RokKarskiego 

Rok 2014 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Jana Karskiego (uchwała z 6 grudnia 2013 roku).
W 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Karskiego. – Jubileusz stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohaterowi II wojny światowej, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, obywatelowi Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael, często dziś określanemu jako "człowiek, który chciał powstrzymać Holocaust".


Historia Jana Karskiego to świadectwo , że wielkość człowieka mierzy sie jego postawą moralną. Życie jest pełne i ma sens, jeżeli jest podporządkowane wartościom etycznym. Czyny Karskiego  stawiają go w rzędzie największych bohaterów Polski.                                                            

Zbigniew Brzeziński

zobacz: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

rokczytelnika  

 

Rok 2014 jest Rokiem czytelnika. Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki.

"Chcemy przypomnieć, że aby coś zrozumieć, nie wystarczy o tym usłyszeć, trzeba o tym przeczytać. Nie ogłaszamy roku wydawcy, bibliotekarza czy księgarza, ale właśnie czytelnika, bo my wszyscy służymy czytelnikowi. Książka istnieje tylko wtedy, gdy jest czytana"

Krzysztof Kaleta / Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu "650 lat w służbie książki"

zobacz: Rok czytelnika