Getto warszawskie, Powstanie 1943 r. w getcie warszawskim

Bibliografia, wybór pozycji dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, Filii nr 12 i nr 2 na dzień 19 kwietnia 2017 roku, przygotowała Ewa Skiba

Filia nr 12

Literatura piękna

1. Poezje / Czesław Miłosz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1982
2. Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. – Wyd. kraj. pierwsze. – Warszawa, 1980

Literatura popularno naukowa

1. 1859 dni Warszawy / Władysław Bartoszewski. – Wyd. 2 uzup. – Kraków, 1984
2. Adam Czerniaków: prezes getta warszawskiego / Marcin Urynowicz. – Warszawa, 2009
3. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego / Adam Czerniaków. – Warszawa, 1983
4. Dni walczącej stolicy / Władysław Bartoszewski. – Warszawa, 1989
5. Encyklopedia Warszawy. – Warszawa, 1975
6. I więcej nic nie pamiętam / Adina Blady-Szwajger. – Warszawa, 2010
7. Kronika getta warszawskiego / Emanuel Ringelblum. – Wyd. 2. – Warszawa, 1988
8. Marek Edelman : życie. Po prostu / Witold Bereś i 1 in. – Warszawa, 2008
9. Marek Edelman: Bóg śpi. – Warszawa, 2014
10. Pamięci bohaterskich obrońców getta. – Warszawa, 1979
11. Pamiętniki z getta warszawskiego. – Warszawa, 1988
12. Walka, śmierć, pamięć. – Warszawa, 1967
13. Warszawa : w latach 1939-1945 / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. – Warszawa, 1984
14. Wszystkim których kochałem / Martin Gray. – Łódź, 1990
15. Zdążyć przed Panem Bogiem / Hanna Krall. – Kraków, 2004

Artykuły (6 art.) w:
Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 93, dod. 60. Rocznica powstania w getcie warszawskim
Mówią Wieki. – 2001, dod. Holocaust – zrozumieć dlaczego ; cz. 8
Rzeczpospolita. – 2003, nr 87, dod. 60. Rocznica powstania w getcie warszawskim

Miesięcznik Słowo Żydowskie

Filia nr 2

1. Jest taka historia : opowieść o Januszu Korczaku / Beata Ostrowicka. – Łódź, 2012
2. Kotka Brygidy / Joanna Rudniańska. – Lasek, 2007
3. Ostatnie piętro / Irena Landau. – Łódź, 2015
4. Wojna na Pięknym Brzegu / Andrzej Marek Grabowski. – Łódź, 2014
5. Wszystkie moje mamy / Renata Piątkowska. – Łódź, 2013
6. XY / Joanna Rudniańska. – Warszawa, cop. 2012
7. Zaklęcie na "w" / Michał Rusinek. – Warszawa; Łódź, 2011