Podziekowania od Pani Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej, za aktywny udział w IV edycji Łódzkich Senioraliów

Podziękowania za ciekawe propozycje na Tarasie Literackim podczas Nocy Bibliotek w 2016 roku od długoletniego sympatyka biblioteki

Wyrazy uznania od krajowej koordynatorki akcji Noc Bibliotek za twórcze zaangażowanie się w akcję Noc Bibliotek II wydanie krajowe 2016 pod hasłem Wolno czytać! 

Podziekowanie dla biblioteki od Zarządu Oddziału Dzielnicowego Łódź-Polesie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci