W 2010 roku znalazło się w prasie niewiele informacji o bibliotekach, udało się odnotować kilka o inicjatywach kulturalnych związanych z Rokiem Chopinowskim, obchodach Tygodnia Bibliotek i pracy na rzecz osób starszych w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”. Skrupulatnie rozpisywano anonsy i atrykuły, a także zdjęcia informujące o dokonaniach naszych tworzących kolegów i koleżanek. Z przykrością rejestrowaliśmy kondolencje.

Pisali o nas:
1. Chopin pośród książek / Janusz Janyst. – Fot. // Aspekt Polski. 2010, nr 157, s. 12
Informacja o imprezach artystycznych, w tym także kameralnych koncertach, z okazji Roku Chopinowskiego organizowanych przez Alicję Lenartowicz – kierowniczkę z Filii nr 12 w Zespole Bibliotek im. Jana Augustyniaka.
2. Chopinowskie inicjatywy / J. Janyst ; fot. aut. – Fot. kolor. // Piotrkowska 104. – 2010, nr 11, s. 21
Informacja o imprezach kulturalnych w Roku Chopinowskim, wymieniona Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie i zorganizowany tam koncert pt. „Sercem ojczyźnie”.
3. Czary-mary dla najmłodszych / (LB). – Fot. // Express Ilustrowany. 2010, nr 113, s. 4
Informacja o książce „Łódzkie czary-mary” wydanej w nakładzie 3 tys. egz., wśród uczestniczek na zdjęciu m.in. Małgorzata Skwarek-Gałęska – kierowniczka Filii nr 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
4. [„Grażynie Rurowicz wyrazy współczucia…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 245, s. 23
Wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci męża od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla byłej pracownicy, obecnie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.
5. [„Koleżance Barbarze Maciężak wyrazy głębokiego współczucia…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 274, s. 18
Wyrazy wsparcia z powodu śmierci taty od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla kierowniczki Filii nr 8.
6. [„Koleżance Ewie Kopie wyrazy głębokiego współczucia…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 245, s. 23
Wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla bibliotekarki.
7. [„Koleżance Marii Kmieciak-Harasimowicz wyrazy głębokiego współczucia…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. – 2010, nr 289, s. 18
Wyrazy wsparcia z powodu śmierci męża od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie dla kierowniczki Filii nr 1.
8. Magiczna książka Łodzi / Katarzyna Zawadzka. – Fot. // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 105, dod. Kocham Łódź nr 76, s. 13
Informacja o wydanej książce „Łódzkie czary-mary”, wśród autorek wymieniona Małgorzata Skwarek-Gałęska, kierowniczka Filii nr 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
9. Proza, poezja i audiobooki / Katarzyna Badowska. – Brawa dla wydawców. – Fot. // Gazeta Wyborcza. 2010, nr 2, dod. Łódź, s. 6
Informacja o wydawnictwie „Kwadratura” Łódzkiego Domu Kultury i wydanym tomiku poetyckim „Le Rutki” Grzegorza Strumyka plastyka zatrudnionego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
10. Sto wierszy o Łodzi / (LB). – Fot. // Express Ilustrowany . – 2010, nr 32, s. 15
Informacja o projekcie „Łódzkie czary-mary”, wśród uczestniczek na zdjęciu, na drugim planie pierwsza z lewej Małgorzata Skwarek-Gałęska kierowniczka Filii nr 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
11. Wczoraj, ale i dziś / Krzysztof Kowalewicz. – Fot. kolor. // Kalejdoskop. – 2010, nr 1, s. 14-15
Informacja o imprezach kulturalnych w przygotowywanych z okazji Roku Chopinowskiego, w tekście wymieniona Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie i przykładowe imprezy planowane do zorganizowania przez filie nr 7, 17, 8, 1.
12. [„Wyrazy szczerego współczucia Jolancie Włochacz…”] : [kondolencje] // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 85, s. 37
Wyrazy współczucia dla instruktorki, z powodu śmierci ojca, od dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
13. Z inspiracji Leną Rutą / Katarzyna Rakowska. – Fot. // Gazeta Wyborcza . – 2010, nr 1, dod. Łódź, s. 6
Informacja o tomiku poetyckim i twórczości Grzegorza Strumyka, plastyka zatrudnionego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
14. Z książką na rowerze / Maria Rżanek, Matylda Witkowska. – Fot. // Polska Dziennik Łódzki. 2010, nr 105, dod. Kocham Łódź nr 76, s. 10
Informacja o propozycjach obchodów Tygodnia Bibliotek w Łodzi, w tekście wymienione informacje o niektórych imprezach poleskich (w Dziale Udostępniania i Filii nr 1) przekazane przez Dorotę Tarnowską – instruktora w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
15. Zapomnieć o samotności… / z Barbarą Wachowicz rozm. Jowita Jagla. – (Miasto i ludzie). – Fot. // Piotrkowska 104. 2010, nr 4, s. 20
Informacja o działalności Filii nr 13 i działaniach aktywizujących ludzi starszych w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”, prowadzonych przez Barbarę Wachowicz – kierowniczkę Filii nr 13 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.

Publikacje pracowników:
1. Kamienny most / Małgorzata Szlukier. – Łódź, 2010.
2. Klub Odkrywców Łodzi / Małgorzata Skwarek-Gałęska. // W: Łódzkie czary-mary. – Łódź, 2010. – S. 226-255.
Zawiera utwory: Bibliocik pojawia się w bibliotece i dowiaduje się o magicznych miejscach, Bibliocik wyrusza w świat, Bibliocik – Kłopocik, Bibliocik poznaje mamę Dominiki i dowiaduje się o lotnisku, Afera w bibliotece, Wyprawa na Piotrkowską, Wycieczka do Łagiewnik, Beczki czy szpulki?, Willa przy Wólczańskiej, Dni Kultury Japonii w Łodzi, Łódzkie festiwale, Festiwal Plus Camerimage.
3. Opowieści o mieszkańcu biblioteki czyli Bibliocik-Kłopocik / Małgorzata Skwarek-Gałęska. – Łódź, 2010.
4. Re_Le Rutki / Grzegorz Strumyk. – Szczecin, 2010.

Oprac. JaW