DKK Instytut Ksiązki Promocja Czytelnictwa MKiDN Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W kwietniu 2014 roku odbyły się pierwsze spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Cieszymy się bardzo, że jako Biblioteka możemy brać udział w Programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Książki, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa. Nasza Biblioteka stara się propagować czytelnictwo wśród Dzieci. Dzięki przynależności do Programu Operacyjnego, możemy udostępniać Naszym Klubowiczom książki, każdy tytuł jest dostępny w ilości 10 egzemplarzy. Mamy także niepowtarzalną okazję do spotkań z Twórcami książek. Moderatorzy, dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu) uczestniczą w bardzo ciekawych szkoleniach.

Dziękujemy