Rok 1989 rozpoczął się u nas (27 lutego) posiedzeniem członków Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie, które dotyczyło problemów bibliotek i domów kultury w dzielnicy. To spotkanie odbyło się dla (niezamierzonego) podkreślenia 10. rocznicy istnienia biblioteki, która upływała 28 lutego.

Józef Czajkowski Pejzaż ze ścieżkąW kwietniu odbyła się pokazowa, tematyczna lekcja biblioteczna dla słuchaczy czwartego semestru Zaocznego Policealnego Studium Bibliotekarskiego w Łodzi, pt. Zabawy przyjemne i pożyteczne… z książką. W maju, na terenie, i dla wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum nr 20 im. H. Kołłątaja, zorganizowano prelekcję, połączoną z wystawą, pt. W 50. rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę. To było ważne dla edukacji młodych ludzi spotkanie. Prowadził je uczestnik II wojny światowej. We wrześniu – równie istotne – organizacja wystawy książek, pt. Literatura zwierciadłem czasu – lata 80. w polskiej literaturze. Korzystając z naszej gościnności Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Waryńskiego (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) zorganizowała spotkanie z bibliotekarzami terenowymi, a dyrekcja poleskich bibliotek przygotowała spotkanie z okazji rocznic powstania kilku własnych bibliotek rejonowych. Nie zaprzestałyśmy organizować kiermaszów książek używanych. Biblioteka poddana była w tym roku kompleksowej kontroli instruktorów wymienionej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Rok 1990 rozpoczął się od likwidacji Punktu Bibliotecznego przy Komendzie Oddziału Obrony Cywilnej. Punkt działał do lutego włącznie, a uległ rozwiązaniu w związku ze zmianami zachodzącymi w wojskowości. W kwietniu, miłymi gośćmi, którzy nas odwiedzili byli członkowie Sekcji Turystycznej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Stanisław Ludwik de Laveaux W drodze do Morskiego Oka

Dwa, dobrze zapowiadające się przedsięwzięcia roku, które bez przerwy realizujemy do chwili obecnej, to: od 17 września zaczął działać stały kiermasz książek używanych, a od 26-ego tego samego miesiąca zaistniała Galeria Jednego Obrazu. Galeria pomyślana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie (dawniej Dzielnicowa) i Grzegorza Strumyka, jej plastyka, miała początkowo charakter autorski. Do roku 2012 zaprezentowano w niej wiele prac, tak amatorów – w głównej mierze (w tym uczniów szkół artystycznych), jak i profesjonalistów. W ciągu przeszło dwudziestu lat, przede wszystkim, oglądaliśmy prace Anny Krzemińskiej-Freda, czytelniczki naszej filii i amatorki w dziedzinie malarstwa.

Jej malarstwo rozwijało się, między innymi, w pracowni przy Łódzkim Domu Kultury, pod profesjonalnym okiem prof. Leszka Rózgi, w ramach Stowarzyszenia (Artystów) Plastyków Amatorów i Klubu Plastyków Amatorów. Bogata twórczość artystki, pozwala czytelnikom przenosić myśli literackie na plastyczne, co urozmaica im pobyt w bibliotece. Prace Autorki bardzo dobrze prezentują się w przestrzeni zajmowanej w większości przez księgozbiór. Jeden raz biblioteka zorganizowała artystce wernisaż. Wspólnie z Domem Kultury Karolew, w lokalu biblioteki, aż po koniec stycznia 1991 roku organizowano kursy nauki języka angielskiego.

Władysław Ciesielski Droga samotności w Fontainebleau

Trudna sytuacja finansowa, wymogła na Miejskiej Bibliotece Publicznej skierowanie do czytelników apelu z prośbą o dary pieniężne, które wspomagałyby zakupy nowości.
Apel dotyczył także podarunków w postaci książek i czasopism. W związku z powyższym biblioteka rozpoczęła także sprzedaż czasopism, tomików poezji i innych druków, a w 1991 roku Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła wynajmowanie części lokalu Zespołu Bibliotek Publicznych (poprzednio Rejonowych) różnym punktom sprzedaży i usług. Najdłużej działał u nas zewnętrzny Punkt Fotograficzny Fuji Film – Mini Lab, pana Jarosława Felińskiego. Jeszcze w 1990 filia rozpoczęła informacyjny cykl, pn. Nobliści literatury, który dawał czytelnikom możliwość bliższego poznania laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W dniu 23 lutego 1991 roku, w związku z 20. rocznicą śmierci prof. Jana Augustyniaka odbyło się okolicznościowe spotkanie pracowników merytorycznych poleskich bibliotek z udziałem Danuty Augustyniak-Kułakowskiej, córki Patrona. Podczas spotkania wykład wygłosiła starszy kustosz Izabela Nagórska. Organizatorem było Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie.
1991 rok był takim, w którym zlikwidowano, nie mający już swoich odbiorców, punkt wypożyczeń literatury dla niewidomych i niedowidzących, ale był też rokiem znaczącego powiększenia księgozbioru o książki ze zlikwidowanych bibliotek. W maju gościliśmy radnych Komisji Kultury Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi. Bogatymi informacjami o naszej działalności chcieliśmy podzielić się z czytelnikami, dlatego 03 sierpnia zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie, pn. Podwieczorek w bibliotece. Od niego pragnęliśmy systematycznie zapoznawać czytelników z powyższym. Niska frekwencja spotkania była przyczyną, że do kolejnych nie doszło. Należy dodać, że trud przygotowania spotkania był niemały.

Pomnikowa aleja lipowa z drzewami liczącymi sobie ponad 100 lat

W poszukiwaniu dodatkowych dochodów na utrzymanie jednostek nasi zwierzchnicy podjęli decyzję, o zorganizowaniu i rozpoczęciu od 07 października działalności punktu usług kserograficznych, później także – laminowania i bindowania. Od 06 listopada, za zgodą Miejskiej Biblioteki Publicznej, w filii powstał punkt sprzedaży książek. Umowę podpisano z Centrum Sprzedaży Wysyłkowej Rodan – Rodan w Łodzi. W październiku 1992 roku filia rozpoczęła pracę w oparciu o zmieniony Regulamin. Wydarzeniem literackim tego roku (06 lutego) było spotkanie autorskie z Joanną Chmielewską, przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie dla młodych czytelników naszej dzielnicy, które odbyło się w czytelni naszej filii. Kolejny rok pracy – 1993 rozpoczęłyśmy, między innymi, wypożyczeniem niemałej partii książek, potrzebnych do realizacji filmu, pt. Tarantula.
100. rocznicę urodzin prof. Jana Augustyniaka czciliśmy wspólnie z Filią nr 2 w dniu 26 maja, złożeniem kwiatów na Jego mogile. W pierwszej dekadzie czerwca rozpoczęto malowanie lokalu, które zakończono w połowie lipca. We wrześniu odbyło się u nas ważne wydarzenie – rozpoczęcie Roku Kulturalno-Oświatowego w bibliotekach poleskich. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z niepowtarzalną i wyjątkową twórczością artystyczną wydawców – Jadwigi i Janusza Pawła Tryznów. Inni wrześniowi goście, to słuchacze pierwszego semestru Policealnego Studium Bibliotekarskiego, którzy oglądali biblioteczną wystawę źródeł, pt. …Jesień już…, z fachowym omówieniem. Miłym wydarzeniem literackim dnia 29 października, także u nas, było spotkanie autorskie z Joanną Kulmową. Przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie, jak w roku poprzednim, dla młodych czytelników naszych bibliotek. Co w ocenie całej działalności filii najistotniejsze? W 1993 roku rozpoczęła się nasza droga do nowoczesności. Dla biblioteki zakupiono komputer i drukarkę. Smutno zrobiło się wokół nas, ponieważ w dniu 02 lutego 1994 roku zmarła Danuta Augustyniak-Kułakowska – przyjaciel i darczyńca biblioteki, córka Patrona Zespołu Bibliotek Publicznych. Za dwadzieścia sześć dni obchodziłyśmy 15. rocznicę istnienia, którą Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w dniu 29 września, w ramach uroczystości jubileuszowej kilku innych bibliotek – w historycznych wnętrzach i bogatej oprawie.

Władysław Podkowiński W ogrodzie

21 marca biblioteka powitała i uhonorowała uroczyście tysięcznego czytelnika, zapoczątkowując tym samym miłą tradycję integrującą, która trwa niezmiennie. Najistotniejsze jest to, że każdy nowy Tysięcznik otrzymuje w darze książkę, pozyskaną od czytelników i mieszkańców Karolewa – jako dar dla biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała spotkania z literatami. W 1994 nasi czytelnicy i mieszkańcy Polesia mogli spotkać się, w ramach promocji Ich poetyckich wydawnictw z: Krystyną Kondek, Grzegorzem Strumykiem i Małgorzatą Tatianą Skwarek-Gałęską.
W maju pracowali u nas studenci – w ramach swoich obowiązkowych praktyk.

Maksymilian Gierymski Pejzaż leśny

W dniu 08 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła w ramach współpracy ze środowiskiem prezentację baz informacyjnych z dysków optycznych. Zaczęła się era informacji komputerowej. Uczestnikami wielu spotkań byli nasi czytelnicy. Dodatkowo – biblioteka podjęła duże zadanie – komputeryzację, zmieniając między innymi na początek, tj. od 01 stycznia, formę opracowania zbiorów. W roku 1994 nawiązano kontakty i współpracę z kilkoma instytucjami, w tym – po rozmowach, z Haliną Bąk, bibliotekarką szkolną XXXIII Liceum Ogólnokształcącego (obecnie im. Armii Krajowej), przy ul. Janusza Kusocińskiego 116. W roku 1995 filia pozyskała z Działu Udostępniania instrument muzyczny – pianino Legnica, aby 26 maja mógł się u nas odbyć pierwszy koncert, pt. Przeboje mistrzów. Dodatkowo uzupełniony o wystawę źródeł pisanych i innych, pt. Muzyczne akcenty. To wydarzenie powiązane było z rocznicami w Państwowej Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Było muzycznie, ludnie i bardzo sympatycznie. Miejska Biblioteka Publiczna podtrzymała tradycję spotkań literackich i zorganizowała kolejne – z Janem Tomkowskim, w celu promowania wśród czytelników wydanych już publikacji. W dniu 25 września odbyły się u nas dzielnicowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a 13. grudnia dokonano uroczystego zakończenia Konkursu na terenie Polesia. Uczestnikami i laureatami byli także tutejsi młodzi czytelnicy. Istotne było, że w Zespole Bibliotek Publicznych w omawianym roku uruchomiono Biblioteczny Punkt Informacji Komputerowej, a zlikwidowano usługowy punkt kserowania, laminowania i bindowania. Rok 1996 rozpoczęłyśmy złożeniem – w dniu 17 stycznia – wiązanki kwiatów na grobie prof. Jana Augustyniaka, w 25 rocznicę śmierci. Ze współudziałem Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przez dwa tygodnie marca odbywało się u nas pierwsze automatyczne skontrum, tj. spis kontrolny zbiorów. W tym roku miał swą kontynuację cykl spotkań literackich, pt. Szansa dla kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Czytelnicy spotkali się z Grzegorzem Strumykiem i Małgorzatą T. Skwarek-Gałęską oraz mogli pobyć Wokół Whartona. Miejska Biblioteka Publiczna, w dniu 11 czerwca zorganizowała u nas, w ramach uroczystości jubileuszowych bibliotek – Złoty Jubileusz 3 Rejonowej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży. Uroczystość tę połączono, m.in. z otwarciem dwóch wystaw, pt. Jubileuszowy ekslibris i Rysunki z dymkiem w tle – przegląd bohaterów i twórców komiksów.

Wojciech Weiss Pejzaż z aleją

29 października nawiązaliśmy kontakt z Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych „ART” w Łodzi, w celu prezentacji prac plastycznych uczniów Szkoły w bibliotecznej Galerii Jednego Obrazu. Jak się później okazało, jeden z wykładowców Szkoły także zajął swoimi pracami miejsce w Galerii. Cieszyłyśmy się, gdyż rosła jej ranga. Od 06 listopad zaczął obowiązywać następny, nowy Regulamin.

 

Chodnik wykonany z płyt i kostki kamiennej

W dniu 04 listopada zapanowała wielka radość, ponieważ odbyło się wielkie uruchomienie – po prostu – zmiana w bibliotece. Po zakończeniu prac przygotowawczych, w obecności Kolegi Piotra Tarnowskiego, informatyka – rozpoczęliśmy automatyczne wypożyczanie książek.

W mijającym roku zadbano też o poprawę bezpieczeństwa zbiorów. Na początku drugiego kwartału 1997 roku, w celu poprawienia estetyki lokalu, przeprowadzono reorganizację czytelni. Do naszego Zespołu Bibliotek w dniu 20 maja tego roku przybyły, w celu zwiedzania, bibliotekarki z Pabianic. Koleżanki były najbardziej zainteresowane automatyzacją placówek. 28 października Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla kilku bibliotek kolejną jubileuszową uroczystość, pod hasłem: Biblioteki przyszłości, którą wzbogacono, m.in. o wystawę prac nadesłanych na konkurs literacko – plastyczny. W 1997 roku stworzono czytelnikom możliwość przeglądania bazy katalogowej zbiorów, poprzez uruchomienie jednego stanowiska komputerowego. Bibliotekarki zachęcały czytelników do korzystania z niego i dawały wskazówki, jak należy to robić. W tym roku, po wielu latach oczekiwań i licznych, niepotrzebnych stratach poniesionych przez bibliotekę z powodu nieszczelności dachu, jak myśleliśmy – skutecznie, Dział Techniczny Administracji Osiedla Karolew naprawił usterkę. A już na początku kolejnego roku, tj. 25 lutego 1998 odbył się wernisaż prac Kamila Królikowskiego, ucznia Liceum „ART”, a następnie samodzielna wystawa, którą oglądał później, w dniu 16 marca prof. dr hab. Janusz Dunin razem ze studentkami Uniwersytetu Łódzkiego, podczas złożonej w bibliotece wizyty.

Jean-Baptiste-Camille Corot Droga do Sevres Rok 1998, który był rokiem obchodów 575. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich, dał bibliotece możliwość zorganizowania: pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej – Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, pt. Łódzkie krajobrazy zakończonego dwumiesięczną wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac, zorganizowania także majowej wystawy fotograficznej, pt. Łódź w fotografii naszych czytelników i prelekcji, w dniu 25 maja, pt. Prasa łódzka przed 1914 rokiem. Dodatkowo prezentowano w bibliotece prace z konkursu plastycznego, pt. Łódź – moje miasto, przeprowadzony przez koleżanki z 7 Rejonowej Bibliotece Publicznej dla Dorosłych (obecnie Filia nr 7). W tym roku kolejne biblioteki Polesia obchodziły jubileusze. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała więc uroczystość, tym razem, o nazwie Jubileusze. Spotkanie połączono z wypożyczoną, oryginalną wystawą, pt.: Świat wrażeń i przygód – Duńska literatura dziecięca. Skupiło ono Gości, wśród których byli przedstawiciele z Ambasady Królestwa Danii i władz Miasta oraz bibliotekarze i sympatycy bibliotek.
W listopadzie 1998: 20. i 27. – prelekcją i koncertem biblioteka włączyła się w uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, dając czytelnikom, jak zawsze, garść dobrej, dobrze podanej wiedzy i dobrą atmosferę spotkań. W tym roku, pracownicy Działu Technicznego Administracji Osiedla Karolew zakończyli, rozpoczęte jeszcze w 1997 roku, prace remontowo-budowlane wokół Zespołu Bibliotek.

Alicja Lenartowicz

Spis ilustracji i źródeł ich pochodzenia w tekście Ścieżki 1989-1998:

1. Józef Czajkowski Pejzaż ze ścieżką
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Boisgirard

2. Stanisław Ludwik de Laveaux W drodze do Morskiego Oka
    artyzm.com

3. Władysław Ciesielski Droga samotności w Fontainebleau
    skorzystano z: imnk.pl

4. Pomnikowa aleja lipowa z drzewami liczącymi sobie ponad 100 lat
   Najpiękniejsze parki i ogrody Polski / M. Majorowski. – Warszawa, cop. 2005

5. Władysław Podkowiński W ogrodzie
    Modernizm / oprac. W. Juszczak i 1 in. – Warszawa, 1977;
    skorzystano z: artyzm.com

6. Maksymilian Gierymski Pejzaż leśny
    Maksymilian Gierymski i jego czasy / M. Masłowski. – Warszawa, 1976;
    skorzystano z: Space Gallery

7. Wojciech Weiss Pejzaż z aleją
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Desa

8. Chodnik wykonany z płyt i kostki kamiennej
   Najpiękniejsze parki i ogrody Polski / M. Majorowski. – Warszawa, cop. 2005

9. Jean-Baptiste-Camille Corot Droga do Sevres
    Słuszna walka / E. Zola. – Warszawa, 1982;
    skorzystano z: commons.wikimedia.org

AL