźmie udział aktor – Waldemar Presia.
15. Nagrody // Kalejdoskop. 2005, nr 11, s. 57
[„Podczas inauguracji sezonu kulturalnego…”] w tekście wymieniona Joanna Santi-Leszczyńska – laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi.
16. O łódzkiej prozie / Andrzej Rostocki ; rozm. Katarzyna Rakowska // Gazeta Wyborcza. –2005, nr 283, dod. Łódź s. 6
Wypowiedź przed sesją w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspomniana powieść Grzegorza Strumyka „Łzy”.
17. Poezja i proza / KR // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 54, dod. Łódź, s. 9
Wymieniony Grzegorz Strumyk, jako uczestnik Jury w XIV konkursie o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego.
18. Polizać obraz i pokazać obraz / Katarzyna Rakowska // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 83, dod. Łódź, s. 7
Relacja, m.in. ze spotkania autorskiego z Grzegorzem Strumykiem, które odbyło się w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu.
19. Przepióreczka / Danuta K. Gruszczyńska // Piotrkowska 104. 2005, nr 12, s. 24, fot. kolor.
Artykuł poświęcony Marii Janczak – laureatce Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi, byłej kierowniczce Działu Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, która w 2005 r. zakończyła pracę zawodową.
20. Sprostowanie / Marzena Korosteńska // Dziennik Łódzki. 2005, nr 39, s. 20
Informacja dotyczy budżetu na rok 2005 miejskich instytucji kultury, m.in. wymieniona Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie ze wskazaniem kwoty budżetu.
21. Tropem książki / Katarzyna Rakowska. – Fot. // Gazeta Wyborcza. 2005, nr 105, dod. Łódź, s. 8
Informacja o obchodach Tygodnia Bibliotek w Łodzi: wystawach, imprezach, ogłoszonej amnestii na kary biblioteczne. W tekście wymienione m.in. kiermasz Filii nr 12 i wystawa Filii nr 2 z Zespołu Bibliotek przy ul. Wróblewskiego 67. Artykuł prezentuje plakat towarzyszący Tygodniowi Bibliotek, wydany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
22. Tygrysy nie lubią poezji / Justyna Dukowska. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 143, dod. Łódź, s. 2
Relacja z pierwszego dnia imprezy ph. „Imieniny pana Jana” w łódzkim ZOO, przygotowanej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przez biblioteki poleskie, widzewskie i bałuckie oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W relacji wypowiedzi dzieci i bibliotekarzy.
23. [„Wyrazy współczucia Grażynie Wrońskiej…”] : [kondolencje // Dziennik Łódzki. 2005, nr 139, s. 12
Wyrazy współczucia z powodu śmierci taty od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
24. [„Wyrazy współczucia Oli Janczak…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. 2005, nr 124, s. 12
Wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy, dla Marii Janczak – byłej kierowniczki Działu Udostępniania, od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
25. [„Wyrazy współczucia Eli Barańskiej…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. –2005, nr 178, s. 16
Wyrazy współczucia z powodu śmierci taty, dla bibliotekarki Filii nr 2, od dyrekcji i pracowników poleskich bibliotek
26. [„Wyrazy współczucia Małgosi Wróbel…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 220, s. 20
Wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy, dla bibliotekarki z Filii nr 14, od dyrekcji i pracowników poleskich bibliotek

Publikacje:
1. Popatrz na usta tej dziewczyny… : [praca zbiorowa]. – Łódź 2005 s. [16], il. kolor.
Tomik wierszy uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi zilustrowany pracami plastycznymi młodzieży. Wydany sumptem biblioteki szkolnej, jako współwydawca na okładce widnieje Filia nr 4 (z błędną nazwą Rejonowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie).

Oprac. JaW