Uczenie się, to tylko uzupełnianie siebie.                                William Szekspir

Ten cytat niech przypomina nam o tym, jak ważną sprawą jest bycie na bieżąco w śledzeniu zagadnień zawodowych. Od lat w programie szkoleń realizujemy cykl pt.: Na ścieżce samokształcenia, w którym przygotowujemy prezentacje zarówno nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej przeznaczonej dla różnego kręgu odbiorców, jak i przeglądy artykułów z prasy fachowej. Źródłem są zazwyczaj czasopisma fachowe oraz artykuły na bieżące tematy bibliotekarskie poruszane w sieci Internet.

Na stronie bloga mamy zamiar prezentować także sprawozdania z wyjazdów służbowych, wykładów szkoleniowych, wycieczek w kategoriach: „Nowości z metodycznej półki”, „Przeczytaj”, „Relacje”.