Pokażmy innym lepszy świat 2014

W tym roku zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęło projekt Kapslowe gry i zabawy – pokażmy innym lepszy świat (marzec – grudzień 2014) Oznacza to, że w bibliotecznych filiach Polesia możemy go szeroko i różnorodnie realizować. Tak więc i nasza filia włączyła się w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Naszymi propozycjami zainteresowaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, w tym w dzielnicy Polesie: Punkty Pracy Socjalnej, Świetlice Środowiskowe, Środowiskowe Świetlice Socjoterapeutyczne, Ogniska Opiekuńczo-Wychowawcze oraz współpracujące z tym Ośrodkiem – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tj. jego Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie. Tak więc odbiorcami naszej części projektu zostały dzieci i młodzież będące pod opieką wymienionych jednostek.

W Filii nr 12 zrealizowaliśmy do tej pory, związane z powyższym, dwa punkty planu własnego, a w okresie wakacyjnym przewidujemy organizację spotkań, których treścią będą zagadnienia biblioteczne i tematyczne – filmowe (w związku z innym projektem, w którym bierze już udział wymieniona grupa), pn. Nakręcimy film słowami.

Na każdy z czterech wybranych wakacyjnych wtorków bibliotekarze przygotowali zestawy kwerend, na które, odpowiedzi w filmowej literaturze, odnajdzie młodzież. Następnie, odpowiedzi wpisywane kolejno do krzyżówki utworzą hasło, np. Najlepszy jest film polski. Kwerendy są związane z kulturą filmową, filmem, w tym z tytułami filmów, nazwiskami aktorów, bohaterami fabuły filmowej, z osobami o różnych zawodach, które potrzebne są przy realizacji filmów, z technikami filmowymi, gatunkami, itp.

Pokażmy innym lepszy świat 2014

W dniu 28 marca 2014 odbył się – w ramach profilaktyki – spektakl krakowskiego teatru – pt. Ostatni dzwonek, w którym podjęto zagadnienia społeczne, związane z uzależnieniami. Codziennie nas wszystkich dotykają trudności i codziennie rozwiązujemy życiowe problemy.

Dobrze aby nasze obowiązki i odpowiedzialność, którą nakłada nam życie nie skrzyżowały się z uzależnieniami. O tym był spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”, pod wymienionym tytułem. Skromnymi środkami scenicznymi i charakteryzacją dwoje aktorów Alicja Górecka i Jarosław Rodzaj wcieliło się w role postaci, które możemy spotkać w najbliższym otoczeniu. Komunikatywnym słowem i wyrazistym obrazem przekazano młodym widzom to co najistotniejsze w relacjach międzyludzkich – kiedy jesteśmy osobami wolnymi, a kiedy uzależnionymi od groźnych nałogów, takich jak: narkotyki, alkohol czy palenie tytoniu. Aktorzy dali odpowiedź na pytanie – co może się wydarzyć w życiu naszych najbliższych lub kolegów, znajomych i naszym, jeśli – jako odpowiedzialni – poddamy się działaniu psychoaktywnych substancji, i przyczynimy się do groźnych w skutkach zajść? Autorzy spektaklu zawarli w nim także treści o budowaniu autorytetu, o byciu autorytetem dla innych, ale również i – o korzystaniu z autorytetów.

Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 1Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 2

Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 3Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 4

Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 5Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 6

Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 7Spektakl Ostatni dzwonek 28.03.2014 8

Prezentacja fotograficzna we fragmentach ujęła przebieg dwóch spotkań z Teatrem Edukacji i Profilaktyki “Maska”. Ujęła spektakl Ostatni dzwonek i warsztat profilaktyczny Twoje życie, to Twoje decyzje, w tym: czas oczekiwania na Gości – dzieci i młodzież i… Gości – aktorów w dniu 28 marca, Ich powitanie przez kierowniczkę biblioteki z jednoczesnym zaproszeniem na majowy warsztat profilaktyczny, spektakl Ostatni dzwonek i ciekawe rozmowy młodzieży z aktorami w czytelnianej kulisie, a także w dniu 19 maja – przebieg warsztatu z pokazem multimedialnym przepleciony ćwiczeniami, rozmowami, dyskusją…, pracę zespołową oraz zaangażowanie, odczucia i radość uczestników. Fotografowały: Alicja Lenartowicz i Ewa Skiba.

Pokażmy innym lepszy świat 2014

Zgodnie z planem, w dniu 19 maja 2014 odbył się profilaktyczny warsztat, który nawiązywał, uzupełniał, wyjaśniał i dodawał naukową teorię do treści zawartych w spektaklu. Prowadząca warsztat Magdalena Szer – pedagog resocjalizacji zaproponowała uczestnikom kilka form spojrzenia na trudne przecież do udźwignięcia przez młodych, sprawy uzależnień i przeciwdziałania im. W wykorzystany, odpowiednio skomponowany materiał multimedialny, w tym filmy i slajdy wplotła ćwiczenia z bezpośrednim udziałem członków grupy, takie jak: wypisanie na planszach własnej wiedzy o substancjach psychoaktywnych, oplatanie dłoni w symboliczną sieć uzależnienia czy udział w grze kostką połączony z zajmowaniem, także symbolicznie, życiowego stanowiska. Wszystkie elementy warsztatu sugestywnie i klarownie przedstawiły omawiane zagadnienia i miały pozytywny wpływ na jego uczestników.

Prowadząca nawiązywała szczery dialog z uczestnikami i umożliwiała wygłaszanie na temat nałogów swobodnych wypowiedzi. Spotkanie wniosło wiedzę, która – my dorośli jesteśmy o tym przekonani – powinna zapaść w pamięć młodych i być pożytecznie wykorzystywana w razie zagrożenia jakimkolwiek uzależnieniem.

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 1Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 2

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 3Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 4

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 5Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 6

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 7Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 8

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 9Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 10

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 11Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 12

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 13Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 14

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 15Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 16

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 17Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 18

Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 19Warsztat Twoje życie to 19.05.2014 20

Prezentacja fotograficzna we fragmentach ujęła przebieg dwóch spotkań z Teatrem Edukacji i Profilaktyki “Maska”. Ujęła spektakl Ostatni dzwonek i warsztat profilaktyczny Twoje życie, to Twoje decyzje, w tym: czas oczekiwania na Gości – dzieci i młodzież i… Gości – aktorów w dniu 28 marca, Ich powitanie przez kierowniczkę biblioteki z jednoczesnym zaproszeniem na majowy warsztat profilaktyczny, spektakl Ostatni dzwonek i ciekawe rozmowy młodzieży z aktorami w czytelnianej kulisie, a także w dniu 19 maja – przebieg warsztatu z pokazem multimedialnym przepleciony ćwiczeniami, rozmowami, dyskusją…, pracę zespołową oraz zaangażowanie, odczucia i radość uczestników. Fotografowały: Alicja Lenartowicz i Ewa Skiba.

Pokażmy innym lepszy świat 2014

Dzięki projektowi biblioteka jest już w posiadaniu nowości, które opisują patologie społeczne, uzależnienia, i które wskazują jak im przeciwdziałać, i jak je zwalczać.

Czytelnicy znajdą tę wspierającą działania profilaktyczne literaturę w wyodrębnionym miejscu – kąciku o nazwie Sami o sobie, którego woluminy (dla wyróżnienia) mają na grzbiecie oznaczenie białym paskiem. Poza specjalistyczną literaturą czytelnicy, mogą pobierać bieżące materiały o powyższym w formie: ulotek, składanek czy folderów, które biblioteka pozyskuje w Oddziale do spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W tym roku przedsięwzięciu towarzyszą plakaty – te pozyskane z wymienionego Oddziału, a przede wszystkim plakat wraz z ulotką według projektu plastycznego Grzegorza Strumyka. AL.