13 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dorosłych rozpoczęła swoją działalność 2 lipca 1982 roku w siedzibie przy ul. Płatowcowej 7. Po rozdzieleniu księgozbioru – w ramach reorganizacji sieci i zapewnieniu osiedlu Koziny biblioteki dla dzieci, zbiory dziecięce wraz z  6 RBP dla Młodzieży przeniesiono na ul. Ossowskiego 4 – na miejscu pozostał księgozbiór dla dorosłych.  13 RBP dla Dorosłych istniała przy ul. Płatowcowej 7 do 14 marca 2001 roku (zakończenie skontrum w bibliotece – dzień przekazania księgozbioru i dokumentów biblioteki na stan magazynu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie),  kiedy to z uwagi na katastrofalny stan budynku zawieszono jej  działalność.

Do 1984 roku bibliotekę w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 prowadziła społecznie p. Sabina Albrecht – pensjonariuszka tego domu. Biblioteka PDPS była dobrze zaopatrzona i jedynie raz, a może 2 razy w miesiącu p. Sabina dopożyczała książki z Filii nr 5 przy ul.Wileńskiej 59/63. Zakończyła swoją działalność z powodu chorób i sędziwego wieku  pod koniec 1984 roku.

Od 2.01.1985 r. bibliotekę prowadziła kierowniczka Filii nr 5 Pani E. Franc. Biblioteka funkcjonowała do końca 1988 roku. Od 2.01.1989 r. biblioteka była prowadzona był przez p. Danutę Nowak i pracowników Działu Socjalnego PDPS. Biblioteka zajmowała lokal na I piętrze budynku administracyjnego PDPS.  We wrześniu 1992 r. punkt został zlikwidowany na terenie PDPS. Lokal został przeznaczony na kaplicę. Książki zostały przekazane różnym instytucjom m.in. Filii nr 5, a niewielka ich ilość została przeniesiona do Działu Socjalnego PDPS. Od tej chwili do roku 1997 Filia nr 5 dostarczała książki, kasety video i kasety z „książką mówioną” a także organizowała działalność kulturalno – oświatową w PDPS.

W roku 2002 z części  sali telewizyjnej  wydzielono lokal, w którym kontynuuje swoją działalność Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie.

We wrześniu 2002 roku przeniosła się do nowej siedziby w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” przy ul.Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi. Powierzchnię lokalu (16 m2) wydzielono z części sali telewizyjnej. Z uwagi na niewielką stosunkowo powierzchnię biblioteki meble (regały, szafy) wykonano na specjalne zamówienie.

Do końca listopada 2002 roku trwały prace przy selekcji księgozbioru. W wyniku selekcji część książek otrzymała Filia nr 13 (2087 woluminów).

W grudniu 2002 roku rozpoczęto prace przy automatyzacji biblioteki.

Filia nr 13 otrzymała do dalszej pracy sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarkę, UPS. Dalsze prace związane z nadaniem książkom kodów kreskowych, z rozliczeniem księgozbioru, przygotowaniem sprawozdań przeniosły się na miesiąc styczeń 2003.

W miesiącu styczniu 2003 założono bazę katalogową wyselekcjonowanego księgozbioru w programie „Libra”. Po ustaleniu w programie „Libra” parametrów czytelników i księgozbioru w dniu 3 lutego 2003 roku Filia nr 13 rozpoczęła swoją właściwą działalność udostępniając swoje zbiory nowym użytkownikom.
Pierwszego dnia zapisało się do biblioteki 9 osób. Do końca miesiąca biblioteka zarejestrowała 38 czytelników. Wśród nich znaleźli się głównie pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”. Do końca roku biblioteka zarejestrowała 121 czytelników, przybywało czytelników spoza DPS-u.. W kolejnych latach czytelnictwo kształtowało się na prawie niezmienionym poziomie, oscylowało pomiędzy 120 – 162 czytelnikami. W 2010 r. zarejestrowano 120 czytelników, w tym Pensjonariusze i personel DPS stanowił 70 czytelników. Zarejestrowano 50 czytelników spoza DPS-u.*
W okresie 10 – ciu lat pracy biblioteki przeprowadzano w niej kilka remontów. Były one związane z modernizacją obiektu i przystosowywaniem go do standardów wymaganych przez Unię Europejską. Wszystkie remonty były prowadzone i finansowane przez Dyrekcję DPS „Włókniarz”. Wymieniono m. in. ścianę boazeryjną na gipsową, wykonano sufit podwieszany i nowe oświetlenie, wymieniono też okna i wykładzinę podłogową na ognioodporną.
Biblioteka udostępniała zbiory własne: książki i czasopisma. W trosce o czytelnika starszego i niepełnosprawnego (osoby niedowidzące i niewidome), udostępniała również książki mówione.
Poza wypożyczaniem książek i czasopism biblioteka prowadziła także działalność informacyjną i kulturalno – oświatową.

Najważniejsze wydarzenia kulturalno – oświatowe zorganizowane przez
Filię nr 13 w omawianym okresie:

– występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex”, działającego w Łodzi przy Ośrodku Kultury „RONDO” przy ul. Limanowskiego 166 (2003)

 • występ Zespołu „Integracja” pod kier. Krzysztofa Cwynara przy Łódzkim Domu Kultury przy ul.Traugutta 18 (2010)
 • występ Zespołu Tańców Irlandzkich i Szkockich „Feirin” (2008)
 • występ Zespołu jazzu tradycyjnego „Sweet and Hot Jazzband” (2010)
 • występ Zespołu „Anawim” (2010)
 • spotkanie z reżyserem Jackiem Bławutem i Projekcja autorska filmu pt. „Jeszcze nie wieczór” (2010)
 • Program kabaretowy „Jak to wśród aniołów było” w wyk. nauczycieli i rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi (2008)
 • Konkursy recytatorskie i literackie, skierowane do Pensjonariuszy DPS-ów Łodzi i województwa łódzkiego, odbywające się cyklicznie co roku od 2006r.

Wydarzeniem jest też każdy występ młodzieży łódzkich szkół artystycznych i ogólnokształcących.

Stałych słuchaczy mają też wykłady z historii sztuki (dr Łukasz Grzejszczak, dr Jowita Jagla) i historii literatury (mgr Anna Iwicka – Okońska) – (wykładowcy m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

W latach 2003 – 2010 Filia nr 13 współpracowała z następującymi szkołami, zespołami i instytucjami:

 • Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi przy ul. Jaracza 68
 • Szkoła Społeczna Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi przy ul. Babickiego 15
 • Gimnazjum nr 22 im.J. Kukuczki w Łodzi przy ul.J. Kusocińskiego 100
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXXIII im.Armii Krajowej w Łodzi przy ul.J.Kusocińskiego 116
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im.H.Wieniawskiego w Łodzi przy ul.Sosnowej 9
 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im.F.Parnella w Łodzi przy ul.Wrocławskiej 3/5
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy  ul.Gdańskiej 32
 • Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Poltex” w Łodzi przy Ośrodku Kultury „RONDO” przy  ul. Limanowskiego 166
 • Zespół „Integracja” pod kier. Krzysztofa Cwynara przy Łódzkim Domu Kultury przy ul.Traugutta 18
 • Zespół Tańców Irlandzkich i Szkockich „Feirin”
 • Zespół jazzu tradycyjnego „Sweet and Hot Jazzband”
 • Zespół „Anawim”
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Marsz.J.Piłsudskiego w Łodzi przy ul.Gdańskiej 102

Od września 2002 roku do kwietnia 2003 roku biblioteka posiadała 2 pracowników merytorycznych. Od kwietnia 2003 roku w bibliotece pracuje 1 pracownik merytoryczny na całym etacie. Pełni funkcję kierownika biblioteki.

Podsumowując, można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 9 lat biblioteka zaistniała nie tylko na terenie DPS „Włókniarz”, ale przyciągnęła też czytelników z pobliskiego osiedla i dalszych terenów Łodzi. Zarówno mieszkańcy DPS „Włókniarz” jak i mieszkańcy z pobliskiej okolicy zaakceptowali i przyzwyczaili się do odwiedzania biblioteki. Liczba odwiedzin i wypożyczeń zależna jest nie tylko od liczby czytelników, ale też od czynników zewnętrznych jak np. liczba zakupionych nowości wydawniczych – książek i czasopism. Współpraca Filii nr 13 z czytelnikami owocowała darami książek i czasopism od czytelników.   Z każdym rokiem Filia nr 13 zdobywała nowe doświadczenia. Postępowała też jej współpraca ze środowiskiem.

* – W 2011r. zarejestrowano 139 czytelników (w tym 44 stanowili pensjonariusze, 39 personel oraz 56 osób spoza DPS-u)