Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo informacje o naszej działalności
w Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy
Zarządzie Okręgu Łódzkiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

http://bg.p.lodz.pl/~sbplodz/sekcja_czytelnictwa.html