11 Rejonowa Biblioteka Publiczna powstała 3 grudnia 1973 roku na  mocy porozumienia Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie i Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, jako dziewiętnasta biblioteka w dzielnicy, o miesiąc wyprzedzając oficjalne Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 stycznia 1974 r. w sprawie obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej i domach pomocy społecznej. Biblioteka zajęła jedno z pomieszczeń
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Mikołaja Pirogowa. Przejęto wówczas księgozbiór od biblioteki szpitalnej, który liczył 1.750 woluminów.

Funkcję kierownika objęła p. Irena Jaros, która prowadziła bibliotekę nieprzerwanie przez 27 lat- do końca roku 2000. W początkowym okresie działalności biblioteka proponowała czytelnikom jedynie książki i czasopisma, ale już w latach 1982-1991 wzbogaciła swoją ofertę o kasety z “książką mówioną”. Lokal został wyposażony w zasadniczy sprzęt biblioteczny jak wózki do rozwożenia książek na oddziały, regały i inne niezbędne meble. Biblioteka służyła zarówno personelowi jak i chorym przebywającym w szpitalu

W latach 1975-1976 na terenie biblioteki odbyło się wiele interesujących spotkań m.in. z aktorami łódzkiej sceny teatralnej: Andrzejem Mayem, Janem Kobuszewskim i Marią Białobrzeską; pisarzami Wiesławem Górnickim i Henrykiem Czarneckim oraz z żeglarzem Krzysztofem Baranowskim.

W roku 1992 ze względu na konieczność wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń na działalność medyczną lokal biblioteki zmniejszono o połowę. Zmieniło się również wejście do lokalu. Prowadziło od tej chwili nie przez korytarz ale przez salę wykładową. Rok 1992 był najtrudniejszym w dotychczasowej 19-letniej działalności biblioteki. W związku z powyższymi zmianami zaszła również konieczność zmodyfikowania godzin pracy, przeprowadzenia sporej selekcji księgozbioru, ograniczenia korzystania z czasopism oraz rezygnacji z dużych imprez kulturalno-oświatowych. Działalność k-o zawężono do odczytów, prelekcji, pogadanek, przeglądów książek oraz projekcji filmów video, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów szpitala.

20 maja 1993 roku nasza biblioteka obchodziła 20-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się jubileuszowa impreza w Rezydencji Księży Młyn.

2 maja 1998 roku na terenie biblioteki odbyła się ważna uroczystość. Było to spotkanie doktora Marka Edelmana – Kawalera Orderu Orła Białego z Dyrekcją szpitala, ordynatorami i pracownikami. Na uroczystości byli również obecni jego pacjenci, którzy przebywali na Oddziale Intensywnej Terapii. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

W listopadzie 2000 r. nasza biblioteka zmieniła nazwę z 11 Rejonowej Biblioteki Publicznej na Filię nr 11 MBP Łódź-Polesie. Niestety rok 2000 przyniósł ze sobą również inne zmiany. Nasza działalność trwała jedynie przez sześć miesięcy- od stycznia do czerwca. Trzeciego lipca biblioteka została zmuszona do opuszczenie lokalu z powodu remontu szpitala. Książki przewieziono do magazynu przy ul. Więckowskiego 43/45 gdzie w grudniu odbył się spis księgozbioru. Pani Irena Jaros- wieloletnia kierowniczka biblioteki pracowała do końca roku.  W międzyczasie Szpital przyznał bibliotece nowy lokal, w którym podjęto prace adaptacyjne. Funkcję kierownika objęła wówczas p. Anna Mokros, która przeprowadziła bibliotekę przez ten trudny okres. 3 kwietnia 2001 r. – to pierwszy dzień działalności biblioteki dla czytelników. Ze zbiorów korzystają zarówno pacjenci jak i personel. Mimo niewielkiej powierzchni biblioteka cieszy się coraz większym zainteresowaniem i sympatią czytelników

Oficjalne otwarcie biblioteki nastąpiło 25 maja 2001 r. . Obecni na nim byli: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie p. Joanna Santi-Leszczyńska, instruktor p. Grażyna Rurowicz, z-ca Dyrektora Szpitala d/s administracyjno-eksploatacyjnych p. Jacek Oskulski, kierownik Filii nr 11 p. Anna Mokros oraz bibliotekarz p. Maria Bernat. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze. Dyrektor Oskulski był mile zaskoczony, że z tak małego i niefunkcjonalnego pomieszczenia udało się nam utworzyć uroczą bibliotekę. Ze względu na małą powierzchnię biblioteka  nie mogła niestety organizować jakichkolwiek spotkań. Wygospodarowano jednak miejsce na stoliczek dla czytelników oraz przestrzeń na małe wystawy przypominające o ważnych wydarzeniach i rocznicach. Pod koniec lipca 2001 r. biblioteka otrzymała zestaw komputerowy, natomiast w połowie marca 2002 r. rozpoczęto prace nad zakładaniem komputerowej bazy danych. W roku 2003 zakończono proces automatyzacji biblioteki co umożliwiło rozpoczęcie komputerowej rejestracji wypożyczeń. Udostępnianie komputerowe zbiorów rozpoczęto 2 listopada.  We wrześniu 2003 r. nasza biblioteka rozpoczęła współpracę ze Szkołą Podstawową nr 46 przy
ul. Wólczańskiej 202/204. Pośredniczyliśmy w organizowaniu lekcji bibliotecznych skierowanych do uczniów szkoły. Odbyły się one na terenie innych poleskich bibliotek. W latach 2004-2005 zorganizowano także 2 spotkania z artystą plastykiem Janem Zielińskim oraz pisarką Dorotą Gellner. Uroczystości odbyły się na terenie szkoły.

Pod koniec 2005 r. Szpital wymienił na terenie biblioteki wszystkie okna, dzięki czemu pomieszczenie jest jeszcze bardziej estetyczne i ciepłe. W pierwszym kwartale 2006 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji szpitala zainstalowano w Filii stałe łącze internetowe, którego zalet naturalnie nie trzeba wymieniać.

Pani Anna Mokros pełniła funkcję kierownika do 31 grudnia 2006 r. Od stycznia 2007 kierownictwo objęła mgr Aleksandra Kulczycka.

Biblioteka kontynuowała dotychczasową współpracę ze Szkołą Podstawową nr 46 i Szkołą Podstawową nr 36, której owocem były cykliczne spotkania z pracownikami Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, którym towarzyszą zwierzęta. Imprezy odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 i Filii nr 10 przy
ul. Więckowskiego 32.

Wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kierownik biblioteki postanowił wziąć udział w kursie I-go stopnia Systemu Językowo-Migowego organizowanego przez Polski Związek Głuchych. Pozwoliło nam to na kompetentną obsługę czytelników z dysfunkcją słuchu. Kurs rozpoczął się we wrześniu 2009 r. i trwał do listopada. Kolejnym ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie prowadzenia internetowego bloga. Od stycznia 2011 r. nasza biblioteka na bieżąco informuje czytelników o aktualnościach ze swojej działalności. Na stronie internetowej są dostępne również nasze katalogi.

Dokładnie jedenaście lat po ostatnich zmianach lokalowych przyszedł czas na kolejne. W kwietniu
2012 r. otrzymaliśmy niespodziewanie wiadomość od Dyrekcji szpitala, że planowany jest podział naszego – już i tak maleńkiego pomieszczenia celem utworzenia biura. Nowe warunki lokalowe nie pozwoliły nam na zachowanie księgozbioru w takiej ilości jaka istniała dotychczas. Podczas selekcji przygotowano do zubytkowania 1.020 woluminów. Obecnie księgozbiór liczy 2.808 woluminów. Remont rozpoczął się pod koniec września, następnie w pomieszczeniu trwały prace adaptacyjne. Ostatecznie termin otwarcia “nowej” biblioteki miał miejsce 29 października 2012 r.

Nasza praca w latach 2007-2012 polegała przede wszystkim na pozyskiwaniu jak największej liczby czytelników na terenie szpitala oraz upowszechnianiu literatury biblioterapeutycznej. Wychodziliśmy
z naszą ofertą również na zewnątrz docierając do domów  niepełnosprawnych czytelników. Pomimo coraz trudniejszych czasów dla bibliotek nasze statystyki są zadowalające, mamy poczucie spełnienia
i potrzeby działania w środowisku osób chorych. Nasi czytelnicy bardzo często dają wyraz swojej sympatii do biblioteki przekazując liczne dary książkowe i pamiętając o nas nawet po zakończeniu hospitalizacji.

GALERIA

1973-1976

   

wypożyczalnia
Irena Jaros
czytelnicy podczas spotkania autorskiego regały z książkami

2011

kącik czytelniczy

księgozbiór podręczny biblioteka od środka

2012-2013

szyld

wypożyczalnia kącik czytelniczy

wnętrze biblioteki

kącik

księgozbiór

 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Kronik Filii nr 11

A.K.K.