dzu1m

Nasza biblioteka rozpoczęła swą działalność 20 kwietnia 1964 r. jako Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie. Początkowo mieściła się w lokalu przy ul. Zielonej 75, a jej zbiory liczyły zaledwie 3000 woluminów. W lipcu 1968 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego, większego lokalu przy ul. Długosza 7/9. W tym samym roku utworzono Czytelnię Naukową, zlikwidowaną w 1988 i Koło Przyjaciół Biblioteki, które działało do roku 1980. Dzisiejszą nazwę – Dział Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, placówka nosi od 1998 r. W latach 1975-1987 biblioteka prowadziła punkt biblioteczny przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Próchnika 41. W 1988 r. utworzono też punkt przy Dyrekcji i Administracji Dzielnicowej (obecnie Miejskiej) Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, ul. A. Struga 33.

8 9

Pierwotnie biblioteka mieściła się przy ul. Zielonej 75

1 2 10

Uroczyste otwarcie nowego lokalu przy ul. Długosza 7/9 nastąpiło w lipcu 1968 roku

W roku 2000 w bibliotece powstał Punkt Informacji Komputerowej, w którym użytkownicy mogli skorzystać z internetu, programów i gier komputerowych, edytorów tekstu, drukarki i skanera, a także wypożyczyć książki i czasopisma o tematyce komputerowej. W roku 2010 Dział udostępniania przystąpił do programu Fundacji Orange Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dzięki temu od września 2010 r. użytkownicy PIK nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z internetu. Od roku 2001 w bibliotece gromadzone i wypożyczane są też kasety magnetofonowe z książką mówioną, przeznaczoną dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie zbiory Działu Udostępniania to nie tylko książki i czasopisma, ale też kasety i płyty z „książką mówioną” przeznaczoną dla osób niewidomych i słabowidzących, programy komputerowe, dokumenty filmowe. Aktualny „stan posiadania” naszej placówki obejmuje:

 • 21930 woluminów książek i czasopism oprawnych (w tym 2019 wol. Stanowi zbiór Biblioteki Sybiraka),
 • 317 programów komputerowych,
 • 368 tytułów „książki mówionej” na płytach CD i kasetach magnetofonowych,
 • 4 dokumenty filmowe.
4 5 7

Przez cały okres swej działalności biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami, między innymi:

 • Gimnazjum nr 17 ul. Traktorowa 35
 • Gimnazjum nr 19 ul. Wapienna 17
 • Gimnazjum nr 22 ul. Kusocińskiego 100
 • Gimnazjum nr 26 ul. 1 Maja 89
 • Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11
 • Integracyjnym Gimnazjum nr 47 al. Wyszyńskiego 86
 • Klubem Osiedlowym „Oaza” ul. Armii Krajowej 32
 • Miejskim Ogrodem Botanicznym ul. Krzemieniecka 36/38
 • Ochotniczą Strażą Pożarną Grupą Ratownictwa Specjalistycznego w Łodzi ul. Czołgistów
 • Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddz. w Łodzi, ul. Piotrkowska 215
 • Przedszkolem nr 44 ul. Sędziowska 18a
 • Przedszkolem nr 74 ul. Długosza 22a
 • Radą Osiedla „Koziny” ul. Długosza 22
 • Szkołą Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego ul. Babickiego 15
 • Szkołą Podstawową nr 6 ul. Kusocińskiego 116
 • Szkołą Podstawową nr 11 ul. Hufcowa 20
 • Szkołą Podstawową nr 19 ul. Balonowa 1
 • Szkołą Podstawową nr 24 ul. Ciesielska 14a
 • Szkołą Podstawową nr 40 ul. Praussa 2
 • Szkołą Podstawową nr 41 ul. Rajdowa 18
 • Szkołą Podstawową nr 44 ul. Kusocińskiego 100
 • Szkołą Podstawową nr 65 ul. Pojezierska 10
 • Szkołą Podstawową nr 67 ul. Maratońska 47b
 • Szkołą Podstawową nr 91 ul. Kasprzaka 45
 • Szkołą Podstawową nr 137 ul. Florecistów 3b
 • Szkołą Podstawową nr 152 ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
 • Szkołą Podstawową nr 192 ul. Krzemieniecka 24a
 • Świetlicą Środowiskową TPD ul. Lorentza 1
 • Towarzystwem Przyjaciół Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56
 • III Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej ul. Drewnowska 151
 • Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • w Łodzi ul. Gdańska 100/102
 • Zespołem Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki ul. Rojna 20
 • Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Próchnika 41
 • Związkiem Sybiraków Oddział w Łodzi ul. Kamińskiego 18

Z łódzkim oddziałem Związku Sybiraków współpracujemy nieprzerwanie od 1996 r. W wyniku tej współpracy w Dziale Udostępniania utworzono Bibliotekę Sybiraka, unikalny zbiór książek, czasopism i maszynopisów o tematyce sybirackiej. W chwili obecnej zbiór ten liczy ponad 2000 woluminów. Ponadto od kilku lat organizowane są wystawy o tematyce sybirackiej i spotkania młodzieży z przedstawicielami Związku Sybiraków, podczas których dzielą się oni swoimi bolesnymi wspomnieniami z lat pobytu na Syberii.

SpotkaniezSybirakiem17.05.2011022_3 15 PIK

W ciągu długiego okresu istnienia biblioteki zorganizowano w niej wiele spotkań z pisarzami, dziennikarzami, aktorami i znanymi postaciami reprezentującymi inne profesje. Gościliśmy między innymi: Janusza Głowackiego, Edwarda Stachurę, Władysława Rymkiewicza, Horacego Safrina, Jana Sztaudyngera, Eugeniusza Pauksztę, Henryka Worcella, Henryka Panasa, Arnolda Mostowicza, Bogumiła Antczaka, Ludwika Benoit, Wojciecha Siemiona, Irenę Szewińską, Stefana Garczyńskiego, Beatę Ostrowicką, Tomasza Trojanowskiego, Pawła Beręsewicza. W bibliotece organizowane też były przedstawienia i warsztaty teatralne dla dzieci, występy muzyczne, spotkania z przedstawicielami Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej, a także lekcje biblioteczne, konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz szereg innych imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Wraz z Filią 17 od 2006 organizujemy konkurs recytatorski dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „Wiersze mojego dzieciństwa”. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 33 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 91. Spotkał się on z tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono kontynuować go w latach następnych, zapraszając do wzięcia udziału również inne szkoły. W roku 2012 w VII edycji udział wzięło blisko 200 uczniów klas 0-VI z trzynastu poleskich szkół podstawowych. Jednak większość użytkowników Działu Udostępniania stanowią ludzie dorośli, z czego duża liczba to osoby powyżej 50 i 60 roku życia. Z myślą o nich w 2006 roku biblioteka zorganizowała po raz pierwszy cykl szkoleń pt. „Internet bliżej seniora”. Spotkał się on z tak dużym odzewem, że wszedł na stałe do repertuaru bibliotecznych imprez. Kurs ma na celu oswojenie użytkowników z komputerem i nauczenie ich w miarę swobodnego poruszania się po Internecie.

Mimo, że biblioteka znajduje się na niewielkim osiedlu, to z jej zbiorów korzysta obecnie blisko 1200 czytelników. Mamy nadzieję, że pozostaną z nami również w przyszłości, a wszystkich, którzy jeszcze do nas nie trafili, serdecznie zapraszamy.