· Lokalizacja biblioteki

   Od początku 2000 roku do czerwca 2007 Filia nr 15 mieściła się w lokalu
o powierzchni 16 m2 w budynku magazynowo technicznym .

Biblioteka przed remontem

 

 

Przed remontem

 

 

 

Biblioteka po remoncie

Po remoncie

H10

 

 

 

 

 

 

 

W marcu 2003 roku przeprowadzono remont placówki. Obniżono sufit, pomalowano ściany, założono żaluzje i postawiono ściankę osłaniającą rury ciepłownicze. Niestety z powodu uszkodzenia dachu i zalewania zbiorów w 2007 roku trzeba było opuścić to miejsce. Książki zostały spakowane i umieszczone w magazynie szpitalnym. W lipcu 2007 uzyskano tymczasowe pomieszczenie o powierzchni 11 m2 w piwnicy szpitala internistycznego. Pełniło ono rolę biblioteki do grudnia 2008 roku, kiedy to decyzją Dyrektora Miejskiej Biblioteki Łódź-Polesie zawieszono wypożyczanie książek na miejscu z powodu złych warunków: zimno, brak odpowiedniego oświetlenia.

W piwnicy na Internie

Filia nadal działała na terenie szpitala wypożyczając książki pacjentom i pracownikom na oddziałach szpitalnych i traktując przyznany lokal jako magazyn biblioteczny. W pozostałych godzinach bibliotekarka przebywała w Filii nr 12. Sytuacja taka trwała do września 2009 roku, kiedy to została wypowiedziana umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Madurowicza. W listopadzie zbiory i część wyposażenia przewieziono do nowego lokalu placówki przy ul. Garnizonowej 38. W nowym miejscu po remoncie, wyposażeniu w nowe meble, komputery oraz po uzupełnieniu i opracowaniu zbiorów, Filia nr 15 rozpoczęła wypożyczanie 15 października 2010 roku.

Wyp1Wyp2 Kacik dzieciecy2

 

 

 

 

Kacik dzieciecy1

Kacik dzieciecy3

 

Kącik dla dzieci

 

 

Czyt1Czyt2

Na jesienne wieczory

 

Czytelnia

 

 

                                                                      PIK2 PIK1

 

Punkt Informacji Komputerowej

 

 

Punkty biblioteczne

W 2000 roku Filia nr 15 prowadziła punkt biblioteczny w budynku przy ul. Mińskiej 2 będącym oddziałem Reumatologicznym Szpitala im. K. Kopernika. Punkt działał do maja 2003 roku.

szafa z książkami - 1H16                                                                                                                                        Pod koniec roku 2003 podpisano umowę z Poleskim Ośrodkiem Sztuki o prowadzeniu na terenie ośrodka punktu bibliotecznego.  Punkt działał w latach 2004-2010 nieprzerwanie.

 

W roku 2009 podpisano umowę z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Madurowicza o prowadzeniu punktu bibliotecznego w szpitalu. Biblioteka otrzymała w użytkowanie pomieszczenie o powierzchni ok. 5 m2 na terenie budynku szpitala ginekologiczno-położniczego, służące jako magazyn biblioteczny.

· Pracownicy biblioteki

W roku 2000 do lutego bibliotekę prowadziła Dorota Tarnowska. Od marca 2000 do 2009 w Filii nr 15 pracowała jedna osoba: Małgorzata Skwarek-Gałęska.

W roku 2010 w bibliotece pracowały trzy osoby: Małgorzata Skwarek-Gałęska, Agata Borkowska, Gabriela Olszewska

· Działalność kulturalno-oświatowa

W latach 2000 – 2009 działalność kulturalno –oświatowa biblioteki była bardzo skromna ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych i specyfikę pracy na terenie szpitala. Organizowano niewielkie wystawki i gazetki na terenie filii oraz szpitala.Tablica korkowa na korytarzu Nagrywano poezję na kasety dla chorych. Organizowano głośne czytanie gazet i książek na salach szpitalnych oraz zabawy dla dzieci czekających na rodziców.

 

 

W roku 2003 Filia nr 15 brała udział w głośnym czytaniu i zabawach w domach dziecka. W tym roku zorganizowano również w Zespole Bibliotek przy ul. Wróblewskiego, we współpracy z Kołem SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie, wystawę fotograficzną pokazującą wnętrza poleskich bibliotek. Wystawa była prezentowana również w Filii nr 7.

W roku 2004 dzięki współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki Filia nr 15 zorganizowała wystawę fotograficzną na terenie ośrodka. Wystawa odbyła się z okazji Tygodnia Bibliotek i prezentowała wnętrza wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie.

H20H17 H19H18

Dnia 11 maja w sali kominkowej Poleskiego  Ośrodka Sztuki odbyło się spotkanie pod Hasem  Biblioteki w Europie były zawsze. Było to spotkanie bibliotekarzy oraz czytelników.

Bibliotekarki mogły opowiedzieć o swojej pracy. Czytelnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat bibliotek do których uczęszczają. Wszyscy mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz w zabawach słowem pod hasłem: „Co naprawdę myślę o bibliotece”.

Od lutego 2008 roku Filia nr 15 razem z instruktorem Poleskiego Ośrodka Sztuki prowadzi Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się w kawiarni ośrodka. W latach 2008- 2010 omówiono 30 książek.

W 2009 roku Filia we współpracy z Bałuckim Ośrodkiem Kultury „Rondo” przygotowała plakaty poetyckie z okazji Światowego Dnia Poezji pod hasłem: „Łódzcy poeci o poezji”. Plakaty rozwieszono w bibliotekach oraz w wielu punktach miasta: szkołach, uczelniach, domach kultury, kawiarniach, urzędach, dworcach. A w dniu 21 marca zorganizowano happening poetycki w Bałuckim Ośrodku Kultury „Rondo”. Oto rezultaty zabawy w układanie wiersza:Warsztaty w RONDZIE “ mój pierwszy wiersz”

H9 

W 2009 roku we współpracy z Filią nr 9 w lokalu przy ul. Zielonej dnia 23 marca zorganizowano spotkanie z poetką i pisarką Zofią Staniszewską.  Spotkanie prowadziła kierowniczka Filii 15 razem z Danielą Zajączkowską ze Związku Literatów Polskich.

 

W październiku 2010 roku zorganizowano uroczyste otwarcie Filii nr 15. Zaproszono wielu gości, którzy mieli okazję zwiedzić nową placówkę. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły nr 169 oraz Agnieszka Battelli z recitalem piosenki poetyckiej. Przewidziano także poczęstunek.

Scenogr1

Na powitanie

 

 

 

· Czytelnicy, odwiedziny, wypożyczenia

Czytelnicy zarejestrowani w bibliotece:

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Czytelnicy zarejestrowani

1087

1127

913

786

822

803

755

628

584

441

216

Odwiedziny, wypożyczenia:

Rok

Odwiedziny

Wypożyczenia książek

Wypożyczenia czasopism

na zewnątrz

Wypożyczenia czasopism

na miejscu

2000

8162

12936

1470

1422

2001

10363

13457

1602

1238

2002

9267

12073

1613

1797

2003

7937

12770

1883

1834

2004

8209

12002

1960

1167

2005

6644

10199

1631

1169

2006

6788

10364

1595

1253

2007

5479

8482

1461

874

2008

5044

8297

1136

769

2009

1852

3693

664

226

2010

690

1283

56

644

Punkty biblioteczne:

1.Oddział Reumatologiczny Szpitala im. Kopernika ul. Mińska 2

Rok

Czytelnicy

zarejestrowani

Odwiedziny

Wypożyczone

książki

2000

178

954

2235

2001

179

1069

2051

2002

194

1026

2300

2003

93

350

957

2.Poleski Ośrodek Sztuki ul. Krzemieniecka 2a

Rok

Odwiedziny

Czytelnicy zarejestrowani

Wypożyczone książki

2004

467

41

590

2005

623

71

981

2006

586

48

963

2007

450

50

802

2008

536

57

867

2009

451

54

763

2010

424

51

656

3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza ul. Wileńska 37

Rok

Odwiedziny

Czytelnicy zarejestrowani

Wypożyczone książki

2009

48

36

181

2010

848

541

1903

Podsumowanie

W ciągu tych dziesięciu lat mimo remontu, zalania, braku lokalu i przeprowadzek Filia nr 15 cały czas prowadziła działalność biblioteczną, włączała się w ciekawe inicjatywy i podejmowała współpracę z innymi bibliotekami. Nawet w tym czasie gdy organizowała się na nowo, wypożyczano zbiory w punktach bibliotecznych. Starano się współpracować z instytucjami, na terenie, których prowadzono działalność jak szpitale oraz z tymi, które zapewniały możliwość działania jak domy kultury: Poleski Ośrodek Sztuki, Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”, Klub Nauczyciela a także z organizacjami jak: Związek Literatów Polskich. W roku 2010 Filia znalazła się w całkiem innym środowisku i musiała nawiązać kontakty
z nowymi instytucjami: ze szkołą Podstawową nr 169 i Radą Osiedla „Złotno” oraz postawić na działalność informacyjną aby zaistnieć w nowym miejscu a jednocześnie nadal prowadzić punkty i Dyskusyjny Klub Książki.