Zestawienie bibliograficzne przygotowane na potrzeby wystawy w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, ph. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu…
w oparciu o dostępne zbiory przez Ewę Skibę.

Literatura piękna:

1. Czasy kościuszkowskie / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa, 1963
2. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu / Andrzej Kijowski. – Kraków, 1984

Literatura popularno naukowa
księgozbiór zasadniczy:

1. Australia. – Warszawa, 2005
2. Bratanek ostatniego króla / Stanisław Szenic. – Warszawa, 1983
3. Encyklopedia Warszawy. – Warszawa, 1975
4. Historia oręża polskiego 1795-1939 / Eligiusz Kozłowski i 1 in. – Warszawa, 1983
5. Historia Warszawy / Marian Marek Drozdowski i 1 in. – Wyd. 3. – Warszawa, 1981
6. Jan Matejko wszystkim znany / Maria Szypowska. – Wyd. 5. – Warszawa, 1988
7. Kościuszko : bohater narodowy / Krystyna Śreniowska. – Warszawa, 1973
8. Kościuszko na Ziemi Krakowskiej / Jan Lubicz-Pachoński. – Warszawa, 1984 9. Kościuszko nieznany / Jan Dihm. – Wrocław, 1969
10. Łódź w szkicach i akwarelach / Wioleta Salo. – Łódź, 2008
11. Między pierwszą a drugą Rzecząpospolitą : dzieje Polski 1795-1918 / Irena Koberdowa. – Warszawa, 1976
12. Naczelnik w sukmanie / Andrzej Zahorski. – Kraków, 1990
13. Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej / Zofia Zielińska. – Warszawa, 1986
14. Panorama Racławicka / Józef Piątek i 2 in. – Wrocław, 1988
15. Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775-1783 / Zdzisław Sułek. – Warszawa, 1976
16. Polaków portret własny. – Kraków, 1979
17. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym. – Warszawa, 1985
18. Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Jerzy Śliziński. – Warszawa, 1981
19. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz i 2 in. – Wyd. 4 popr. i uzup. – Warszawa, 2000
20. Ulice Łodzi : ulice w szachownicę… / Zdzisław Konicki. – Łódź, 1995
21. Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. – Wyd. 2. – Warszawa, 1985
22. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. – Warszawa, 1980

księgozbiór podręczny:

1. Dawne wojsko polskie : XVII-XVIII w. / Jan Wimmer. – Warszawa, cop. 2006
2. Dzieje kultury polskiej / Bogdan Suchodolski. – Wyd. 2 zm. i rozszerz. – Warszawa, 1986
3. Kronika powstań polskich 1794-1944. – Warszawa, 1994
4. Łódź : monografia miasta. – Łódź, 2009
5. Mały słownik historii Polski / Witold Sienkiewicz. – Warszawa, 1991
6. Panorama Racławicka / Franciszek Ziejka. – Kraków, 1984
7. Panorama Racławicka. – Warszawa, 1981
8. Pieśń ziemi naszej / Maria Szypowska i 1 in. – Warszawa, 1979
9. Polaków portret własny. Cz. 1 ilustracje. – Warszawa, 1983
10. Portrety na monetach i banknotach polskich / Józef Andrzej Szwagrzyk. – Wrocław, 1980
11. Wielkie bitwy Polaków : 40 potyczek, batalii i kampanii decydujących o losach Polski / Krzysztof Jabłonka. – Izabelin, cop. 2007

Inne źródła:

1. Jan Matejko / Magdalena Czapska-Michalik. – Warszawa, cop. 2006
2. Kossakowie / Sławomir Gowin. – Warszawa, cop. 2006
3.-4. Zwycięstwa Oręża Polskiego. Z. 11-12
5.-6. Pocztówki z Łodzi x2 (+ okulary 3D)