P1010002 P1010004

Filia nr 10 prowadzi Punkt biblioteczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Łodzi

III Wydział Pracy Środowiskowej Dom Dziennego Pobytu al. 1-go Maja 24/26.

Pensjonariusze bardzo chętnie czytają proponowane przez Filię nr 10 MBP Łodź-Polesie pozycje literackie, niekiedy dzielą się wrażeniami z zapoznanej lektury. Książki są wymieniane raz na kwartał.

Bibliotekarze odwiedzają  Dom Dziennego Pobytu i także czytają Pensjonariuszom książki.