Początki

             Na mocy umowy zawartej między DPB Łódź-Polesie, a zarządem SM z dniem 1 I 1995 roku nasza biblioteka rozpoczęła działalność w Domu Seniora przy ul. Rajdowej 8  jako 14 Rejonowa Biblioteka Publiczna Miejskiej Biblioteki Łódź – Polesie na terenie osiedla Retkinia – Piaski.

Umowa ta anulowała umowę z dnia 14 XII 1994 roku, dotyczącą działalności punktu bibliotecznego w Domu Seniora, będącego pod zarządem SM “Piaski”, w którym udostępnianiem zgromadzonego tam księgozbioru zajmowała się 7 RBP dla dorosłych Łódź – Polesie. Od chwili powstania biblioteką kieruje mgr Barbara Appel.

           Biblioteka rozpoczęła działalność w lokalu wydzielonym z korytarza Domu Seniora o powierzchni 43 m.², w którym mieści się do dnia dzisiejszego.

          Pierwszy rok pracy zdominowały działania związane z porządkowaniem zbiorów przejętych w depozyt od Spółdzielni Mieszkaniowej “Piaski”.

        Stan księgozbioru na dzień 31 XII 1995 roku to 5887 książek i 123 płyty analogowe.

        Od września 1995 r. rozpoczęłyśmy pracę w pełnym wymiarze godzin dla czytelników.

Na dzień 31 XII 1995 roku biblioteka odnotowała:

                                              246  czytelników

                                            2338    odwiedzin

                                            5729 wypożyczeń  

                                            1769   czasopism

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”

Od chwili otwarcia zapraszamy wszystkich, którzy lubią magię słowa pisanego.
Nasze zbiory czekają na mamę, tatę, dzieci i młodzież, babcie, dziadków i wnuków.

G R O M A D Z I M Y   I   U D O S T Ę P N I A M Y :

  • Ciekawe książki, w tym wydane dużą czcionką
  • Literaturę piękną i popularnonaukową
  • Łodziana – książki o Łodzi i woj. łódzkim
  • Lektury, książki dla dzieci i młodzieży
  • Literaturę dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych o charakterze biblioterapeutycznym
  • Audiobooki – książki mówione nagrane w formacie CD i MP3
  • Muzykę relaksacyjną na płytach CD i kasetach magnetofonowych

Czytelnictwo osób niepełnosprawnych i biblioterapia to specjalizacja naszej biblioteki.

Gromadzimy literaturę o walorach terapeutycznych, poświęconą różnym rodzajom niepełnosprawności i uzależnień, książek wydanych dużym drukiem. Biblioteka w ciągu 15 lat zgromadziła księgozbiór biblioterapeutyczny w liczbie ponad 450 tytułów.

Współpracowaliśmy

W latach 1995-2010 współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

        SM Piaski ul. Piaski 3/5, raz w roku dotacje na zakup nowości książkowych w kwocie 300,00 zł., Komitetem Osiedlowej Telewizji Kablowej – Dom Seniora ul. Rajdowa 8, w programie lokalnym umieszczał stałą informację o działalności naszej biblioteki,  z Biblioteką PZN Okręg Łódzki ul. Piotrkowska 17 – wymiana doświadczeń, dary książkowe i płyty CD do naszego księgozbioru biblioterapeutycznego.

Ze szkołami:

       Szkołą Podstawową nr 41 ul. Rajdowa 18, Prywatnym LO dziennym , wieczorowym i zaocznym ul. Rajdowa 18, Prywatnym Gimnazjum i LO „Lykeion”, ul Rajdowa 13 i Gimnazjum nr 21, ul. Olimpijska 9. Z w/w szkołami prowadziliśmy wymianę ulotek i plakatów reklamujących działania naszych placówek.

Ponadto z:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 ul. Przełajowa 5. Wycieczki do biblioteki dzieci biorących udział w zimowych feriach organizowanych przez Centrum. Ponadto kierownik biblioteki uczestniczył jako juror w konkursach poetyckich organizowanych co roku przez CZP dla uczniów poleskich i retkińskich szkół.

Działo się…

      1996 rok

          Nasz czytelnik p. Jan Bomba – inwalida narządu ruchu, wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pt.”Mój Świat” zorganizowanym przez WiMBP im. M. Piłsudskiego i Dzielnicowe Biblioteki Publiczne. W konkursie tym w kategorii literackiej za swoją pracę prozą nasz czytelnik zdobył wyróżnienie.  

     1999 rok

         minęło 5 lat i w grudniu miałyśmy mały jubileusz.

           Dzień ten obchodziliśmy uroczyście w gronie bardziej szacownych “jubilatek” bibliotek poleskich. Z okazji tego skromnego jubileuszu 10 naszych czytelników otrzymało listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Pracownicy biblioteki też zostali uhonorowani nagrodami. Można powiedzieć, że nasza biblioteka na stałe wzrosła w krajobraz i społeczność osiedla Retkinia – Piaski.

     2000 rok

         Od listopada działamy już jako filia nr 14  “Retkinia – Piaski” MBP Ł-Polesie.

      2002 rok

          Nareszcie ! Remont biblioteki, który trwał od  21 I do  8 III !

            Lokal zyskał nową, ciekawą kolorystykę, a zakupione meble uczyniły go ciepłym i bardziej funkcjonalnym, co docenili nasi czytelnicy.

Komputeryzacja

      2003 rok

          I do naszej biblioteki wkracza nowoczesność. !

          W maju rozpoczęto zakładanie baz danych księgozbioru i czytelników oraz oklejanie książek kodami kreskowymi, dzielnie sobie z tym radziła kol. Agnieszka Sobolewska, która wówczas pracowała w naszej bibliotece.

     2005 rok

         Możemy już korzystać z Internetu !!!

    2006 rok

        W bibliotece uruchomiono automatyczny system wypożyczeń w programie komputerowym Libra. Koniec z tradycyjnymi kartami czytelników. Każdy otrzymuje kartę biblioteczną z logo biblioteki, którym jest Sowa, tak jak na neonowej reklamie przy wejściu do biblioteki.

    2009 rok

       Czytelnicy mogą już przeglądać nasze katalogi elektroniczne na stronie internetowej.

    Niepełnosprawny czytelnik w naszej bibliotece

                    Od chwili powstania biblioteka dostępna jest dla czytelników niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. Czytelnictwo chorych i niepełnosprawnych to jak już wspominaliśmy nasza specjalizacja. W związku z tym od chwili powstania gromadzimy literaturę o walorach terapeutycznych poświęconą chorobom, różnym rodzajom niepełnosprawności, uzależnieniom i książki wydane dużym drukiem. Od 2002 r. gromadzimy płyty CD z muzyką relaksacyjną, a od 2005 r. audiobooki CD i w formacie MP 3.

       Przy obsłudze czytelników poszukujących informacji z w/w tematyki wykorzystujemy kartotekę informacyjną dotyczącą czytelnictwa osób niepełnosprawnych. Najczęściej korzystają z niej studenci psychologii i pedagogiki specjalnej, słuchacze szkół pracowników socjalnych, pielęgniarki i młodzież szkół średnich. Uzyskane u nas materiały są przez nich wykorzystywane przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. W 2003 r. studentka UŁ. Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Małgorzata Strzelczyk przeprowadziła w naszej bibliotece badania ankietowe, których wyniki przedstawiła w pracy magisterskiej pt. “Książka w życiu emerytów i rencistów”, byliśmy jedną z 4 placówek, w której przeprowadzono badania (15 ankiet) i po ich analizie zostaliśmy przez autorkę ocenieni najlepiej.

     Ponadto na przestrzeni minionych lat czytelnicy mieli do dyspozycji specjalistyczne czasopisma: Arka, Biblioterapeuta, Charaktery, Integracja czy Żyjmy Dłużej, z których korzystali zarówno niepełnosprawni, członkowie ich rodzin jak i osoby pracujące z nimi.

     W latach 1995-2005 grupie czytelników niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych ruchowo udostępnialiśmy książkę mówioną na kasetach na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych z Fili nr 7 MBP Łódź-Polesie. Z końcem 2005 r. zaczęliśmy sami gromadzić audiobooki, które są z różnych przyczyn o wiele atrakcyjniejszą formą książki i dlatego też zrezygnowaliśmy z wypożyczania kaset.

    Od momentu powstania biblioteki bibliotekarze pełnili rolę księgonoszy, odwiedzając naszych czytelników, chorych i niepełnosprawnych w domach dostarczając im książki i czasopisma, często załatwiając też po drodze drobne zakupy czy kupno lekarstw. Zawsze byliśmy bardzo oczekiwani i mile goszczeni i tak jest do dziś, a ta forma wypożyczeń będzie prowadzona w bibliotece, jeśli będzie taka potrzeba.

        Spotkania autorskie

    W 2009 r. biblioteka gościła niewidomą poetkę Irenę Stopierzyńską-Siek, autorkę 3 tomików poezji, w spotkaniu uczestniczyli czytelnicy niepełnosprawni, w tym dwie osoby niewidome. Pani Irena w trakcie spotkania nawiązała znakomity kontakt z widownią. A recytowane przez nią wiersze stały się pretekstem do rozmów o życiu osób niepełnosprawnych.

   W 2011 r. gościliśmy Hannę Pasterny, niewidomą autorkę książek “Jak z białą laską zdobywałam Belgię” i “Tandem w szkocką kratkę”. Pani Hania przyjechała do nas z Jastrzębia Zdroju gdzie mieszka i pracuje.

   Zdjęcia-0014

             Zdjęcia-0020

              Jak widać wszyscy zaproszeni z zainteresowaniem słuchali opowieści autorki z jej podróży do Belgii czy spotkań z takimi osobami, jak prof. Helen – Szkotka z Uniwersytetu z Glasgow…

Nasz Gość z dużą życzliwością i ciepłym poczuciem humoru cierpliwie, wyczerpująco odpowiadał na pytania zebranych, spotkanie trwało prawie dwie godziny i było niezwykle udane.

   Historia biblioteki to również nasi czytelnicy

       W roku 2004 odnotowaliśmy 925 czytelników, którzy odwiedzili nas 10.469 razy i wypożyczyli 25.326 książek oraz 5.044  czasopism, które w naszej bibliotece cieszą się bardzo dużą popularnością.

Był to jak do tej pory najlepszy rok w pracy biblioteki jeśli chodzi o wyniki czytelnicze.

Przez te wszystkie lata zyskaliśmy wielu wdzięcznych czytelników i przyjaciół, którzy pamiętają, że biblioteka to dobre miejsce dla człowieka.

Oczytany czytelnik