Biblioteka powstała na podstawie porozumienia zawartego, pomiędzy Dyrekcją Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, reprezentowaną przez dyrektora Lucynę Sułkowską i główną księgową Irenę Chojecką, a księdzem prałatem Janem Sobczakiem- proboszczem Parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini. Porozumienie dotyczyło wspólnego zorganizowania i prowadzenia oddziału bibliotecznego. Biblioteka Dzielnicowa podjęła się prowadzenia ogólnie dostępnej biblioteki w pomieszczeniu udostępnionym przez Parafię.

55544Otwarcie i uroczyste poświęcenie placówki nastąpiło 7 listopada 1992 roku z udziałem księży i przedstawicieli Dyrekcji, Biblioteki Miejskiej, Wydziału Kultury i Zarządu Spółdzielni “Sympatyczna”.

Początkowo biblioteka funkcjonowała jako Oddział 1 Rejonowej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży, była czynna tylko dwa razy w tygodniu: w środy i soboty – z czasem również w piątki po południu. Takie godziny otwarcia uzasadniało sąsiedztwo Instytutu Teologicznego, którego rektor zwrócił się z pismem do Dyrekcji DBP o prowadzenie biblioteki Instytutu i przekazał w depozyt książki, w ilości 435 pozycji. W chwili otwarcia księgozbiór wynosił 3 405 woluminów, w tym 705 książek było własnością Parafii NSJ.                                                          

11111111111

W październiku 1995 roku placówka otrzymała nr 16 i tytuł “Biblioteka Katolicka”. Rozpoczęła wówczas działalność, jako samodzielna filia w pełnym wymiarze pracy. W 1999 roku na prośbę księdza proboszcza oddanych zostało 488 woluminów do Czytelni Prasy Katolickiej, którą przy parafii utworzyła Akcja Katolicka. Pozostałe książki stanowiące własność kościoła przekazano w 2000 roku.

 

Od początku założenia biblioteki, aż do roku 2004 placówkę prowadziła Grażyna Stachowicz, po której stanowisko przejęła obecna kierownik Anna Szprengiel.

Po 15 latach od powołania biblioteki w okresie od listopada 2007 do lutego 2008 roku w placówce przeprowadzono generalny remont. Otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 2008 roku. Pomimo zajmowanego niewielkiego pomieszczenia (39 m2)udało się bardzo dobrze zagospodarować przestrzeń. Zdecydowanie polepszyła się estetyka lokalu, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek biblioteki. Tego samego dnia placówka, rozpoczęła wypożyczanie komputerowe w nowym programie bibliotecznym LIBRA 2000. Zostało utworzone stanowisko komputerowe dla czytelników oraz podłączono Internet przy miejscu pracy bibliotekarzy. Niestety po trwającym, aż 5 miesięcy remoncie drastycznie zmniejszyło się czytelnictwo. W tym czasie, również zmniejszyła się liczba studentów Wydziału Teologii korzystających z biblioteki, w wyniku spadku ilości zapisywanych się chętnych na studia zaoczne i podyplomowe w Instytucie Teologicznym oraz Filii Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, co miało ogromny wpływ na spadek ilości osób zarejestrowanych i odwiedzin w bibliotece.  Od 2009 roku zaobserwowano wzrost częstotliwości odwiedzin oraz zintensyfikowanie wypożyczeń u stałych czytelników.

img020-crop3337777Filia nr 16 Biblioteka Katolicka od początku swojego powstania jest placówką o kierunku katolickim. Z jej profilu wynika podstawowe zadanie, jakim jest gromadzenie najważniejszych publikacji religijnych, filozoficznych i etycznych, ukazujących się na rynku wydawniczym. Pomimo swojej specyfiki gromadzi księgozbiór o charakterze uniwersalnym, z tego powodu udostępnia książki bardzo zróżnicowanym osobom pod względem preferencji czytelniczych. Jest jedyną biblioteką publiczną w Łodzi o charakterze katolickim i jedyną,  która czynna jest w soboty.

Mamy nadzieję, że będziemy pozyskiwać coraz większe grono naszych odbiorców i będziemy udostępniać coraz więcej pozycji książkowych.