biblioteka2    biblioteka1

Historia Filii nr 17

Nasza biblioteka rozpoczęła swą działalność 30 kwietnia 1964 r. jako 32 Rejonowa Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych i Młodzieży. Początkowo mieściła się w lokalu przy ul. Płatowcowej 7. W styczniu 1969 r. przemianowano placówkę na 6 Rejonową Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży z Oddziałem dla Dorosłych. W maju 1982 r. księgozbiór biblioteki podzielono, wybrano 2 838 woluminów i przewieziono do nowego lokalu przy ul. Ossowskiego 4. W ten sposób utworzono 6 Rejonową Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży. Pod koniec 1989 r. na jednej ze ścian w wypożyczalni plastyk, ilustrator książek pan Jan Zieliński namalował Baba Jagę, która stała się wizytówką naszej biblioteki, a w roku 1996 nadana została nazwa „Biblioteka pod Baba Jagą”. Dzisiejszą nazwę – Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, placówka nosi od 1997 r. W grudniu 1997 r. biblioteka otrzymała komputer i rozpoczęła się automatyzacja, zakończona z początkiem roku 1999.

Punkt biblioteczny w Żłobku nr 15 przy ul. Wapiennej 29 został uruchomiony 1.10.2002 roku.

W roku 2012 w bibliotece powstał Punkt Informacji Komputerowej z bezpłatnym dostępem do Internetu w ramach programu Fundacji Orange Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Obecnie zbiory Filii nr 17 to nie tylko książki i czasopisma, ale też, płyty, programy komputerowe, dokumenty filmowe. Aktualnie biblioteka posiada:

 • 11671 woluminów książek,
 • 39 programów komputerowych,
 • 20 płyt,
 • 3 dokumenty filmowe.

Przez cały okres swej działalności biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami, między innymi:

 • Gimnazjum nr 19 ul. Wapienna 17
 • Integracyjnym Gimnazjum nr 47 al. Wyszyńskiego 86
 • Przedszkolem nr 74 ul. Długosza 22a
 • Przedszkolem nr 53 ul. Kasprzaka 57
 • Przedszkolem „Papierowy wiatraczek”, przy ul. Wapienna 21a
 • Przedszkolem Specjalnym nr 1, przy ul Gandhiego 26
 • Żłobkiem nr 15, przy ul. Wapiennej 29
 • Radą Osiedla „Koziny” ul. Długosza 22
 • Szkołą Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego ul. Babickiego 15
 • Szkołą Podstawową nr 6 ul. Kusocińskiego 116
 • Szkołą Podstawową nr 11 ul. Hufcowa 20
 • Szkołą Podstawową nr 19 ul. Balonowa 1
 • Szkołą Podstawową nr 24 ul. Ciesielska 14a
 • Szkołą Podstawową nr 40 ul. Praussa 2
 • Szkołą Podstawową nr 41 ul. Rajdowa 18
 • Szkołą Podstawową nr 44 ul. Kusocińskiego 100
 • Szkołą Podstawową nr 67 ul. Maratońska 47b
 • Szkołą Podstawową nr 91 ul. Kasprzaka 45
 • Szkołą Podstawową nr 137 ul. Florecistów 3b
 • Szkołą Podstawową nr 152 ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
 • Szkołą Podstawową nr 169, przy ul. Napoleońskiej 7/17
 • Szkołą Podstawową nr 192 ul. Krzemieniecka 24a
 • Świetlicą Środowiskową TPD ul. Lorentza 1

W ciągu długiego okresu istnienia biblioteki zorganizowano w niej wiele spotkań z pisarzami i znanymi postaciami reprezentującymi inne profesje. Gośćmi biblioteki byli między innymi: Zbigniew Nienacki, Monika Warneńska, Krystyna Siesicka, Jan Zieliński, Joanna Chmielewska, Marta Fox, Grzegorz Kasdepke, Grzegorz Kwieciński, Dorota Mularczyk i dzięki współpracy z Działem Udostępniania Beata Ostrowicka, Tomasz Trojanowski, Paweł Beręsewicz. W bibliotece organizowano też lekcje biblioteczne i tematyczne, głośne czytanie, pogadanki, projekcje filmowe, konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjów, zajęcia komputerowe oraz szereg innych imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Wraz z Działem Udostępniania od 2006 organizujemy konkurs recytatorski dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „Wiersze mojego dzieciństwa”. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 33 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 91. Spotkał się on z tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono kontynuować go w latach następnych, zapraszając do wzięcia udziału również inne szkoły. W roku 2012 w VII edycji udział wzięło blisko 200 uczniów klas 0-VI z trzynastu poleskich szkół podstawowych. Mimo, że biblioteka znajduje się na niewielkim osiedlu, to z jej zbiorów korzysta obecnie blisko 700 czytelników. Mamy nadzieję, że pozostaną z nami również w przyszłości, a wszystkich, którzy jeszcze do nas nie trafili, serdecznie zapraszamy.

                                         clip_image002