2009

W roku 2009 odbyła się druga edycja Łódzkiej Dekady Reymontowskiej. Tym razem w formie konkursu fotograficznego, ph. Współczesne ślady Reymonta. Organizator i realizacja to: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zespole Bibliotek Publicznych z udziałem Filii nr 2 i 12. Ten rok były jubileuszowy, tak dla nas, jak i dla naszych sąsiadów. Wszystkie działania realizowaliśmy wspólnie.

Edmund Gwerk Sumrak

Pod hasłem W bibliotece możesz znaleźć cały świat – jedynie ciebie tam brakuje trwały obchody trzydziestolecia i sześćdziesięciolecia bibliotek. W dniu 27 listopada uroczyście odsłonięto okolicznościową wystawę, zorganizowano spotkanie pracownicze z Dyrektorem, Instruktorkami i Główną Księgową oraz pracownikami Filii nr 2. Wystawa jubileuszowa pokazała dorobek obu bibliotek oraz prace plastyczne dzieci i młodzieży tworzone w roku jubileuszu i pokonkursowe prace literackie czytelników Filii nr 12. Wykorzystano: kroniki filii, ekslibrisy, ulotki, w tym ulotki jubileuszowe, plany pracy i sprawozdania z działalności, okolicznościowy znaczek jubileuszowy, imitacje cukierków (prawdziwymi częstowaliśmy czytelników w listopadzie), plakat konkursowy, kopie dokumentacji konkursu literackiego i różne inne pisemne, przygotowane na wystawę, informacje. Wcześniej rozstrzygnięto literacki konkurs pod wymienionym hasłem jubileuszowym – o książce i bibliotece dla czytelników i innych zainteresowanych w wieku gimnazjalnym, licealnym, studenckim i dla osób w wyższym wieku, w tym seniorów. Biblioteka zaproponowała cztery tematy – kategorie dla prozatorskiej i publicystycznej formy twórczego wyrazu: dla gimnazjalistów Mam ulubionego bohatera literackiego (opowiadanie), licealistów Oceniam ją dobrze, oceniam ją źle (recenzja dowolnie wybranej książki), studentów Biblioteka jako warunek konieczny (szkic o potrzebie istnienia bibliotek i ich przyszłości), a dla innych dorosłych czytelników Bibliotekarze, biblioteki, które pamiętam (wspomnienie). Odpowiedzią było pięć prac, których poziom był wyrównany. Dlatego nie było, poza dyplomami i drobiazgami pisarskimi, nagród. Był uroczysty słodki poczęstunek oraz nagrody za udział – dla wszystkich – od anonimowego darczyńcy biblioteki w formie książek.
Wystawa rękodzieła była już innym zdarzeniem. Dwadzieścia siedem prac Alicji Balcerskiej z Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi, wykonanych szydełkiem i włóczkowych obrazów haftowanych mogli zobaczyć nasi czytelnicy. Niezależnie, cały rok funkcjonowała Galeria Jednego Obrazu.

Aleksander Mroczkowski Tatry (Droga do Morskiego przez Zawrat)

Bardzo ważne było spotkanie autorskie z Michałem Jagiełło, literatem, taternikiem, alpinistą, grotołazem, byłym dyrektorem Biblioteki Narodowej, pt. I patrz: zdobywam Przestrzeń.
W 100. rocznicę utworzenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gość nie żałował dla nas swojego czasu, i nie było Mu śpieszno do Warszawy. Wspomnieniowe opowieści taternickie, ratownicze i inne przeplatane były z poezją Autora. To jedyne, do tej pory, spotkanie autorskie od momentu objęcia funkcji kierowniczej przez Alicję Lenartowicz. Po raz kolejny wróciliśmy do literackiej epoki romantyzmu – poprzez wykład, pt. Potrącić strunę poezji kamienną prof. zw. dr hab. Jacek Brzozowski z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Wydziału Filologicznego rodzimego Uniwersytetu. Spotkanie organizowaliśmy w 200. rocznicę urodzin i 160. śmierci Juliusza Słowackiego. Jego podstawą były rozważania i analiza rysunku autorstwa Poety z Jego archiwum odnalezionego przez Profesora, a dotąd niepublikowanego. W tym spotkaniu wykładowca odkrył inne strony i struny Twórcy. Wykład połączony był z pokazem multimedialnym. Multimedialny wykład, nt. Nurtów dwudziestowiecznego designu, który wygłosił mgr Emil Saryusz-Wolski z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi omawiał zupełnie inne, nieliterackie sprawy, ale takie, których dotykamy na co dzień, i z którymi obcujemy w naszej rzeczywistości. W tym roku mieliśmy jeden rodzaj zajęć komputerowych – Sieć dla Każdego, a więc naukę dla dorosłych we współpracy z młodymi wolontariuszami, czytelnikami z Filii nr 2. W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowaliśmy tradycyjne Podwieczorki z ”książką mówioną”, a w Tygodniu Bibliotek przyjęliśmy wycieczkę, ph. Biblioteka wita żaka – studentów I roku Studiów Dziennych kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Filologicznego z naszego Uniwersytetu. W Święto Łodzi roku 2009 zorganizowano dwie wycieczki, ph. Mam sposób na fotografię. Była to kontynuacja spotkań w 2008 roku z mgr Izabelą Nowakowską, redaktorką naczelną Wędrownika. Odwiedziliśmy Centrum Fotografii Krajoznawczej przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym jw., gdzie przewodził mgr Paweł Wojtyczka, kustosz, który interesująco połączył wykład z prezentacją multimedialną. Byliśmy w oddzielnej sali z eksponatami, sprzętem fotograficznym i sprzętem do obróbki fotografii oraz w archiwum i w miejscu kartotek. Uczestnicy to młodzież – ta sama, która była na spotkaniu w roku 2008.
Kontynuowaliśmy współpracę z XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, a rozpoczęliśmy z Różą Chrabelską, aktorką prowadzącą młodzież w szkolnym kole teatralnym, także z Uniwersytetem Łódzkim. Poza tym zaczęła się współpraca z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, w tym z Elżbietą Sójtą, bibliotekarką, podobnie ze stołecznymi instytucjami Chopinowskimi. Powróciliśmy do współpracy z Działem Upowszechniania Muzyki Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W dniu 10 listopada nastąpiło uroczyste wręczenie Paulinie Świątkowskiej – uczennicy klasy IV Liceum Plastycznego wymienionego Zespołu, podczas akademii szkolnej i w przeddzień Święta Narodowego 11 listopada, nagrody Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie rzeźbiarskim na popiersie Fryderyka Chopina, a także wręczenie innym osobom dyplomów za udział w konkursie i nauczycielom za przygotowanie młodzieży do tegoż. Rok 2009 był również bogaty w wiele istotnych zdarzeń administracyjnych, które warto wymienić: zabezpieczono materiały ze Spuścizny Jana Augustyniaka, Patrona Zespołu Bibliotek Publicznych, uruchomiono długo oczekiwane stanowisko bibliotekarskie w czytelni filii, przygotowano odpowiedzi na pytania ankiety Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, która dotyczyła działalności i funkcjonowania bibliotek publicznych, bibliotekarze uczęszczali na kurs języka migowego (jedna osoba) i jednodniowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (większość z nas). Ponadto, po raz pierwszy dokonano elektronicznego przesyłu danych za 2008 rok na portal Głównego Urzędu Statystycznego, jak również przeprowadzono częściowy remont, tj. filialnej pracowni, który był możliwy do wykonania w związku z kompleksowym remontem Filii nr 2 i pomieszczeń sanitarnych.

2010

W 2010 odbył się wernisaż i uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego, ogłoszonego w ramach trzeciej edycji Łódzkiej Dekady Reymontowskiej, pn. Pejzaż Łodzi i okolic w utworach Reymonta – pędzlem i piórkiem przez słowa. Organizator i realizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zespole Bibliotek Publicznych z udziałem Filii nr 2 i 12. W Galerii Jednego Obrazu prezentowaliśmy prace Pani Anny Krzemińskiej-Freda.

The Fryderyk Chopin Institute

Biblioteka z powodzeniem uczestniczyła w obchodach Roku Chopinowskiego 2010. Większość działań, także wspólnych z Filią nr 2, podporządkowano tym obchodom. Przede wszystkim zorganizowano: recital fortepianowy, koncert filharmoniczny, poranki i wieczór słowno-muzyczny z pokazem multimedialnym, całoroczną wystawę źródeł bibliotecznych, w tym: książek, albumów, broszur, czasopism, płyt, nut, programów komputerowych, gier, medalionów, kart pocztowych, folderów, ulotek, pamiątek okolicznościowych i innych, także całoroczną prezentację popiersia Fryderyka Chopina, galerię dziesięciu innych przedstawień rzeźbiarskich Kompozytora, wystawę dziewięciu prac malarskich związanych tematami muzycznymi, w tym inspirowanych Jego twórczością. Wymieniona wystawa podzielona była na pięć odsłon i wzbogacona dźwiękowymi akcentami. Prezentowana w wybranych miesiącach roku, pod tytułem głównym „Szczęśliwy kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem – Fryderyk Chopin”, a w kolejno następujących częściach pod tytułami: Radosne początki. O dzieciństwie i młodości Fryderyka Chopina, Muzyczne skarby. O twórczości Fryderyka Chopina, Konieczne wybory i …rozstania. O podróżach Fryderyka Chopina, Artystyczne impulsy. Fryderyk Chopin w sztuce, Literacka Wigilia w Żelazowej Woli. O miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Imprezy artystyczno-literackie (poranki i wieczory słowno-muzyczne) w ramach obchodów Roku Chopinowskiego 2010 to: powtarzane kilka razy – Czytanie Chopina – (…) Z resztą nie mam nic do pisania (…) było czytaniem – z beletrystyki i literatury popularnonaukowej Kompozytora dotyczącej, poezji i dramatu oraz fragmentów Jego korespondencji, w wykonaniu uczniów szkolnego koła teatralnego, współpracującego z nami Liceum. Spotkanie uzupełnione było wspólnie przygotowanym pokazem multimedialnym.
W czytelni biblioteki stworzono nastrój dawnego saloniku towarzyskiego. W oparciu o wcześniej zebrany materiał, razem z R. Chrabelską napisaliśmy scenariusz głośnego czytania – Czytania Chopina. Przygotowano także trzon wspomnianej prezentacji. Czytanie Chopina (poza biblioteką i szkołą) było prezentowane ponadto w gronie emerytowanych nauczycieli i w gronie osób w jednym z domów opieki społecznej; – Recital fortepianowy prof. zw. Tadeusza Chmielewskiego z Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, znanego chopinisty, pt. Z Chopinowskiej Spuścizny, po którym interesującą rozmowę o muzyce, Kompozytorze, utworach, technice odtwarzania, innych odtwórcach muzyki Fryderyka Chopina, miłości do muzyki polskiej, wreszcie o Towarzystwie im. Fryderyka Chopina – jego upowszechniającej roli, zadaniach, zbiorach biblioteki, fototeki i fonoteki, także o konkursach pianistycznych i adeptach pianistyki przeprowadził mgr Janusz Janyst, wykładowca Akademii i redaktor łódzkich czasopism. W ramach recitalu Artysta wykonał: Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Mazurki: a-moll op. 68 nr 2 i D-dur op. 33 nr 2, Walce: cis-moll op. 64 nr 2 i Des-dur op. 64 nr 1, Etiudę c-moll op. 10 nr 12, Fantaisie Impromptu cis-moll op. 66 i Polonez As-dur op. 53. Przed wykonaniem każdy utwór był skomentowany przez Artystę, a później zanalizowany przez prowadzącego. Doniosłe dla biblioteki spotkanie, nie było pozbawione humor Profesora. Recital był najważniejszym elementem obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina; – Koncert, pt. Sercem Ojczyźnie w wykonaniu artystów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Koncert poprowadził i o muzyce Fryderyka Chopina interesująco opowiedział, z przedstawieniem tła epoki mgr J. Janyst. W programie znalazły się pieśni i interpretacje utworów Kompozytora. Wystąpili: Emilia Jurczak – altówka, Elżbieta Walaszczyk – śpiew, Jolanta Podgórska – flet i Andrzej Zawadzki – fortepian. Wykonano: Walc e-moll op. posth, Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Dumkę, Etiudę op.25 nr 7, Mazurek op.24 nr 1, pieśń litewską, Wariacje na temat Kopciuszka Gioacchino Rossiniego i Życzenie. Były bisy.
Z żalem nadmieniamy, że Profesor zmarł 17 października 2012 roku;
– Była też wycieczka potencjalnych czytelników, uczestników Czytania Chopina, którzy zapoznawali się z księgozbiorem biblioteki dotyczącym Kompozytora, a przede wszystkim z albumami o Nim.

Aleksander Gierymski Ogrody w Tivoli

W lutym bibliotekarze rozpoczęli cykl bezpośrednich prezentacji części zbiorów z księgozbioru podręcznego, na początek – pod hasłem: Albumy w naszych zbiorach. Zapraszamy.
Wykład nt. Literatury polskiej lat 1944-1948 dr Adama Radosława Mazurkiewicza z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Łódzkiego, był pierwszym zaplanowanym w ramach nowego cyklu – O literaturze rodzimej słów kilka. Ponadto odbył się wykład uzupełniający powyższy, nt. Socrealizm w literaturze polskiej 1949-1956 oraz Lata przełomu w literaturze polskiej 1956 również dr A. R. Mazurkiewicza.
Nie zmieniła się forma obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Czytelnikom przygotowano Podwieczorki z „książką mówioną”. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, który w 2010 miał hasło – Biblioteka – Słowa – Dźwięki – Obrazy, zorganizowano wycieczkę – Biblioteka wita żaka – dla studentów I roku Studiów Dziennych kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, także wykład, pt. Oralność i piśmienność według Waltera Jacksona Onga mgr kustosza dyplomowanego Elżbiety Pawlickiej, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Honorowego Członka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pomysłodawczyni honorowej nagrody dla najlepszych książek o Łodzi i Ziemi Łódzkiej – Nagrody Złotego Ekslibrisu. Uczestnikami spotkania byli studenci I roku Studiów Dziennych kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W chronologicznym porządku wykład ujmował dzieje mowy ludzkiej i pisma. Prezentował znaczenie mowy i pisma w różnych epokach historycznych, także zwolenników jednego lub drugiego i wieszczących upadek form porozumiewania się między ludźmi. Kustosz podawała także dane statystyczne wynikające z badań światowych, dotyczących zagadnienia. Poza tym przedstawiła krótki życiorys tego amerykańskiego kulturoznawcy. Wykład był przejrzyście skonstruowany i wzbudził duże zainteresowanie. Był przypomnieniem początków, o których winni pamiętać przyszli bibliotekarze. Zorganizowano ponadto pogadankę, pt. Biblioteka integruje czytelników. Niepełnosprawni – pełnoprawni mgr Barbary Appel z Filii nr 14 Retkinia – „Piaski” Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Koleżanka w pierwszej części zaprezentowała film o niepełnosprawnych – niewidomych, a także czytelnikach Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Zapoznała młodzież z klas integracyjnych z wydawnictwami: książkami i czasopismami, które zagadnienia niepełnosprawności traktują bardzo szeroko i są wskazówką ułatwiającą i niosącą pomoc w życiowych sprawach. Spotkanie zorganizowano dla uczniów XXXIII Liceum, a wzięli w nim udział także ich rodzice.
W Święto Łodzi zaprezentowaliśmy kolejny łódzki periodyk. Pogadankę, pt. Czy znamy już Ziemię Łódzką. Pismo Samorządu Województwa Łódzkiego poprowadził Włodzimierz Mieczkowski, redaktor naczelny. Redaktor opowiedział o organizacji czasopisma, jego skromnej w pracowników redakcji i podziale pracy, o wsparciu informacyjnym kolegów w terenie, o Radzie Programowej i Organach Samorządu, z którymi współpracuje, także o współpracy z Biurem Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Pismo ukazuje tożsamość województwa, pozbawione jest publicznych, ostrych tematów. Ukazuje związki z Unią Europejską, gospodarką, turystyką, publikuje o inicjatywach kulturalnych w województwie. Podaje niewiele drobnych informacji i informacji o Łodzi. Interesujące były opowieści Redaktora o związkach czasopisma z morzem. O tych wymienionych sprawach i technice wydawania pisma, a także pracy dziennikarskiej – etyce, o związkach z instytucjami, które ułatwiają pracę redakcji mogli dowiedzieć się słuchacze.
W roku 2010 pamiętaliśmy o seniorach, organizując – już sprawdzone – zajęcia komputerowe: Dorosły w Sieci … i Sieć dla Każdego.
Biblioteczna współpraca odbywała się z: XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina i pośrednio z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a także – jednorazowo – z Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki. Młodzież i pedagodzy tej Szkoły byli zaproszeni na poranek Czytanie Chopina przez bibliotekę i Dyrekcję XXXIII Liceum, w celu zaprezentowania naszej biblioteki i działalności licealnego koła teatralnego, a przede wszystkim zainteresowania uczniów osobą Kompozytora w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Podobne cele przyświecały takiemu samemu spotkaniu z młodzieżą Publicznego Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Filia nawiązała kontakt z: Instytutem Fryderyka Chopina i Biurem Obchodów Chopin 2010. Celem tych działań było pozyskanie materiałów okolicznościowych wydanych na Rok Chopinowski, które po otrzymaniu podzielono pomiędzy obie filie Zespołu. To one także, nawiązały współpracę z Biblioteką Główną i Fonoteką Akademii Muzycznej jw., w celu wypożyczenia stosownych źródeł na czas obchodów rocznicy i wykorzystania ich na całorocznej wystawie. Prowadzono także rozmowy w sprawie organizacji recitalu fortepianowego prof. zw. Tadeusza Chmielewskiego i koncertu chopinowskiego filharmoników łódzkich. Były to rozmowy z Elżbietą Chmielewską, kierowniczką Działu Upowszechniania Muzyki Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Bibliotece nie udało się uzyskać logo obchodów Roku Chopinowskiego 2010, w wersji przewidzianej dla Łodzi.
W omawianym roku, pracownicy mieli możliwość uczestniczyć w interesujących szkoleniach merytorycznych, a kierowniczka uczestniczyła w Kongresie bibliotek publicznych, który pomyślany był jako jeden z elementów Programu Rozwoju Bibliotek.
Byliśmy miło zaskoczeni, ale i zadowoleni, z ukazania się dziennikarskiej wzmianki w krótkiej wypowiedzi i dłuższej – sumujących i refleksyjnych przemyśleń mgr J. Janysta na łamach łódzkich tytułów: Piotrkowska 104 i Aspekt Polski.

2011

Rok 2011 dedykowany był Czesławowi Miłoszowi, i ten fakt odnotowała nasza biblioteka.
Czytelnicy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych w jednym miejscu, na czas obchodów rocznicowych, książek autorstwa Noblisty. Wybraliśmy na nie wyeksponowane miejsce. Wszystkim Jego książkom ujednolicono okładki. A w celu rozdawnictwa przygotowaliśmy zestawienie bibliograficzne prac Autora, będących w naszych zbiorach.
Jednego lipcowego dnia wręczaliśmy czytelnikom powielone wiersze Cz. Miłosza, a w październiku odbył się wykład o życiu i twórczości pisarza, upamiętniający Jego 100. rocznicę urodzin, pt. „(…) Szedłem dzisiaj przez ogród (…)” dr Przemysława Dakowicza z Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca bardzo szeroko omówił życie Twórcy. Przytaczał i cytował Jego twórczość. Wykorzystał prezentację multimedialną Czesław Miłosz: życie i dzieło. Wykład połączono, w celu zaktywizowania słuchaczy, z głośnym czytaniem, pt. Czytanie Miłosza – „(…) Szedłem dzisiaj przez ogród (…)”, do którego przygotowała uczniów, głównych uczestników – Róża Chrabelska, aktorka prowadząca szkolne koło teatralne. Naprzemiennie z treścią wykładu usłyszeliśmy: Esse, Notatnik: Bon nad Lemanem, Obłoki, Przedmowa, Rzeki. W końcowej części zaproszono wszystkich do wspólnego odczytania dwóch wierszy: Stary człowiek ogląda TV i Żywotnik, który celnie sumował omawiany temat. Część osób z zaproszenia skorzystała.

Wąska „dzika” alejka prowadząca wśród zarośli i drzew lessowego wąwozu

Nasza Galeria Jednego Obrazu przyjmowała i prezentowała nieznane wcześniej prace malarskie Pani Anny Krzemińskiej-Freda. Była też możliwość zaprezentowania czytelnikom dwóch, innych w formie, wystaw: sztucznej biżuterii, ph. Frędzelki mojej duszy autorstwa Elżbiety Walaszczyk, śpiewaczki łódzkich scen muzycznych oraz grafik i fotografii, ph. Grafiki 3D i fotografie Vadima Kubiaka.
Przykuwające wzrok wystawy książek i innych źródeł urządzaliśmy wspólnie z Filią nr 2. Wystawy podporządkowaliśmy obchodom rocznic literackich, historycznych, prasoznawczych, a także astronomii i kosmosowi, związanych ze sztuka, filmem, podróżami badawczymi, życiem codziennym. Przykładem niech będą ciekawsze, upamiętniające: 90. rocznicę urodzin Stanisława Lema, a 5. śmierci pisarza i 50. rocznicę pierwszego lotu człowieka w kosmos (12.04.1961), pt. Przesiadka do gwiazd czyli w poszukiwaniu drugiej Ziemi; 350. rocznicę ukazania się pierwszego polskiego czasopisma Merkuriusz Polski (1661 rok), pt. O wydawnictwach ciągłych – nasza krótka historia; 450. rocznicę wydania po raz pierwszy, pełnego tekstu Biblii w języku polskim (1561 rok).
Do oryginalnych wystaw własnych zaliczamy tę – w 40. rocznicę śmierci Coco Chanel, francuskiej projektantki mody, pt. „(…) Nauczę ich stylu! (…)”. Ujmowała ona przede wszystkim pozycje z literatury popularnonaukowej o kroju, szyciu, haftowaniu, pracach szydełkowych, czy na drutach. Okazała się bardzo interesująca pod względem bogactwa materiałów, które na niej zgromadzono, i to nie tylko bibliotecznych.
Ponowiliśmy wykład, nt. Literatury polskiej lat 1944-1948, z cyklu – O literaturze rodzimej słów kilka – dr Adama Radosława Mazurkiewicza z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzący podał kilka źródeł, z których korzystał, zachęcając słuchaczy do zapoznania się z wybranymi. Na zarysowane jedynie, ówczesne i lat dwudziestych dwudziestego wieku tło polityczne Polski, położył przykłady: wydawnictw książkowych i wydawców, literatów, tytuły ich dzieł, tytuły czasopism, na łamach których publicyści i literaci prowadzili dyskusje i spory na tematy związane z nowym kształtem sztuki i literatury. Podał cechy literatury lat 44-48 (bogactwo tematyczne, realizm socjalistyczny, demokratyzację jako upowszechnianie, także innych form przekazu: prasa, kino – film). Wykładowca mówił także o twórcach, którzy swoje literackie zainteresowania rozwijali jeszcze przed drugą wojną światową. Powiedział też o posunięciach politycznych, które zapoczątkowały niekorzystne zmiany po roku 1949. Podczas spotkania cytował przykłady poezji i krótkiej prozy, które charakteryzowały omawiany ten różnorodny okres w literaturze. Dr Adam R. Mazurkiewicz zachęcał do dyskusji poprzez zadawane przez siebie pytania. Podjęto interesującą wymianę poglądów. Spotkanie miało klarowny plan i nie było nazbyt przepełnione akademicką wiedzą. Można było sporządzić czytelne notatki, jeśli ktoś miał taką potrzebę. Dodaniem do powyższego był wykład połączony, a uzupełniający wcześniejszy, nt. Socrealizm w literaturze polskiej 1949-1956 oraz Lata przełomu w literaturze polskiej – 1956, także dr Adama R. Mazurkiewicza. Wykładowca podjął próbę zdefiniowania socrealizmu, jego stereotypów, siły uwiedzenia. Szeroko uwzględnił tło historyczne i polityczne. Opowiedział o obrazie ówczesnej kultury, w tym filmu. Podał przykłady nowych gatunków literackich tego okresu i wymienił wiele tytułów z twórczości literackiej różnych autorów. Pogadanką, pt. „(…) Historia tworzy naszą tożsamość (…)” o utworzeniu, działalności, zasobach i wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej, poprowadzoną przez Pawła Perzynę, naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz dr Tomasza Toborka, kierownika Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi włączyliśmy się w obchody Święta Łodzi.
Dorosły w Sieci … i Sieć dla Każdego – zajęcia komputerowe były kontynuowane z myślą o dorosłym czytelniku pragnącym poznać podstawy obsługi komputera, wybranych programów edytorskich, multimediów, programów edukacyjnych, i o użytkowniku chętnym poznać Internet. Poza tym z myślą o połączeniu różnych grup wiekowych naszego Zespołu Bibliotek Publicznych i wykorzystaniu, pod kierunkiem bibliotekarzy, umiejętności informatycznych młodzieży z Filii nr 2 – chcącej pracować z dorosłymi czytelnikami. Organizacyjnie Sieć dla Każdego podlegała w części zasadom wolontariatu.
Warsztat literacki – nauka czytania literatury dla rodziców i ich małych dzieci, ph. Z mlekiem matki dr Alicji Mazan-Mazurkiewicz z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Proponowane przez Alicję Mazan-Mazurkiewicz warsztaty dotyczyły pierwszych kontaktów dziecka z literaturą piękną i z samą książką, mówiąc inaczej – sztuka czytania dzieciom, czy raczej – czytania wspólnie z dzieckiem, wprowadzania go w świat książki. Proces inicjacji literackiej dziecka jest wieloetapowy, zatem wypowiedź uwzględniła nie tylko lektury dla dzieci najmłodszych, ale też dla przedszkolaków. Dr A. Mazan-Mazurkiewicz przygotowała o sobie, swojej pracy oraz twórczości pełną informację potrzebną do zaprezentowania się przed spotkaniem. W warsztacie wykorzystano kilkanaście lektur. Uczestnikami byli rodzice i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 112 oraz bibliotekarki z Filii nr 2, 8 i 12. W czasie trwania warsztatu dziećmi starszymi, które po zajęciach przedszkolnych przyszły z rodzicami zajęły się bibliotekarki z Filii nr 2, bowiem było to wydarzenie zaplanowane jako wspólne dwóch filii.
Biblioteka była miejscem eliminacji i Wielkiego Finału szóstej edycji konkursu recytatorskiego Wiersze Mojego Dzieciństwa, który jest wydarzeniem Działu Udostępniania i Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.
Podwieczorki z „książką mówioną” dominowały w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Czytelnicy mieli okazję odsłuchiwać fragmenty książek z taśm magnetofonowych: Jestem nudziarą / Monika Szwaja, Pan Ibrahim i kwiaty Koranu / Eric-Emmanuel Schmitt, Szafa / Olga Tokarczuk, Świat do góry nogami / Beata Ostrowicka, Uśmiech w kapeluszu / Hanka Bielicka, Z pamiętnika niemłodej mężatki / Magdalena Samozwaniec. Biblioteka po raz dziewiąty i ostatni zaproponowała czytelnikom taką formę swoich działań.
Wycieczka Biblioteka wita żaka, i tym razem, odbyła się w ramach Tygodnia Bibliotek, tj. ósmej edycji, pod hasłem roku – Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę – dla studentów I roku Studiów Dziennych kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którą tradycyjnie połączono z poczęstunkiem. Podczas spotkania opowiadaliśmy o pracy biblioteki, jej warsztacie informacyjnym, realiach zawodu, marzeniach bibliotekarzy. Studenci otrzymali do wykonania zadania: Biel i czerwień nie tylko symbolicznie, Jedziemy do Krakowa, Polska sztuka ludowa, W 200. rocznicę urodzin Fryderykowi Chopinowi, W górskich przestrzeniach, Wiosna, lato, jesień i zima w naszej bibliotece. Na wymienione tematy należało przygotować program obchodów. Poszło świetnie. Dowolnie zgrupowani studenci, pracowali szybko, zrozumieli zadania bez wyjaśnień dodatkowych. Najbardziej obfity w wydarzenia był temat Polska sztuka ludowa i Jedziemy do Krakowa. To była bardzo dobra zabawa. W Tygodniu Bibliotek zorganizowaliśmy także dodatkowy – sobotni kiermasz książek używanych.

Maksymilian Gierymski Lasek

W 2011 roku powołaliśmy Naukowo-Fantastyczny Zespół. Jest to klub dyskusyjny, literacki, skupiający czytelników lubiących literaturą fantastyczną i pragnących nawiązać kontakty z innymi osobami o takich zainteresowaniach. Inicjatywę wykazał jeszcze w 2010 roku jeden z czytelników Pan Andrzej Przanowski, miłośnik literatury fantastycznej, który odczuwał potrzebę wymiany poglądów, wiedzy, tytułów, i który miał nadzieję, że w gronie naszych czytelników są inni o podobnych potrzebach. Organizacją całości zajął się bibliotekarz – sympatyk i znawca tematu. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 25 lutego, pt. Somnambulicznym pociągiem do Ultima Thule, czyli o twórczości Stefana Grabińskiego, a inne to: pt. Londyn nieznany, czyli Nigdziebądź Neila Gaimana, Cała prawda o elfach, Smauga nie ma w domu, czyli gdzie mieszkają smoki, Wciąż bardziej obcy, czyli rzecz o kosmitach, Moja krew – wampirze dziedzictwo, Końca świata nie będzie – fantastyczni zbawcy, Bohaterowie planu drugiego, Dasz wiarę? – o bóstwach i wierzeniach w literaturze fantastycznej. To było dziesiąte jubileuszowe spotkanie, podczas którego Gościem Specjalnym był dr Adam R. Mazurkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, znawca i miłośnik literatury fantastycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali, przygotowany przez bibliotekarzy, informator o dotychczasowej działalności naszego NFZ. Autorami znaku wyróżniającego Zespół są także bibliotekarze. Początkowo spotykano się o 17:15, później o 17:12.
Każde spotkanie połączone było ze słodkim poczęstunkiem i gorzką herbatą.

Kamienne stopnie przecinające taflę stawu w ogrodzie japońskim

Tydzień z Internetem 2011 – podjęliśmy nowe wyzwanie – zaktywizować poprzez zabawę i edukację lokalną społeczność seniorów, mieszkańców Osiedla Karolew, wziąć także udział w europejskim przedsięwzięciu. Plan przebiegu spotkania, na które wybraliśmy scenariusz Koncertu życzeń nie był skomplikowany i polegał na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube, połączonym ze wspominaniem i opowiadaniem anegdot związanych z odnalezionymi piosenkami. Przygotowaliśmy komplet materiałów reklamujących i rozpowszechniliśmy je. Koncert odbył się 04 marca 2011 roku w godzinach od 15:00 do 18:00 w czytelni biblioteki, którą dla potrzeb imprezy wyposażono w: laptop, rzutnik, ekran i sprzęt nagłaśniający. W spotkaniu uczestniczyły kobiety w wieku 62-81 lat, z których kilka nie miało wcześniej żadnego kontaktu z komputerem i Internetem. Poszukiwano ulubionych utworów w YouTube i w inny sposób, korzystając z pomocy prowadzącego ćwiczenia bibliotekarza przy wsparciu informatyka. Zabawa trwała w rytmach: A Hard Day’s Night, Ale to już było, Diana, Do Ciebie, Mamo, Dziwny jest ten świat, Love Me Tender, Nessun dorma Syberyjski walc, Uciekaj moje serce, Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał i innych. Na zakończenie odbyła się rejestracja on-line w działającym przy Zespole Bibliotek Punkcie Informacji Komputerowej. Kilka pań zrobiło to samodzielnie obserwując wskazania licznika udziału w przedsięwzięciu – 6.056 – stan na koniec naszej zabawy, a ogółem – 6.786.
W przerwie spotkanie wypełnione było poczęstunkiem. Był to czas rozmów, przede wszystkim o obsłudze komputera, ale także o sprawach bieżących, codziennych, o relacjach z młodszym pokoleniem, trudnościach w nawiązywaniu porozumienia, na temat komputerów. Wydarzenie uzupełniła wystawa książek o muzyce rozrywkowej oraz płyt, pocztówek dźwiękowych i kaset magnetofonowych. Dało się odczuć, że sprawiliśmy radość uczestniczkom Koncertu. Bibliotekarze mieli kolejne nowe doświadczenie, które będzie można powtórzyć w przyszłości. Zainspirowani – możemy zmieniać tematy i udoskonalać formę. Wszyscy byli przejęci, podekscytowani, ale zadowoleni ze spotkania. Dzięki organizacji takiego spotkania seniorzy wyszli z domu, nawiązali dialog z innymi osobami, mieli indywidualny kontakt z komputerem i Internetem, uczestniczyli w miłej zabawie. Otrzymaliśmy certyfikat udziału i pochwałę organizatorów.
W wyborze bibliotekarzy, cały rok prezentowano poezję polską i obcą w ramach cyklu Z naszych poetyckich tomów, a w ramach innego, nowego cyklu przybliżano wydawnictwa albumowe – Albumy w naszych zbiorach. Zapraszamy.
Od lat, z dobrymi efektami, współpracujemy z XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, dlatego nie zaprzestaliśmy jej w roku 2011. Nawiązaliśmy także kontakt i współpracę z Przedszkolem Miejskim nr 112. Przy organizacji różnych form działalności korzystaliśmy z umiejętności i wiedzy specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Pamięci Narodowej i innych. Dla mieszkańców Karolewa, a przecież nie zawsze naszych czytelników, organizowano zajęcia komputerowe, tu także – Tydzień z Internetem, spotkania łączące miłośników literatury fantastycznej, ale także: wystawy, wykłady, pogadanki, warsztaty, podwieczorki głośnego czytania czy kiermasze książek używanych.
Z końcem roku była Biblioteczna Gwiazdka, to impreza Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, która zgromadziła, w teatralnych formach edukacji i gwiazdkowej zabawie, dzieci młodsze. W ciągu roku korzystaliśmy z tematycznych szkoleń wewnętrznych i innych, a dodatkowo braliśmy udział w drugim Kongresie bibliotek publicznych, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i w Regionalnym Kongresie Kultury. W roku 2011 przeprowadziliśmy kolejny spis książek i innych dokumentów. Od kwietnia zmieniono, co istotne, biblioteczny Regulamin wypożyczeń, a w okresie wakacyjnym zasady prowadzenia kiermaszów książek używanych.

2012

200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego była powodem ustanowienia 2012 – Rokiem Pisarza. My zaznaczyliśmy tę rocznicę wystawą materiałów bibliotecznych, pt. (…) W ogóle pisarz to bardzo solidny. Arcydzieł nie stworzył, ale wielkich klęsk artystycznych też nigdy nie doświadczył (…).

Wojciech Gerson Droga nad rzeczułką lub Droga nad potokiem

Wystawy książek podporządkowane były obchodom rocznic literackich i historycznych, ale i związanych ze sportem i podróżami badawczymi. Dla przykładu, pt. Człowiek poznaje świat, czyli odkrycia wielkich podróżników. Była to pierwsza z czterech w 2012 roku i kolejna duża wystawa, w której wykorzystano zbiory obu filii Zespołu. Przygotowany materiał ułożono w nazwane części: Długich wypraw krótka historia; Wikingowie odkrywcy jakich mało; Światowiec Marco Polo; Wyjątkowe wydarzenia; Pierwsi – Najwięksi – Krzysztof Kolumb, Hernan Cortes, Ferdynand Magellan, Pacyfik dla Cooka; Ten, który popełnił błąd – Robert Scott; Lubił być pierwszy – Roald Amundsen; Nietuzinkowy budowniczy – Thor Heyerdahl; Zwycięzca samotności – Leonid Teliga. Także obchody Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci (02 kwietnia) i Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), pt. (…) Zważcie Jegomość – odparł Sancho Pansa – że to, co tam się ukazuje, to nie żadne olbrzymy, ino wiatraki (…). W dniach XXX. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie (27.07-12.08.2012), mieliśmy wystawę upamiętniającą jednocześnie: 75. rocznicę śmierci Pierre’a de Coubertina – inicjatora nowożytnych igrzysk olimpijskich, 90. rocznicę rozpoczęcia pierwszych kobiecych igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także 90. rocznicę urodzin Bohdana Tomaszewskiego dziennikarza i sprawozdawcy sportowego, pt. (…) Widownia oszalała, krzyczy, bije brawo. Półkole trybun płonie niczym aureola (…). Pamiętaliśmy także o 100. rocznicy śmierci Karola Maya, pisarza niemieckiego – wystawa, pt. (…) Dociera tu czasem myśliwiec (…). Zakrada się Indianin, wypowiadający wojnę całemu światu, ponieważ cały świat grozi mu zagładą (…) i o 180. rocznicy śmierci Jeana-François’a Champolliona, francuskiego lingwisty, archeologa i egiptologa, który odczytał hieroglify – pt. Człowiek poznaje świat, czyli jak hieroglify egipskie odkryły swoje tajemnice. Cztery wystawy urządzono wspólnie z Filią nr 2. Przygotowanie należało do bibliotekarzy przy pomocy plastyka. Dzięki ich inwencji oprawa plastyczna była interesująca, a czytelnicy zobaczyć mogli symboliczne: wigwam, mumię, ogień olimpijski i inne wzbogacające wystawy materiałów bibliotecznych – eksponaty.
W dniu 02 lutego 2012 roku, na wieczorną wiadomość z dnia poprzedniego o odejściu Wisławy Szymborskiej, bibliotekarze przygotowali poetycki kącik poświęcony poetce – Noblistce z 1996 roku. Wybrany, w wydaniu drugim z 1995 roku tomiku Wszelki wypadek, powielony wiersz, pt. Urodziny umieszczono na czarnym kartonie w antyramie postawionej na sztaludze. Przykryty materią stolik zajął: wspomniany tomik przepasany kirem, notka o Poetce, róża i…. popielniczka z papierosem. Przy stanowisku bibliotekarzy czytelnicy mogli na bieżąco przeglądać i wypożyczać tomiki wierszy oraz książki o życiu i twórczości Poetki.
Po uroczystościach pogrzebowych Wisławy Szymborskiej zamknięto poetycki kącik.
Poezję polską i obcą oraz wydawnictwa z księgozbioru podręcznego prezentowaliśmy w cyklach: Z naszych poetyckich tomów i Albumy w naszych zbiorach. Zapraszamy.
W ramach wystaw plastycznych, jak w latach poprzednich, filialną Galerię Jednego Obrazu wypełniły amatorskie prace malarskie czytelniczki Anny Krzemińskiej-Freda, która w roku 2012 zaprezentowała ich osiem.

Chodnik wykonany z płyt i kostki kamiennej

Propozycją Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, a nowością dla użytkowników były spotkania na temat Internetu. Prowadził je, w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia wyrównywania szans, ph. Do Internetu jeden krok. Włącz się – nasz Informatyk. Natomiast zajęcia, pn. Dorosły w Sieci … zgromadziły u nas w tym roku, kolejną grupę zainteresowanych podstawami wiedzy o komputerach i ich szerokich możliwościach. Drugi raz czytelnicy wzięli udział w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem. Wybraliśmy dla nich do realizacji scenariusz W 80 minut dookoła świata. W dniu 28 marca, korzystając ze stron internetowych www.mapy.google.pl, www.360cities.net/map, www.pogoda.gazeta.pl i zamieszczonych tam panoramicznych fotografii, uczestnicy spotkania odwiedzili różne zakątki świata – Paryż, wyspę Bali, Wielką Rafę Koralową u wybrzeży Australii, pustynię w Afryce, Wielki Kanion w Arizonie i Machu Picchu w Peru, a gry uzupełniające i zabawy znaleźli na stronie www.ciufcia.pl. Faktycznie wyprawa zajęła ponad 180 minut, ponieważ zbaczaliśmy z ustalonego programem szlaku, dodając do niego nowe atrakcje. Kosztowaliśmy przygotowany przez bibliotekarzy nawiązujący do regionu poczęstunek, miejscową muzyką wprowadzaliśmy uczestników w różne nastroje, gdy między jednym kontynentem a drugim oddawaliśmy się również grom i zabawom dla dzieci od 0 do 100 lat. Tego dnia czytelnię zamieniliśmy na biblioteczne centrum podróży. Na przygotowanej wystawie można było zobaczyć: mnogość map, walizki, lornetki, aparaty fotograficzne, kamery, obce waluty, korespondencję, pamiątki z różnych stron świata, a przede wszystkim dziesiątki książek z naszego księgozbioru – z działu geografia, ale również z innych, razem prawie trzysta źródeł. Po zakończeniu wyprawy, czytelnikom – podróżnikom – wręczono dyplomy nadające tytuł Globtrotera. Wszyscy obecni potwierdzili swój udział, poprzez rejestrację w specjalnym liczniku na stronie internetowej organizatora. Celem spotkania, poprzez wspólną zabawę, było: wziąć udział w europejskim przedsięwzięciu, zintegrować uczestników – seniorów – lokalną społeczność, lepiej poznać i docenić możliwości Internetu, a także zmniejszyć ewentualne obawy przed korzystaniem z jego edukacyjnych czy poznawczych walorów. Kampanię koordynowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a patronowała jej Koalicja Dojrzałość w Sieci. Więcej informacji o kampanii znaleźć mogliśmy na www.biblioteki.org. Informacja o powyższym znalazła się w bezpośredniej relacji Radia Łódź.
Naukowo-Fantastyczny Zespół odnotował drugi rok działalności. W 2012, ten literacki klub dyskusyjny skupił miłośników literatury fantastycznej, organizując spotkania i proponując tematy: Okultyzm w fantastyce; Wizje postapokalipsy; Starsza niż myślisz: historia literatury fantastycznej; Fantastyka na dużym i małym ekranie; Fantastyka ponad podziałami, czyli rzecz o gatunkach; Fantastyka ponad podziałami 2.0, czyli rzeczy o gatunkach ciąg dalszy; Historia i fantastyka – rzecz nie tylko o Sapkowskim; Fantastyka w komiksie, czy nam się podoba?; Muzyka? Fantastycznie! O muzyce inspirowanej fantastyką.
Biblioteki Zespołu, w innej niż dotychczas formie, rozpoczęły tradycję obchodów święta 02 i 23 kwietnia – Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci i Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, honorując naprzemiennie – raz wybranego pisarza dla dorosłych, następnym razem dla dzieci i młodzieży. Dotychczas w filii dziewięciokrotnie organizowaliśmy Podwieczorki z „książką mówioną”. Poza okolicznościową, odpowiednio oprawioną, a wyjątkową wystawą, odbyło się obdarowywanie pierwszych dwunastu (ponieważ nr filii 12) czytelników książkami, z puli podarowanych przez innych czytelników, i specjalnie zaprojektowanymi znaczkami oraz informowaniem o świętach książki. Atrakcją był manekin męski, który odpowiednio odziany symbolizował postać pisarza hiszpańskiego Miguela de Cervantesa y Saavedry – w nawiązaniu do początków Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Plakat okolicznościowy obchodów przygotował plastyk. Jego treść, także znaczek przypinka oraz szata graficzna była ujednolicona. Wydarzenie było umiejscowione w holu Zespołu Bibliotek i trwało jeszcze w Tygodniu Bibliotek.
Dziewiąty raz zaznaczony już Tydzień Bibliotek otrzymał hasło – Biblioteka ciągle w grze.
My, jak poprzednio, włączyliśmy się w jego obchody, organizując spotkanie z kolejną grupą studentów. W ramach wycieczki Biblioteka wita żaka, i tym razem, gośćmi byli słuchacze I roku Studiów Licencjackich kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, których zajęliśmy rozmową o naszej bibliotece w kilku ujęciach: historycznym, merytorycznym, społecznym, ale przede wszystkim kulturalnym i edukacyjnym, przekazując wiele zagadnień związanych z organizacją, znaczących dla czytelników, mieszkańców Osiedla Karolew i innych osób – przedsięwzięć kulturalnych. Podano przykłady: kursy komputerowe dla dorosłych i starszych, pn. Dorosły w Sieci …, spotkania miłośników literatury fantastycznej, pn. Naukowo-Fantastyczny Zespół, koncerty artystów łódzkich scen i uczelni muzycznych oraz artystycznych, w tym patriotyczne, okolicznościowe i inne wykłady uniwersyteckie i pogadanki przedstawicieli łódzkich instytucji, te w ramach Święta Łodzi, czy udział w Tygodniu z Internetem, który jest kampanią o zasięgu międzynarodowym. Uwypuklono te działania, które podejmowane są z sąsiadującą filią dla dzieci i młodzieży. Ponadto zaprezentowano interesujące pozycje książkowe, które wpłynęły do zbioru Filii nr 12 i 2 w bieżącym roku. Słuchacze dowiedzieli się też o satysfakcjach płynących z pracy bibliotekarzy z czytelnikami. Prowadząca, wykorzystując szybkie zwroty akcji przekazywania informacji dowodziła, że biblioteka, której szefuje od wielu lat jest ciągle w grze.
Do wygłoszenia, planowanego od dawna, wykładu filozoficznego zaprosiliśmy dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Pawła Pieniążka z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficzno-Historycznego, pt. O braku przymusu, czyli o sytuacjach w których możemy dokonywać wyborów. Wykładowca omówił obszerny temat – wolność. Pojęcie wolności, jej systematyka, przykłady filozofów zajmujących się zagadnieniem, przykładowe cytaty – przybliżały temat. Spotkanie zakończono wspólnym wysłuchaniem pieśni polskiego barda Marka Grechuty, pt. Wolność. W czasach rozmaicie pojmowanej wolności było to przydatne i interesujące rozważanie dla młodych odbiorców, którzy wykładowcę …nagrodzili burzliwymi oklaskami.
Z powodów niezależnych od filii, nie zrealizowaliśmy drugiego warsztatu literackiego, pn. Z mlekiem matki, który chcieliśmy ugruntować w naszej tradycji cyklicznych spotkań.
W związku z tym, nie udał się nasz pomysł na kontakty z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, w celu rozwijania i dyskutowania na tematy łączące – czytanie, dziecko, rodzic. Podobnie, w ramach Święta Łodzi, nie zdołaliśmy zorganizować pogadanki o działalności Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, z zaznaczeniem Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski i innych interesujących przedsięwzięć, pt. Na spotkanie z zespołem instrumentalistów i śpiewaków pod batutą dyrygenta, czyli o muzyce u Artura Rubinsteina.
W ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji sprzymierzonych, ph. Biblioteka na to czeka filia pozyskała nieodpłatnie 17 wol. z literatury popularnonaukowej. Wydawcą książek był wymieniony Instytut.
Biblioteka podtrzymywała współpracę z XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej. Wznowiono współpracę z Przedszkolem Miejskim nr 112. Nawiązano kontakt i współpracę z Przedszkolem Miejskim nr 151. Owocnie filia współpracowała z Filią nr 2, Działem Udostępniania i Filią nr 17. Efektem współpracy była możliwość zorganizowania dla potencjalnych i stałych czytelników kilku imprez, które rozwijały ich wiedzę i wprowadzały do niej nowe, przydatne elementy. Podporą w realizacji zadań innych niż bibliotekarskich było skorzystanie z umiejętności i wiedzy specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego, i innych.

Alicja Lenartowicz

Spis ilustracji i źródeł ich pochodzenia w tekście Ścieżki 2009-2012:

1. Edmund Gwerk Sumrak
   
arcadja.com

2. Aleksander Mroczkowski Tatry (Droga do Morskiego przez Zawrat)
   
artyzm.com; źródło; Dom Aukcyjny Desa

3. źródło: The Fryderyk Chopin Institute

4. Aleksander Gierymski Ogrody w Tivoli
   
Malarstwo polskie / St. K. Stopczyk. – Warszawa, 1988 ;
   
skorzystano z: impresjonizm.cba.pl

5. Wąska „dzika” alejka prowadząca wśród zarośli i drzew lessowego wąwozu
   
Najpiękniejsze parki i ogrody Polski / M. Majorowski. – Warszawa, cop. 2005

6. Maksymilian Gierymski Lasek
    Maksymilian Gierymski i jego czasy / M. Masłowski. – Warszawa, 1976;
    skorzystano z: galeria.klp.pl

7. Kamienne stopnie przecinające taflę stawu w ogrodzie japońskim
   
Najpiękniejsze parki i ogrody Polski / M. Majorowski. – Warszawa, cop. 2005

8. Wojciech Gerson Droga nad rzeczułką lub Droga nad potokiem
   
Nowoczesne malarstwo polskie / T. Dobrowolski. – T. 1. – Wrocław, 1957;
    skorzystano z: artyzm.com

9. Chodnik wykonany z płyt i kostki kamiennej
   
Najpiękniejsze parki i ogrody Polski / M. Majorowski. – Warszawa, cop. 2005

AL