regały z książkami

 

        Biblioteka udostępnia :

    -  literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży,

    – literaturę popularnonaukową z różnych 
      dziedzin wiedzy,

    – prasę,

    – oraz szachy i inne gry

 

 

 

oferta czasopism

      Prenumerujemy następujące tytuły 
    prasowe:
                                      

     -  Integracja   

     – Newsweek

     – Pani domu