Uroczyste otwarcie 15 Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szpitalu im. M. Madurowicza nastąpiło 4 stycznia 1996 roku z udziałem wielu gości honorowych. Widać to na zdjęciach zamieszczonych kronice.

z kroniki 1

z kroniki 3

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteką kierowała mgr Jolanta Holwek. Organizowała pracę na oddziałach szpitalnych, nawiązywała współpracę z pracownikami szpitala oraz zakładała katalog księgozbioru, który pod koniec 1996 roku liczył 3469 woluminów. Lokal mieścił się na pierwszym piętrze „pałacyku” czyli należącej do szpitala, willi Karola Plichala. Jak ta placówka była potrzebna, pokazuje ilość zarejestrowanych czytelników. W roku otwarcia było ich 633 ( w tym w punkcie 117) i wypożyczono 5955 woluminów w bibliotece oraz 1290 w punkcie bibliotecznym.

W następnym roku 1997 do grudnia było już 737 czytelników ( w tym w punkcie 163) a wypożyczono 10996 woluminów ( w punkcie 1499). Na koniec roku zarejestrowano w księgozbiorze 3588 woluminów. Od stycznia do końca kwietnia w bibliotece pracowała pani Małgorzata Chomin z powodu urlopu kierowniczki pani Jolanty Holwek, która wróciła do pracy w maju. Niestety już w grudniu biblioteka dostała polecenie opuszczenia dopiero zagospodarowanego lokalu. Spakowane książki trafiły częściowo do magazynu. Reorganizacja szpitala i przekształcenie go w Wojewódzki Specjalistyczny Szpital i. M. Madurowicza oraz zmiana dyrekcji, powodowały przedłużające się negocjacje na temat istnienia biblioteki na terenie lecznicy.

W maju 1998 roku podpisano nową umowę o współpracy. W tym czasie i spakowane książki miały swoje przygody, przesuwane z magazynu do magazynu, bez wiedzy kierowniczki biblioteki. Pod koniec sierpnia biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku magazynowo technicznym. We wrześniu urządzano bibliotekę na nowo w bardzo skromnym lokalu o powierzchni 16 m2 i wysokości 7 m. Przez cały ten czas trwało wypożyczanie książek na salach i w punkcie bibliotecznym prowadzonym w Szpitalu Reumatologicznym przy ul. Mińskiej 2. W tej trudnej sytuacji zarejestrowano w 1998 roku 680 czytelników, którzy wypożyczyli 10888 woluminów. Na koniec roku zbiory książek liczyły 3740 woluminów. W grudniu po skontrum zdawczo-odbiorczym bibliotekę przejęła mgr Dorota Tarnowska. Dotychczasowa kierowniczka Jolanta Holwek przeszła na emeryturę.

Rok 1999 był rokiem stabilizacji. Wypożyczano książki i czasopisma na miejscu, na oddziałach szpitalnych i w punkcie bibliotecznym mieszczącym się w Szpitalu Reumatologicznym przy ul. Mińskiej 2. Wzbogacano księgozbiór, opracowywano zbiory. Na koniec roku zgromadzono 4148 woluminów mimo, że wycofano 321 książek. W ciągu roku zarejestrowano 1180 czytelników, wypożyczono 15973 woluminów, skatalogowano zbiory i zreklasyfikowano literaturę piękną oraz udzielono 2 tysiące różnego typu informacji.