Nasze ścieżki to nasza historia. Prezentujemy ją w następujących po sobie dziesięcioleciach. Życie placówki przemyka na kilku płaszczyznach: gromadzenia i opracowania zbiorów – książek, czasopism i innych nośników informacji, informowania o gromadzonych zasobach, udostępniania ich, a także na płaszczyźnie działalności kulturalnej i edukacyjnej. Płaszczyzny te, nakładając się na siebie, niczym dyski nowoczesnych urządzeń, czy ścieżki infostrady – przenikają wzajemnie, przesyłają własne dane i budują obiekt – bibliotekę – wypełnioną czytelnikami, użytkownikami i bibliotekarzami – jakich w każdej społeczności wiele.