Z dużym trudem udało się sporządzić spis za rok 2009. Odnotowane informacje głównie związane są z twórczością naszych koleżanek i kolegów, pojawiło się też kilka opisów informujących o pracy bibliotek: spotkaniach autorskich, konkursie fotograficznym, odzyskiwaniu książek na drodze windykacji. Opisano też kondolencje i wspomnienie o dr. Jerzym Andrzejewskim.

Pisali o nas:
1. Czary – mary, czyli dzieci kochajcie swoje miasto / Jakub Kusiak. – Fot. // Polska Dziennik Łódzki. – 2009, nr 301, dod. Kocham Łódź nr 57, s. 5
Informacja o projekcie w ramach, którego powstaje książka zawierająca opowiadania i wiersze przybliżające historię najpiękniejszych zabytków Łodzi. W grupie autorek jest Małgorzata Skwarek-Gałęska (na fotografii w środku, w pozycji siedzącej), kierowniczka Filii nr 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
2. Czytać, jak to łatwo powiedzieć / Aleksandra Bohusz. – Fot. // Pochodnia. – 2009, nr 11, s. 10-12
Informacja o konferencji Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych, w której uczestniczyła Barbara Appel – kierowniczka w Filii nr 14 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, z wykładem nt. najnowszych książek dotyczących niepełnosprawności i ludzi nią dotkniętych.
3. Ekonomistka w krainie czarów / Grażyna Zdrojewska. – Łódzkie czary-mary // Piotrkowska 104. – 2009, nr 12, s. 24-25
Informacja o albumie edukacyjnym; wśród osób biorących udział w projekcie wymieniona Małgorzata Skwarek-Gałęska – kierowniczka Filii nr 15, pisząca o fantazji secesji na przykładzie willi przy ul. Wólczańskiej.
4. Jerzy Andrzejewski / Maria Łysiak-Konopacka. – Fot. // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 161, dod. Łódź, s. 11
Wspomnienie o dr. Jerzym Andrzejewskim, także byłym pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, w pierwszą rocznicę śmierci, napisała długoletnia współpracownica.
5. Mała Litera i DKF / (anp) // Polska Dziennik Łódzki. – 2009, nr 119, dod. Kocham Łódź nr 26, s. 15
Informacja o spotkaniu z Małgorzatą Kalicińską m.in. w bibliotece na Polesiu (dot. Filii nr 9, ul. Zielona 77).
6. Nierozpoznani / Grzegorz Strumyk. – Szczecin, 2008. – Rec.: Znaleźć własne miejsce / Maciej Robert. – Fot. // Dziennik Polska Europa Świat. – 2009, nr 1, dod. Kultura s. 17
Recenzja najnowszej książki Grzegorza Strumyka – plastyka w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie. Jako ilustracja kadr ze spektaklu „Łzy” Filipa Zylbera, który powstał na podstawie powieści G. Strumyka pod tym samym tytułem.
7. Nierozpoznani / Grzegorz Strumyk. – Szczecin, 2008. Rec. Nierozpoznani są wśród nas. – Fot. / Katarzyna Rakowska // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 51, dod. Łódź s. 7
Recenzja najnowszej książki Grzegorza Strumyka oraz opis twórczości.
8. Reymont na zdjęciu/ KR // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 142, dod. Co jest grane, s. 19
Informacja o konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie w ramach Dekady Reymontowskiej.
9. Wiersze dla córki / KR // Gazeta Wyborcza. 2009, nr 290, dod. Co jest grane, s. 15
Promocja tomiku poetyckiego Grzegorza Strumyka, plastyka zatrudnionego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
10. Windykator książkę ci odbierze / Piotr Grabowski. – Fot. // Express Ilustrowany. – 2009, nr 94, s. 18
Informacja o dłużnikach w bibliotekach i problemach związanych ze ściągalnością książek; zarejestrowana m.in. wypowiedź dyrektor Joanny Santi-Leszczyńskiej. Na zdjęciu Sylwia Kościukiewicz pracownica Filii nr 2 przy ul. Wróblewskiego 67.
11. [„Wyrazy szczerego współczucia Barbarze Wachowicz…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. – 2009, nr 205, s. 20
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla kierowniczki Filii nr 13.
12. [„Wyrazy szczerego współczucia Bożenie Trelenberg-Łajszczak …”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. – 2009, nr 151, s. 21
Wyrazy współczucia z powodu śmierci matki od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla pracownicy Działu Udostępniania.

Publikacje pracowników:
1. Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne cz. XII / Barbara Appel // Biblioterapeuta 2009, nr 3, s. 18-23
Kolejne z zestawień bibliograficznych poświęcone różnego rodzaju niepełnosprawnościom, przygotowane w podziale na literaturę popularnonaukową i piękną.
2. Le Rutki / Grzegorz Strumyk. – Łódź, 2009
3. Łódź usiana iskrami śpiących gwiazd / Małgorzata Szlukier. – Łódź, 2009
4. Rozsypanka / Małgorzata Skwarek-Gałęska. – Łódź, 2009
5. [Wiersze] / Małgorzata Skwarek-Gałęska. – [W] : Pożeglujemy w wierszy przestrzeń : almanach XIX MGJL [Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej] – Wrocław 2009. – S. 31–34

Oprac. JaW