Niewielka ilość, ale różnorodnych wiadomości, pojawiła się w prasie na temat działalności poleskich placówek w roku 2006. Znalazły się tu informacje o preferencjach czytelniczych i zapisach na poszukiwaną książkę, działaniach i książkach o walorach terapeutycznych, współorganizowanej imprezie czytelniczo-plenerowej „Pietryna, książka i my”. Pojawił się artykuł o nagrodach dla bibliotekarzy, problemach z odzyskiwaniem książek, ale także o kocie mieszkającym w bibliotece. Nadal odnotowywane były kondolencje.

Pisali o nas:
1. Biblioteczne przeboje / (PD). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2006, nr 286, s. 8
Informacja o czytelnictwie i wyborach czytelniczych w łódzkich bibliotekach publicznych. Zarejestrowana m.in. wypowiedź Alicji Lenartowicz – kierowniczki Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie. Wymieniono 5 tytułów najpoczytniejszych książek (sondaż Hity łódzkich bibliotek).
2. Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : Bydgoszcz, 18-20 września 2006 r. / Justyna Stoltmann-Prędka // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 12 , s. 19-21
W artykule wymieniona Barbara Appel z Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, która wygłosiła prelekcję pt. „Książki, które pomagają żyć”. Autorka zestawienia omówiła też specjalistyczne czasopisma i ciekawe artykuły.
3. Misiaczek – ulubieniec dzieci : biblioteka co kotem słynie / (JED). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2006, nr 84, s. 8
Reportaż o kocie, który jest mieszkańcem Filii nr 5 przy ul. Wileńskiej, cytowane wypowiedzi pracowników biblioteki: Jolanty Niesobskiej-Bira – kierowniczki i Jolanty Poranek – bibliotekarki oraz czytelników.
4. Nagrody dla ludzi kultury : od ministra i prezydenta / WIEW. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 228, dod. Łódź, s. 9
Informacja o inauguracji roku kulturalnego i nagrodach dla działaczy kultury, wśród wymienionych Maria Kmieciak-Harasimowicz (kierowniczka Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie).
5. Oddaj teraz, to nie zapłacisz! / (PD). – Fot. // Express Ilustrowany. – 2006, nr 168, s. 6
Informacja o długach czytelników wobec bibliotek; Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie wymieniona w kontekście rozważania amnestii oraz pomocy policji w odzyskiwaniu książek.
6. Pietryna, książka i my / Grażyna Rurowicz. – Fot. // Poradnik Bibliotekarza . – 2006, nr 10, s. 29 – 21
Artykuł informuje o imprezie czytelniczo-plenerowej o charakterze edukacyjnym zorganizowanej w ramach grantu na promocję czytelnictwa uzyskanego w konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie wymieniona jest wśród partnerów akcji.
7. Pietryna, książka i my: plenerowe czytanie / (RS) // Express Ilustrowany. –2006, nr 112, s. 12
Informacja o imprezie czytelniczo-plenerowej, zorganizowanej przez SBP Oddział Łódź, oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Polesie i Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Widzew z okazji Święta Łodzi, III edycji Tygodnia Bibliotek i wspierającej akcję „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego.
8. [„Wyrazy współczucia Janowi Mielko…”] : [kondolencje] //Dziennik Łódzki. 2006, nr 213, s. 12
Wyrazy współczucia, dla pracownika Filii nr 2, z powodu śmierci mamy od dyrekcji i pracowników poleskich bibliotek.
9. [„Wyrazy współczucia Marii i Włodkowi Bukowskim…”] : [kondolencje] // Dziennik Łódzki. – 2006, nr 283, s. 12
Wyrazy współczucia z powodu śmierci taty, a zarazem teścia, od dyrekcji i pracowników poleskich bibliotek.
10. Zapisy na książkowy hit / (MAK). – Fot. // Dziennik Łódzki. – 2006, nr 40, s. 9
Informacja o zakupach i nabytkach książek do bibliotek oraz ich wypożyczaniu książek w placówkach łódzkich. Zamieszczono wypowiedź m.in. Moniki Włochyń – kierowniczki Filii nr 17 przy ul. Ossowskiego.
11. Życzenia świąteczne „Expressowi” przysłali // Express Ilustrowany. – 2006, nr 302, s. 7
Lista osób i instytucji, które wysłały życzenia do redakcji; wśród wymienionych: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie.

Publikacje pracowników:
1. Za zakrętem / Małgorzata T. Skwarek-Gałęska. – Łódź 2006, 39,[1] s.
Tomik poetycki.

Oprac. JaW