Jak to się właściwie zaczęło? My wiemy o tym – tylko z zapisków kronik, z treści sprawozdań, także innych dokumentów i fragmentów opowiadań, relacji służbowych czy zasłyszanych rozmów, które są elementem życia każdego środowiska, również bibliotekarskiego.

Wiktor Korecki Droga leśna zimą Na dzień 28 lutego 1979 roku przygotowano uroczystości otwarcia kolejnej biblioteki – naszej biblioteki – 12 Rejonowej Biblioteki Publicznej dla Dorosłych, przy ul. Walerego Wróblewskiego nr 67, w lokalu o powierzchni około 350 m².
W dniu 01 marca rozpoczęła się działalność biblioteki – wypożyczalni i czytelni naukowej.
W maju odbyła się pierwsza dla czytelników prelekcja, pt. Powstanie polskiej sceny narodowej. W listopadzie zorganizowano pierwszą dla młodych czytelników lekcję z przysposobienia bibliotecznego, pt. Encyklopedie i słowniki. Ten tytuł, przez wiele lat, cieszył się dużym zainteresowaniem szkół, z którymi później miała współpracować biblioteka. W tym samym miesiącu odbył się pierwszy poranek literacko-muzyczny, pt. Poezja i muzyka w służbie narodu. W pierwszym roku pracy placówka nawiązała współpracę z Klubem Osiedlowym, Szkołą Podstawową nr 15 (później im. Hugona Kołłątaja, a obecnie jest to Publiczne Gimnazjum nr 20 im. H. Kołłątaja), przy ul. Olimpijskiej 9 i XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Małgorzaty Fornalskiej (obecnie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), przy ul. M. Fornalskiej 22a (obecnie ul. Wileńska). Ten pierwszy rok pracy był pod kierunkiem, pełniącej, i później, funkcję kierowniczki Koleżanki Bożeny Fornal.
W dniu 26 maja 1980 roku czytelnicy, w ramach spotkania autorskiego, spotkali się z łódzkim twórcą Igorem Sikiryckim. Interesujący był montaż słowno-muzyczny, pt. Laur dla zwycięzcy, który połączono ze spotkaniem z Mieczysławem Nowickim, olimpijczykiem.
Duży lokal biblioteki zawsze przyciągał większe grupy odwiedzających. W 1980 odbyły się tu eliminacje dzielnicowe IX Ogólnołódzkiego Konkursu Recytatorskiego, pt. Świerszczykowe wierszyki, których uczestników gościliśmy w kolejnych dwóch latach, tj. w 1981 i 1982 roku. W ramach majowej wycieczki, powracając do 1980, przyjęliśmy pracowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
Rok 1981 był ważny dla placówek z wieżowca.

Teofil Kwiatkowski Droga wśród skał w Burgundii

W dniu 05 lutego nastąpiło uroczyste nadanie imienia Zespołowi Bibliotek Publicznych – Jana Augustyniaka, zasłużonego bibliotekarza.

Czytelnia naukowa, która gromadziła interesujące pozycje, mogła być atutem dla Zespołu. Rozwijana i wzbogacana mogła być dobrym miejscem edukacyjnym dla czytelników, nie tylko z najbliższej okolicy. W marcu 1982 roku, z powodów organizacyjnych, zamknięto ją na czas nieokreślony, tj. do lutego 1983 roku, a w końcu maja 1984 zamknięto ostatecznie, i nigdy już nie uruchomiono jej ponownie. Księgozbiór czytelni włączono do wypożyczalni biblioteki. Jesienią 1982 przyjechali do nas w gościnę bibliotekarze z Częstochowy. W 1983 roku, w 90. rocznicę urodzin Patrona, biblioteka organizowała wystawę, pt. Pasja życia – Janowi Augustyniakowi. 25 maja 1984 odbył się, prawdopodobnie pierwszy, kiermasz książek (używanych). Pod koniec września tego roku powołano do działania Punkt Biblioteczny przy Komendzie Oddziału Obrony Cywilnej 23-6, przy ul. W. Wróblewskiego 78c. Pamiętamy, że zawsze mieliśmy za mało tytułów i woluminów dla grupy czytelników punktu, które mogłyby spełniać ich oczekiwania. Zachęcaliśmy do czytania różne grupy ze środowiska, w którym działa biblioteka. W 1985 roku powstał punkt wypożyczeń literatury dla niewidomych.
W kwietniu tego roku mieliśmy kolejnych gości. Odbyło się u nas Międzywojewódzkie Seminarium Instruktorów Bibliotek, a w maju odbyła się lekcja tematyczna – nietypowa, ponieważ… w wykonaniu aktorów scen łódzkich, pt. Komedia dell’arte. Lekcję przygotowano wspólnie z 2 Rejonową Biblioteką Publiczną dla Dzieci i Młodzieży (obecnie Filia nr 2). Czerwcowe spotkanie podsumowało u nas konkurs na twórczość literacką dla młodzieży i było połączone z programem poetycko-muzycznym, pt. Ja powrócę tu znów…, który poświęcono Włodzimierzowi Wysockiemu, poecie i bardowi.
W 1986 zorganizowaliśmy dwa kiermasze książek używanych, które cieszyły się zainteresowaniem czytelników i innych odwiedzających. Ważnym wydarzeniem tego roku było otrzymanie w dniu 26 maja Dyplomu Honorowego, za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Zespół Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka otrzymał go od Ministra Kultury i Sztuki. W grudniu odbył się spis inwentarza, nazywany skontrum, który zapowiadał zmiany… personalne.

Franciszek Streitt Na rozstajach

W dniu 15 stycznia 1987 roku funkcję kierowniczki przejęła Alicja Thomas (obecnie Lenartowicz). Ponownie goście. W październiku odwiedził nas przedstawiciel Departamentu Bibliotek Ministerstwa Kultury Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale zawitały do nas także bibliotekarki z Sosnowca. I w tymże roku, w ramach prac z niepełnosprawnymi czytelnikami wydzielono półkę książek z  d u ż y m  d r u k i e m. Obecnie to kilka takich półek, pomimo tego, że wydawcy nie są chętni wydawać literaturę z dużą czcionką. Na księgarskim rynku trzeba je z uwagą wypatrywać. Ważne – staliśmy się miejscem szkoleń dla osób z innego, położonego daleko od biblioteki miejsca. Odbyło się spotkanie z uczniami XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, przy ul. Mikołaja Kopernika 2, które zapoczątkowało cykl comiesięcznych szkoleń w ramach przysposobienia bibliotecznego. Kierowniczka pamięta je, jako bardzo sympatyczne, również dlatego, że uczestnikami była młodzież żywo zainteresowana zagadnieniami bibliotekarskimi.
Ktoś chyba rozsyłał wici o tym, że u nas interesująco, gdyż w kwietniu 1988 gościliśmy wycieczkę pracowników i działaczy kultury z zaprzyjaźnionego z Łodzią Karl-Marx-Stadt (Niemiecka Republika Demokratyczna, obecnie Chämnitz, Niemcy).
W tym roku, w maju – wspólnie z Filią nr 2 – przygotowano na czas 95. rocznicy urodzin Patrona – wystawę, pt. Jan Augustyniak – bibliotekarz i działacz społeczny. W pierwszym tygodniu czerwca zakończyły się praktyki uczniów ze wspomnianego Liceum. W listopadzie zorganizowano dwie prelekcje, które podjęły temat historyczny w 70. rocznicę zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę.

Alicja Lenartowicz

Spis ilustracji i źródeł ich pochodzenia w tekście Ścieżki 1979-1988:

1. Wiktor Korecki Droga leśna zimą
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Agra-Art

2. Teofil Kwiatkowski Droga wśród skał w Burgundii
    artyzm.com

3. Franciszek Streitt Na rozstajach
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Agra-Art

AL