Szanowni Państwo!

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie

przy W. Wróblewskiego 67, tel. 42-688-31-30

podaje wykaz terminów

czterodniowych zajęć komputerowych

dla dorosłych,

pn. Dorosły w Sieci …,

które zorganizujemy

w Punkcie Informacji Komputerowej

w roku 2016

LUTY – od 08 do 12

KWIECIEŃ – od 04 do 08

CZERWIEC – od 06 do 10

WRZESIEŃ – od 12 do 16

PAŹDZIERNIK – od 03 do 07

LISTOPAD – od 14 do 18

Spotkania trwają

od poniedziałku do piątku poza środą

w godzinach od 16:30 do 18:30

Potrzebne o zajęciach szczegółowe informacje,

uzyskają Państwo od bibliotekarzy Filii nr 12

– w każdym dniu pracy biblioteki.

Z a p r a s z a m y!