Historię biblioteki przy Politechnice Łódzkiej rozpoczyna punkt biblioteczny założony w 1961r. Opiekowała się nim 6 Rejonowa Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych. Punkt mieścił się w VI Domu Studenckim.
Biblioteka na Osiedlu Akademickim otwarta została 25.11.1961r. i otrzymała nazwę 24 Rejonowa Wypożyczalnia Książek. Znajdowała się w VI Domu Studenckim przy Al. politechniki 7, na II piętrze.

1961 Pierwszym kierownikiem i organizatorem biblioteki była Pani Zofia Krzymuska, a bibliotekarką Pani Halina Pągowska. Księgozbiór początkowo liczył ok. 3000 woluminów. Biblioteka prowadziła ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Imprezy, głównie odczyty, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze odbywały się w Klubie „Futurysta”, który mieścił się na parterze akademika, w którym znajdowała się biblioteka. W roku 1962 z inicjatywy kierowniczki biblioteki powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Liczyło 10 osób, jego członkowie zajmowali się pomocą w pracy biblioteki, propagowaniem czytelnictwa w środowisku akademickim. W roku 1963 z biblioteki korzystało ok. 800 osób.

1967

1967

1964 roku kierownikiem biblioteki zostaje Pani Halina Pągowska. Zmianie ulega nazwa biblioteki – jest ona teraz 1 Rejonową Biblioteką Publiczną dla Dorosłych. Biblioteka organizuje w Klubie wiele spotkań, goszczą m.in. Leon Niemczyk, Tadeusz Gicgier, Alina Janowska, Jan Gerhard, Stefania Grodzieńska, Jan Koprowski i wielu innych.   

 1970                              
W roku 1968 kierownikiem biblioteki została  Pani Marianna Tomczyk. W czerwcu 1970 roku bibliotekę przeniesiono do obecnej siedziby. Zajmuje dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 95 m2, w Społecznym Domu Studenta przy Al. Politechniki 3A. Biblioteka współpracuje z Radą Osiedla, Radiem „Żak” oraz z Klubem „Futurysta”. W klubie odbywa się wiele ciekawych spotkań i prelekcji, przez radiowęzeł nadawane są audycje i przeglądy nowości.

W roku 1973 kierownikiem biblioteki była, przez dwa miesiące, Pani Anna Juszczak, a od listopada 1973 Pani Renata Rydzyńska. Trwa współpraca z klubem studenckim, radiowęzłem, władzami administracyjnymi PŁ.W Klubie „Futurysta” goszczą zaproszeni przez bibliotekę dziennikarze: Wiesław Górnicki, Krzysztof Baranowski, Andrzej Tokarczuk, Ewa Boniecka, Andrzej Wilczkowski i in. Od roku 1980 zaprzestano organizowania imprez w Klubie „Futurysta” ze względu na brak zainteresowania klubu współpracą z biblioteką. Klub organizuje tylko imprezy rozrywkowo-dyskotekowe. W tym samym roku otwarte zostały punkty biblioteczne w trzech domach studenckich. Każdy z punktów dysponował 150 książkami, wymienianymi w bibliotece. Punkty prowadzone były społecznie przez studentów i nadzorowane przez bibliotekę i Radę Mieszkańców. Biblioteka zarejestrowała 1878 czytelników, odwiedzin 14981, wypożyczeń 26152. Pomimo kłopotów finansowych zakupiono 724 wol. nowości, prenumerowano 70 tytułów czasopism. W latach ’80 praca kulturalno-oświatowa ograniczała się do audycji, przeglądów literatury nadawanych przez radiowęzeł, oraz wystawek w bibliotece.
Od roku 1983 notowany jest spadek ilości czytelników z powodu zmniejszania się ilości mieszkańców domów studenckich. Zaprzestano prowadzenia punktów bibliotecznych. W dalszym ciągu księgozbiór powiększa się o ok. 800 wol. rocznie.
Rok 1990 rozpoczął ograniczenia finansowe przy zakupie książek. Zakupiono 411 wol. nowości. Zmniejszyła się ilość czytelników do 1046 osób.

1999W latach 1991-1999 księgozbiór biblioteki powiększa się przeciętnie o ok. 150 książek rocznie i faktycznie maleje, gdyż przeprowadzane są selekcje. Księgozbiór biblioteki liczy na koniec 1999 roku 16121 woluminów, ilość zarejestrowanych czytelników to 760 osób. Biblioteka współpracuje z Studenckim Radiem „Żak”, Radą Mieszkańców i administracją Osiedla Akademickiego. Współpraca układa się bardzo dobrze. Politechnika bezpłatnie udostępnia nam lokal w zamian za udostępnianie książek mieszkańcom domów studenckich i pracownikom uczelni.

 

2010W latach 2000-2010 w bibliotece pracowały: kierownik Pani Renata Rydzyńska i bibliotekarka Sylwia Woszczyńska. Biblioteka w dalszym ciągu mieści się w Społecznym Domu Studenta Politechniki Łódzkiej i obsługuje mieszkańców Osiedla Akademickiego. Biblioteka rejestruje w ciągu roku 760-870 czytelników, wypożyczają oni ok. 28.000 książek. W 2002 roku zakończone zostało wprowadzanie do komputera księgozbioru i bazy czytelników. Od kwietnia 2002 roku rozpoczęliśmy automatyczne wypożyczanie książek.
Księgozbiór biblioteki ulega zmniejszeniu ze względu na systematyczne selekcje. W 2000 roku księgozbiór liczył 12202 książki, a w 2010 roku tylko 11312 wol.
Na bieżąco kupowane są nowości wydawnicze, przeciętnie ok. 200 książek rocznie. Najlepsze lata to: rok 2002 kiedy zakupiono 309 książek i rok 2009, w którym zakupiono 289 książek. Najtrudniej było w 2003 roku, kiedy zakupiono tylko 118 książek.
Mniej kupujemy podręczników i skryptów, ponieważ studenci korzystają z publikacji w Internecie, a więcej literatury pięknej. Specjalnością naszej biblioteki stał się pokaźny zbiór literatury fantastycznej.

2011  Po przeniesieniu Filii nr 10 z ulicy Radwańskiej 29, w roku 2004 na przemian z Filią nr 11 podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową nr 26, która mieści się na ul. Wólczańskiej 202, aby przynajmniej częściowo zaspokoić potrzeby dzieci z tego regionu. Dla uczniów organizowaliśmy 1-2 imprezy rocznie. Spotkania z aktorem-lalkarzem, przedstawienia kukiełkowe i prelekcje pracowników działu edukacyjnego łódzkiego ZOO z możliwością obejrzenia i dotknięcia zwierząt egzotycznych sprawiły najmłodszym uczniom wiele radości.

 2012

2011 roku katalog biblioteki został udostępniony w Internecie.
Biblioteka prowadzi w Internecie blog, na którym informuje o bibliotece i zakupionych nowościach.  

RR