W 2008 roku materiały bibliograficzne zdominowały nekrologi. Łódzkie bibliotekarstwo poniosło dużą stratę. Odeszli od nas Lucyna Sułkowska i dr Jerzy Andrzejewski. Prócz tego w prasie pojawiły się informacje o spotkaniach w Dyskusyjnych Klubach Książki, podziale nadwyżki budżetowej w mieście na kulturę, zestawieniach książek o charakterze biblioterapeutycznym i terapeutycznej funkcji literatury, odznaczonych bibliotekarzach, prezentacje sylwetek i ciekawych wypowiedzi z bibliotekarskiego środowiska. Osobny materiał stanowią informacje nt. Partnerstwa Poleskiego.

Pisali o nas:
1. 400 [czterysta] razy szczęście / Michał Bogusiak. – Fot. // Echo Miasta. – 2008, nr 66, s. 2
Prezentacja sylwetki Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej (bibliotekarki, poetki) kierowniczki Filii nr 15 usytuowanej na terenie szpitala im. Madurowicza. W artykule mowa m.in. o pasji zbierania czterolistnych koniczynek, potrzebie pisania i trudnych chwilach po tragicznej śmierci męża.
2. Hermańce to mikroświat / Katarzyna Rakowska. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 260, dod. Łódź, s. 11
Informacja o spotkaniach – wymieniona Filia nr 9 przy ul. Zielonej 77, w której 6 listopada o godz. 17 miało się odbyć spotkanie z Barbarą Kosmowską.
3. [„11 [jedenastego] lipca odszedł (…) śp dr Jerzy Andrzejewski”] : [nekr. i pożegnanie] // Gazeta Wyborcza. 2008 nr 164, dod. Łódź, s. 8
Informacja o śmierci m. in. pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Pożegnanie od Ireny, Majki, Marioli, Teresy.
4. Kaczyński i Kosmowska / Dariusz Pawłowski // Polska Dziennik Łódzki. – 2008, nr 253, s. 20
Informacja o spotkaniach – wymieniona Filia nr 9 przy ul. Zielonej 77, w której 6 listopada o godz. 17 miało się odbyć spotkanie z Barbarą Kosmowską.
5. Kryminalnie w DKK / KR // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 261, dod. Co jest grane, s. 16
Informacja o spotkaniach – wymieniona Filia nr 3 przy ul. Perla 9, w której 14 listopada o godz. 16 miało się odbyć spotkanie z Markiem Krajewskim.
6. Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne – część XI / Barbara Appel // Biblioterapeuta. 2008, nr 4, s. 22-27
Zestawienie książek biblioterapeutycznych przygotowane przez kierowniczkę Filii nr 14.
7. Lucyna Sułkowska (30.06.1944 – 5.04.2008) / Jerzy Andrzejewski. – (Z żałobnej karty). – Fot. // Bibliotekarz. 2008, nr 7-8, s. 38-39
Wspomnienie pośmiertne o Lucynie Sułkowskiej, byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, a po przejściu na rentę chorobową instruktorki.
8. Na co nadwyżka / Monika Pawlak // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 282, s. 4
Informacja o nadwyżce w budżecie Łodzi i propozycjach jej wykorzystania. W notatce wymieniono ogólnie biblioteki poleskie, jako popierające wydatkowanie środków na remont bibliotek (wcześniej opisano głos czytelnika z dzielnicy Górna). Informacja podana z dużym uogólnieniem – wysłany z instytucji e-mail wskazywał przekazanie nadwyżki na kulturę w mieście.
9. Najciekawsze zabytki / Alicja Lenartowicz. – Dokąd, czyli… / oprac. Monika Nowakowska // Kalejdoskop. 2008, nr 7/8, s. 48
Wypowiedź kierowniczki Filii nr 12 nt. najciekawszych zabytków w Piotrkowie Trybunalskim, Sulejowie, Łowiczu, Tumie, Poddębicach i Uniejowie. Wspomina też wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a także organizowane we własnym zakresie.
10. Od naukowych woluminów po powieściowe bestsellery / Anna Pawłowska. – Fot. // Polska Dziennik Łódzki. – 2008, nr 95, s. 28
Informacja o podziale środków z programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. Wśród bibliotek miejskich wymieniono Polesie.
11. Odznaczenia i nagrody // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 229, dod. Łódź s. 4
W notatce wymienieni laureaci inauguracji roku kulturalnego 2008/2009. Wśród nagrodzonych nagrodą pieniężną Prezydenta Miasta Łodzi: Henryka Skonieczka – kierowniczka Filii nr 2.
12. Partnerstwo Poleskie. – Krótka historia Partnerstwa Poleskiego // Gazeta Osiedlowa. – 2008, grudzień, s. 4
Wśród 8 organizacji, będących członkami Partnerstwa, wymieniona Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie.
13. Partnerstwo Poleskie. – Polesie: Co? Gdzie? Kiedy? // Gazeta Osiedlowa. – 2008, grudzień, s. 8
Informacja o wspólnej inicjatywie Działu Udostępniania i Filii nr 17 ogłoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych na wykonanie maski karnawałowej.
14. Partnerstwo Poleskie. – Poleskie choinki czyli Tydzień wspólnego ubierana choinek. – Fot. // Gazeta Osiedlowa. – 2008, grudzień, s. 10
Na pierwszym zdjęciu, po lewej stronie widoczne: Iwona Kozłowska (bokiem) – kierowniczka Filii nr 17 i Anna Ruszczyk (tyłem) – kierowniczka Działu Udostępniania; na zdjęciu pod spodem, w prawej, górnej części widoczna I. Kozłowska podczas ubierania choinki na Deptaku Kozińskim przy ul. Długosza.
15. Rodzina górą / KR // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 290, dod. Łódź, s. 10
Informacja o spotkaniach – wymieniona biblioteka przy ul. Wróblewskiego 67, w której 12 grudnia o godz. 11 miało się odbyć spotkanie z Małgorzatą Musierowicz.
16. [„Sen brat nicości (…) Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Koleżankę Lucynę Sułkowską…”] : [pożegnanie i kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki . –2008, nr 85, s. 37
Pożegnanie i kondolencje dla Rodziny i Bliskich Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Zarządy: Okręgu i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi.
17. [„Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony, Mamy i Teściowej ś.p. Lucyny Sułkowskiej…”] : [kondolencje] // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 84, dod. Łódź, s. 7
Kondolencje dla Rodziny mgr Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Rektora, Kanclerza, Senat, pracowników i studentów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
18. „Sprężyna” z autografem / KR // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 290, dod. Co jest grane, s. 16
Informacja o spotkaniach – wymieniona biblioteka przy ul. Wróblewskiego 67, w której 12 grudnia o godz. 11 miało się odbyć spotkanie z Małgorzatą Musierowicz.
19. Terapeutyczna funkcja literatury – panel dyskusyjny / Anka Sabiłło. – Fot. // Panorama Wielkopolskiej Kultury. 2008, nr 6, s. 8-9
Informacja o panelu dyskusyjnym zorganizowanym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu z udziałem wielkopolskich bibliotekarzy. Gościem była Barbara Appel – kierowniczka Filii nr 14, z przeglądem Książki, które pomagają żyć – część IX. Na zdjęciu m.in. B. Appel.
20. Urodzona szczęściara / Z. Heliński. – Fot. // Życie na Gorąco. 2008, nr 36, s. 27
Prezentacja sylwetki Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej (bibliotekarki, poetki) kierowniczki Filii nr 15 usytuowanej na terenie szpitala im. Madurowicza. W artykule mowa m.in. o pasji zbierania czterolistnych koniczynek i pracy z książką na oddziałach szpitalnych.
21. [„W dniu 11 lipca (…) odszedł od nas dr Jerzy Andrzejewski…”] : [nekr. i kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 165, s. 28
Informacja o śmierci pracownika m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Nekrolog i kondolencje zamieściły Zarządy: okręgu i Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi.
22. [„W dniu 11 lipca 2008 roku odszedł (…) dr Jerzy Andrzejewski…”] : [nekr. i pożegnanie] // Gazeta Wyborcza. 2008 nr 164, dod. Łódź, s.8
Informacja o śmierci pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Pożegnanie od Adama i Agatki.
23. [„Wyrazy szczerego współczucia Teresie Kubis…”] : [kondolencje] // Express Ilustrowany. – 2008, nr 36, s. 6
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
24. [„Wyrazy szczerego współczucia Teresie Piwoni…”] : [kondolencje] // Express Ilustrowany. – 2008, nr 18, s. 6
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
25. [„Wyrazy współczucia Eli Barańskiej…”] : [kondolencje] // Express Ilustrowany . – 2008, nr 5, s. 6
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od dyrekcji i pracowników bibliotek poleskich.
26. [„Z głębokim żalem (…) zmarł nagle w wieku 49 lat ś.p. Mirosław Łatkowski…”] : [nekr.] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 147, s. 23
Informacja o śmierci byłego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
27. [„Z głębokim żalem zawiadamiamy (…) zmarł śp dr Jerzy Andrzejewski…”] : [nekr.] // Gazeta Wyborcza. 2008 nr 164, dod. Łódź, s.8
Informacja o śmierci pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Nekrolog zamieściła Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
28. [„Z głębokim żalem zawiadamiamy (…) zmarł Dr Jerzy Andrzejewski”] : [nekr.] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 165, s. 28
Informacja o śmierci pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Nekrolog zamieścił Rektor, Senat, Dyrekcja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
29. [„Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę Lucynę Sułkowską…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 86, s. 30
Pożegnanie Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Koleżanki i Kolegów z TPD Łódź-Polesie.
30. [„Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszą Przyjaciółkę ś.p. Lucynkę Sułkowską…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. – 2008, nr 83, s. 39
Pożegnanie mgr Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993.
31. [„Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2008 r. zmarła, w wieku 64 lat ś.p. Lucyna Sułkowska…”] : [nekr.] // Polska Dziennik Łódzki. – 2008, nr 84, s. 29
Nekrolog mgr Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczony przez rodzinę.
32. [„Z żalem żegnamy zmarłą 5 kwietnia 2008 r. naszą Koleżankę mgr Lucynę Sułkowską…”] : [pożegnanie] // Gazeta Wyborcza. 2008, nr 84, dod. Łódź, s. 7
Pożegnanie mgr Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Rektora, Kanclerza, Senat, pracowników i studentów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
33. [„Ze smutkiem żegnamy doktora Jerzego Andrzejewskiego…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 166, s. 28
Pożegnanie pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Podpisali koleżanki, koledzy i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. W treści błąd, zamiast skrótu dra – rozwinięcie.
34. [„Ze smutkiem żegnamy dra Jerzego Andrzejewskiego…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 167, s. 29
Pożegnanie pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Podpisali koleżanki, koledzy i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Ponownie (na skutek reklamacji) wydrukowano pożegnanie; błąd redakcji.
35. [„Ze smutkiem żegnamy Koleżankę i byłą Dyrektor Lucynę Sułkowską…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 86, s. 30
Pożegnanie Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Koleżanki, Kolegów i Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. W treści błąd, zamiast i wstawiono przecinek. Złożono reklamację.
36. [„Ze smutkiem żegnamy Koleżankę i byłą Dyrektor Lucynę Sułkowską…”] : [pożegnanie] // Polska Dziennik Łódzki. 2008, nr 88, s. 28
Pożegnanie Lucyny Sułkowskiej byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w latach 1973-1993, zamieszczone przez Koleżanki, Kolegów i Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Ponowienie pożegnania z uwagi na błąd redakcji.

Publikacje pracowników:
1. Deszcz pachnący poziomkami / Małgorzata Szlukier. – Łódź, 2008, 38 s.
Poezja.
2. …i… / Małgorzata Skwarek-Gałęska. – Łódź, 2008, 26,[2] s.
Poezja.
3. Lucyna Sułkowska (30.06.1944 – 5.04.2008) / Jerzy Andrzejewski. – (Z żałobnej karty). – Fot. // Bibliotekarz 2008, nr 7-8, s. 38-39
Wspomnienie pośmiertne o Lucynie Sułkowskiej, byłej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie a po przejściu na rentę chorobową instruktorki.
4. Nierozpoznani / Grzegorz Strumyk. – Szczecin, 2008, 90 s.
Proza.

Oprac. JaW