Przypominamy wszystkim Szanownym Czytelnikom, że w bibliotece można skorzystać  z aktualnych czasopism.

  • W prenumeracie posiadamy: Dziennik Łódzki.

Nadal cennym źródłem zasilania biblioteki w czasopisma są dary od czytelników. Dzięki temu posiadamy, także: Chwila dla Ciebie, Dobre Rady, Gwiazdy, Kobieta i Życie, Marzenia i Fakty, Pani, Party, Piotrkowska 104, Rewia, Show, Świat Kobiety, Twój Styl, Ziemia Łódzka, Zwierciadło, Życie na Gorąco.

Wszystkim Darczyńcom – Dziękujemy!