Ścieżka sumowań i parę słów
przed jubileuszem Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie

Wojciech Weiss Pejzaż z aleją

Biblioteka stale dba o upowszechnianie polskiej kultury narodowej i kultur innych narodów, kupując książki z beletrystyki polskiej i obcej, starając się kompletować klasykę, jak i nadążać za najnowszymi wydarzeniami kulturalnymi i literackimi. Przypomina, organizując stosowne wystawy książek, imprezy z prelegentami i artystami oraz przygotowując rozmaite wykazy i pisemne informacje o obchodach rocznic historycznych i kulturalnych; sygnalizuje zachodzące w kraju i na świecie przemiany społeczno-polityczne. Filia urozmaica formy współpracy z czytelnikami, czy użytkownikami. W miarę możliwości uatrakcyjnia ich obraz, wykorzystując różne zasoby. Bibliotekarze poprzez rozmowy z czytelnikami zachęcają do czytania, upowszechniając tym samym czytelnictwo. Ucząc, pomagają wyrabiać umiejętność samodzielnej pracy z bezpośrednimi i pośrednimi źródłami informacji, w tym z różnymi bazami komputerowymi. Biblioteka z rozwagą uwzględnia zgłaszane przez czytelników propozycje zakupu nowości. Analizuje napływające do filii dary książkowe, które powiększają jej zbiór. Wzajemne zrozumienie i dobre kontakty z czytelnikami dają owocną współpracę. Przykładem mogą być czytelnicy – darczyńcy i ci, z którymi współpraca przyjmuje różnoraki kształt. Kontakty z innymi, przede wszystkim, okolicznymi instytucjami kultury i stała współpraca z jedną jednostką oświaty, pozwala realizować skromne plany filii. Taki profil głównych kierunków biblioteka praktykuje od dawna. Przez ostatnie lata, filia dodatkowo wypożycza literaturę w obcych językach. Zaproponowała czytelnikom comiesięczną prezentację poezji, której wybór należy do wszystkich jej bibliotekarzy, pn. Z naszych poetyckich tomów, czy prezentację albumów, pn. Albumy w naszych zbiorach. Zapraszamy. W ramach Galerii Jednego Obrazu mogą prezentować swoje prace różni twórcy. W każdym roku, od chwili wprowadzenia zasady, honorowano tysięcznego czytelnika. Bibliotekarze czynią starania i poświęcają dużo uwagi w celu zaspokajania potrzeb niepełnosprawnych i przewlekle chorych czytelników z różnym stopniem i rodzajem schorzeń. Często pełniąc rolę doradczą i opiekuńczą. Filia udostępnia czasopismo Integracja Magazyn dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół. Biblioteka uczestniczy w organizacji imprez planowanych przez jednostkę macierzystą i inne filie: Jubileusze Bibliotek, obchody Dekady Reymontowskiej, Biblioteczna Gwiazdka, spotkania pracownicze, Konkurs Recytatorski Wiersze Mojego Dzieciństwa pomyślanego przez Dział Udostępniania i Filię nr 17 i innych – to tylko z lat ostatnich. Biblioteka owocnie rozszerza współpracę i organizuje wiele interesujących przedsięwzięć z Filią nr 2. Biblioteka kontynuuje kilka działań, które składają się na tworzenie jej tradycji.
W bibliotece – żywo i niezmiennie reaguje się na istotne obchody rocznicowe, w tym kulturalne, literackie i historyczne.
Występujące w bibliotece rytmicznie czynniki wewnętrzne, tzn. skontra, remonty i inne – nie mają tak dużego wpływu, jak czynniki zewnętrzne, m.in. społeczne zmiany – na wzrosty, czy spadki wskaźników mówiących o kondycji placówki. W naszej filii niekorzystna, dynamiczna zmiana była w 2006 roku, ale i w latach kolejnych, aż do roku 2010, w którym kilka wskaźników wzrosło, co dało nadzieję na pozytywne zmiany.
W kolejnych latach biblioteka, z zachowaniem wysokiego poziomu, zwiększa i urozmaica ofertę działań kulturalno-oświatowych – w nadziei na wzrost zainteresowania społecznego.
Ta ogromna praca włożona w powyższe nie powoduje oczekiwanego wzrostu zainteresowania, które przekładałoby się na statystyczne wskaźniki. Biblioteka traci pewne cechy charakteru placówki tradycyjnej, ale może w ocenie współczesnych to nie wada, a zaleta? To od czego zaczynaliśmy było proste, może nawet pozbawione odwagi. Lata mijały, a z nimi także nasze oceny tego, co stawało się coraz bardziej wyszukane, szlachetne i przystające do aktualnych potrzeb. Te same zdarzenia, zdarzenia przybierające powtarzalne formy ewoluowały z korzyścią dla odbiorców i satysfakcją dla organizatorów. Dopasowywały się do oczekiwań i bieżącej rzeczywistości. Przykładem może być forma wykładu, którą prowadzący uzupełniają obecnie o multimedialny pokaz własny lub zapożyczony, czy wprowadzają do niego elementy aktywizujące odbiorców: gry, zabawy, głośne czytanie.
Do niedawna biblioteka publiczna była ostoją spokoju i ciszy – elementów życia, które wbrew pozorom, potrzebne są współczesnemu społeczeństwu. Pisząc te słowa wiemy, że takiego stanu już nie ma. Zastanawiamy się nad tym – dobrze to, czy też – nie? Pewne jest to, że jesteśmy, jak zawsze, pełni dobrych pomysłów i chętni je realizować. W bibliotece, od wielu lat, odbywają się szkolenia praktykantów-studentów, przede wszystkim wydziałów humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także nowo przyjętych pracowników. Przed laty szkolenia prowadzono także z młodzieżą licealną.
Komputeryzacja biblioteki, nie uwzględniając przygotowań, rozpoczęła się w 1994 roku automatycznym opracowaniem książek od numeru inwentarzowego 30.252. Nieustannie trwa doskonalenie zasobów bibliotecznych. Czytelnicy i użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych, które pozwalają poszukiwać w katalogach biblioteki i w Internecie.
Poza komputeryzacją biblioteki przeprowadzane były szkolenia czytelników, także potencjalnych. Na początku młodych, w ramach współpracy ze szkołami. Obecnie, także dorosłych, przede wszystkim seniorów, w dwóch cyklach spotkań Dorosły w Sieci … i Sieć dla Każdego (z udziałem młodych wolontariuszy). Corocznie uczestniczymy w ogólnoeuropejskim przedsięwzięciu Tydzień z Internetem, organizując interesujące spotkania dla czytelników. Ostatnio, w naszej placówce Kolega Piotr Tarnowski, informatyk spotyka się z dorosłymi w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia wyrównywania szans, ph. Do Internetu jeden krok. Włącz się. Powszechnie znanymi, jako spotkania z Latarnikiem. Przewiduje się możliwość korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego do sieci Internet przez urządzenia Wi-Fi. Biblioteka ma 12 baz z łączną liczbą 41.987 opisów, m.in.: księgozbioru, zbiorów specjalnych nieksiążkowych, kartoteki, czytelników i 7 baz katalogów bibliotecznych zbiorów własnych.
Od początku zajmujemy się propagowaniem biblioteki, a w ostatnim czasie, także poza środowiskiem bezpośredniego działania. Wykorzystujemy różne formy własne (strona www, blog biblioteki, afisze, składanki, ulotki, zakładki i inne) i korzystamy z zewnętrznych (wywiady, relacje i noty prasowe, relacje telewizyjne i wywiady radiowe).

***

Ignacy Pieńkowski Aleja parkowaRok 2013 jest rocznicowym, powołującym miejskie biblioteki publiczne, w tym także (z obecną nazwą) Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Polesie. W dniu 19 kwietnia obchodzimy 50. rocznicę ich powstania. Wybrane zostało hasło obchodów: Biblioteka – w każdym czasie.
W 50. rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Rocznicę już sygnalizuje okolicznościowy plakat, a na stronie www zamieszczona będzie prezentacja, w znacznej mierze fotograficzna, poprzedzona materiałem analitycznym. Na dzień 28 lutego 2014 roku szykować będziemy uroczystość obchodów 35. rocznicy pracy Filii nr 12 – biblioteki dla dorosłych. Powstawały u nas różne dokumenty sumujące lata pracy. Współcześnie – blog stał się dla nas bardzo dobrą formą kontaktu ze Światem. Zapraszamy do nas w każdym czasie: Czytelników, Użytkowników, Mieszkańców Karolewa w dzielnicy Polesie!
O szczegółach propozycji dla Państwa – będziemy nie raz jeszcze rozmawiać
informować.

Alicja Lenartowicz

Spis ilustracji i źródeł ich pochodzenia w tekście Ścieżka sumowań

1. Wojciech Weiss Pejzaż z aleją
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Desa

2. Ignacy Pieńkowski Aleja parkowa
    artyzm.com; źródło: Dom Aukcyjny Desa

AL