Początek

Biblioteka powstała w 1967 roku, jej oficjalne otwarcie nastąpiło 10 lipca. Wówczas zaistniała pod nazwą jako 5 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży. Na początku placówka mieściła sie przy ul. Zielonej 50 w wolno stojącym budynku z placem zabaw. Pierwszą kierowniczką była Bożena Kołodziej, która pełniła tę funkcję przez rok.

Siedziba Biblioteki ul. Zielona 50-crop Plac zabaw przed Biblioteką-crop
Czas spędzany przed Biblioteką-crop Zabawa przed Biblioteką-crop

Następnie stanowiska kierownicze zajmowały osoby: Irena Jaros do 1973 roku i Krystyna Filipczyńska do 2003 roku. W 1979 roku nastąpiło przeniesienie biblioteki, gdyż placówka otrzymała nowy lokal przy ul. Radwańskiej 29 (dawniej Świerczewskiego).

Biblioteka 1968 rok-crop

W 1997 roku zmieniono numerację placówki na 10 Rejonową Bibliotekę Publiczną dla Dzieci i Młodzieży. Od 2 sierpnia 2004 roku Filia nr 10 działa w nowym lokalu przy ul. Więckowskiego 32. Pierwszą kierowniczką w nowym miejscu była Małgorzata Skokalska, która przepracowała na tym stanowisku niespełna rok, odeszła z powodów rodzinnych. Następnie Aleksandra Kulczycka pełniła obowiązki kierownika w okresie 2005-2006. Dokładnie od 15 września 2006 roku kierownictwo przejęła Ewa Sycan.

Współcześnie

Biblioteka w nowej siedzibie

 

Obecnie znajdujemy się na tzw. Starym Polesiu   przy ul. Więckowskiego 32, to pobliski rejon pierwszej lokalizacji. Zajmujemy lokal w budynku użyteczności mieszkalnej, na parterze w starej wielokondygnacyjnej kamienicy, wybudowanej w 1919 roku. Pod tym adresem jesteśmy od 2 sierpnia 2004 roku.

 

Wcześniej siedzibą biblioteki był pałacyk przy ul. Radwańskiej 29, lecz z dniem 31 lipca 2003 roku placówka zakończyła w tym miejscu swoją działalność z powodu reorganizacji sieci oraz planu przejęcia budynku przez Politechnikę Łódzką. Księgozbiór po dużej selekcji został przewieziony i był składowany w Filii nr 6, wówczas mieszczącej się przy ul. Wygodnej 1. Następnie Filia nr 6 zawiesiła pracę w swojej placówce i księgozbiór obu bibliotek został przewieziony do magazynu. Filia nr 10 przez rok także znajdowała się w stanie zawieszenia. Po wielu staraniach udało się znaleźć nową lokalizację. Połączono księgozbiory obydwu bibliotek (Filii nr 6 i 10) i rozpoczęto nową działalność. Niestety, lokal który otrzymaliśmy był przystosowany zaledwie do minimum potrzeb, dlatego odbył się duży, generalny remont, który trwał w okresie od listopada 2005 do kwietnia 2006.

Punkt Informacji Komputerowej

1 grudnia 2006 roku to ważna data w historii biblioteki w jej nowym miejscu. Nastąpiły bowiem dwa ważne wydarzenia: uruchomiono system wypożyczania komputerowego i jednocześnie otwarto Punkt Informacji Komputerowej, tzw. PIK. Pracownia zaistniała jako czwarta w dzielnicy i umożliwiała czytelnikom bezpośredni dostęp do  Internetu oraz programów edukacyjnych. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki programowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego “Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego”

Biblioteka objęła czytelnictwem ludzi starszych organizując punkt biblioteczny na terenie Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, który mieści się przy al. 1-go Maja 24/26. Początek prowadzenia Punktu datuje się na dzień 07.01.2005 roku, a współpraca trwa po dzień dzisiejszy.

Działalność (nowe kierunki: komputeryzacja, blog, KO)

Wraz z biegiem czasu zmieniają się kierunki naszej pracy. Proces komputeryzacji bardzo odmienił oblicze bibliotek. Można łatwiej i sprawniej wykonywać biblioteczne zadania, szybciej sprawdzić poszukiwane informacje, a przede wszystkim lepiej obsłużyć naszego czytelnika.

Od marca 2011 roku biblioteka prowadzi blog, prezentując w nim własne działania. Chwalimy się, co ostatnio ciekawego zadziało się w bibliotece i w jaki sposób jest realizowana tzw. dobra praktyka. Nasze biblioteczne imprezy zostają uwieczniane na zdjęciach i puentowane krótszym, bądź dłuższym komentarzem.

Ofertę kierujemy także do czytelników niepełnosprawnych. W bibliotece jest wydzielona półka z książkami z dużym drukiem dla czytelników słabo widzących. Mamy nadzieję, iz ten księgozbiór będzie nadal wzbogacany. W 2008 roku zakupiono urządzenie lektorskie “Poet Compact” dla osób słabo widzących i niewidomych. Nasza placówka jest także przystosowana pod katem technicznym do obsługi osób z dysfunkcjami ruchu: przy frontowych drzwiach jest umiejscowiona poręcz, a tylne wejście posiada podjazd z umocowaną poręczą,

Sprzymierzeńców i partnerów staramy się pozyskać w okolicach naszej biblioteki, dlatego też podtrzymujemy kontakt z Radą Osiedla “Stare Polesie”. Z tą instytucją wiążemy nadzieję na obopólną i owocną współpracę.

Nasza biblioteka prowadzi własną aktywną działalność kulturalnooświatową, a także  chętnie włącza się w różne imprezy odbywające się poza miejscem naszej placówki. Bierzemy udział w imprezie czytelniczej w Muzeum Bajki nt.: “W Muzeum Bajki czytamy Bajki, czyli książka w krainie animacji.” Co roku bierzemy udział w imprezie bożonarodzeniowej zorganizowanej w Zespole Bibliotek pt. : “Biblioteczna Gwiazdka”. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, chętnie czytamy dzieciom na imprezach okolicznościowych w kinie Imax (Dzień Dziecka, Mikołajki).

Biblioteka w ostatniej dekadzie nie miała łatwej historii. Po wchłonięciu księgozbioru Filii nr 6 (księgozbiór dorosły i popularnonaukowy) rozpoczęła udostępnianie wspólnych zbiorów w nowej siedzibie przy ul. Więckowskiego 32. Upłynęło trochę czasu zanim pozyskaliśmy nową publiczność czytelniczą. Jednak z satysfakcją możemy stwierdzić, iż mamy coraz więcej zadowolonych czytelników, którzy chętnie nas odwiedzają. Na nasz sukces mają wpływ dwa główne czynniki: dostęp do poszukiwanej literatury oraz profesjonalna obsługa. Wiarygodnym potwierdzeniem naszego sekretu niech będą słowa Naszej Dorosłej Czytelniczki, która stwierdziła, iż “od kiedy zapisała się do tej biblioteki, przestała kupować książki.” Dla naszych bibliotekarskich uszu taki komplement to niczym najpiękniejsza melodia :)  

Mamy nadzieję, iż ku wspólnemu zadowoleniu, w dalszym ciągu będziemy pozyskiwać coraz większe grono naszych czytelników i będziemy udostępniać coraz więcej książek i innych zbiorów bibliotecznych.

W Bibliotece po zajęciach szkolnych Przed Biblioteką

Kamienica, w której mieści się nasza biblioteka została zakwalifikowana do projektu “Mia 100 kamienic”, realizowanego przez Władze Miasta Łodzi. Obecnie trwa remont kamienicy, który planowo ma być zakończony 31 października. W naszej placówce maja być wymienione drzwi i okna, aby pasowały do elewacji budynku oraz będzie przyłączane centralne ogrzewanie z sieci. Po zakończeniu remontu umieścimy zdjęcia nowo wyremontowanej kamienicy.   

Jeszcze przed remontem kamienicy

Filia nr 10 “w nowej odsłonie”

29 kwietnia 2013 roku nastąpił oficjalny “odbiór” kamienicy po remoncie, w której mieści się nasza biblioteka. Dla niewtajemniczonych dodam, iż rewitalizacja budynku była przeprowadzona w ramach programu Urzędu Miasta Łodzi “Mia100 kamienic”. Podczas wykonywanych prac, w naszej placówce także nastąpiło wiele ulepszeń, min.: nastąpiła wymiana okien i drzwi wejściowych od strony ulicy, wymiana drzwi wejściowych od strony podwórka, zainstalowano sieć centralnego ogrzewania i bieżącej wody ciepłej, wymieniono piony kanalizacyjne. Przed drzwiami od strony ulicy i podwórka zamontowano nowe poręcze, na nowe także uległy wymianie sanitariaty w pomieszczeniu WC. Filia nr 10 była nieczynna od 1 sierpnia do 7 grudnia 2012 roku.

Biblioteka od ulicy

 Od ulicy

  Wejście do biblioteki od ulicy Wejście do biblioteki od podwórka
Od podwórka Nowa zamykana brama

Serdecznie zapraszamy 🙂